Bộ lọc:

Thương hiệu
Giá
Bộ sưu tập
Tuổi vàng
Loại đá chính
Chất liệu
Giới tính
Loại trang sức
Màu chất liệu
Lắc tay Vàng 18K đính đá CZ PNJ XM00Y000027
13.015.800đ
14.462.000đ (-10%)
5 (15)
1000+ đã bán
Vòng tay Vàng 18K đính đá CZ PNJ XMXMY000081
23.860.800đ
26.512.000đ (-10%)
5 (2)
500+ đã bán
Lắc tay Bạc đính đá STYLE By PNJ Nàng Thu XM00C000007
787.500đ
1.125.000đ (-30%)
5 (2)
193 đã bán
Lắc tay Bạc STYLE By PNJ Goddesses 0000W000069
871.500đ
1.245.000đ (-30%)
4 (3)
222 đã bán
Lắc tay Bạc STYLE By PNJ 0000C000008
696.500đ
995.000đ (-30%)
5 (4)
231 đã bán
Lắc tay Bạc STYLE By PNJ 0000C060003
657.000đ
1.095.000đ (-40%)
5 (8)
54 đã bán
Lắc tay bạc STYLE by PNJ hai màu 0000H060001
657.000đ
1.095.000đ (-40%)
5 (2)
95 đã bán
Lắc bạc đính đá ECZ STYLE by PNJ DNA XMXMX000002
801.500đ
1.145.000đ (-30%)
5 (12)
254 đã bán
Lắc tay bạc đính đá STYLE By PNJ Feminine NH00X000002
1.081.500đ
1.545.000đ (-30%)
5 (4)
254 đã bán
Lắc tay Bạc đính đá Disney|PNJ Beauty & The Beast ZTZTC000001
1.016.250đ
1.355.000đ (-25%)
5 (2)
356 đã bán
Lắc tay Vàng trắng Ý 18K PNJ 0000W000605
13.269.980đ
14.117.000đ (-6%)
5 (2)
198 đã bán
Lắc tay Vàng trắng Ý 18K PNJ 0000W000582
14.997.700đ
15.955.000đ (-6%)
5 (3)
162 đã bán
Vỏ Lắc tay Kim Cương Vàng trắng 18K PNJ 00DDW000098
184.710.000đ
196.500.000đ (-6%)
5 (2)
39 đã bán
Lắc tay Kim cương Vàng 14K PNJ DDDDH000007
24.846.300đ
27.607.000đ (-10%)
5 (3)
272 đã bán
Vòng tay Vàng trắng 10K đính đá ECZ PNJ XMXMW000057
12.517.200đ
13.908.000đ (-10%)
5 (3)
2000+ đã bán
Lắc tay Vàng trắng Ý 18K PNJ 0000W060842
22.738.600đ
24.190.000đ (-6%)
5 (3)
500+ đã bán
Vỏ lắc tay Kim cương ổ 6.0 ly Vàng trắng 18K PNJ 00DDW000080
181.420.000đ
193.000.000đ (-6%)
5 (3)
50 đã bán
Vỏ lắc tay Kim cương ổ 6.0 ly Vàng trắng 18K PNJ 00DDW000079
173.148.000đ
184.200.000đ (-6%)
5 (3)
57 đã bán
Lắc tay Vàng 18K đính đá Ruby PNJ RBXMY000145
31.711.800đ
37.308.000đ (-15%)
5 (3)
118 đã bán
Lắc tay Vàng 18K PNJ 0000Y001620
24.318.360đ
26.433.000đ (-8%)
5 (2)
385 đã bán
Vỏ lắc tay Kim cương Vàng trắng 18K PNJ 00DDW000072
159.518.000đ
169.700.000đ (-6%)
5 (3)
18 đã bán
Vỏ lắc tay Kim cương Vàng trắng 18K PNJ 00DDW000052
101.741.840đ
108.236.000đ (-6%)
5 (3)
78 đã bán
Vỏ lắc tay Kim cương Vàng trắng 18K PNJ 00DDW000056
106.079.940đ
112.851.000đ (-6%)
5 (1)
94 đã bán
Lắc tay Vàng 18K đính đá Ruby PNJ Nụ Tầm Xuân RBMXY000009
31.059.000đ
36.540.000đ (-15%)
5 (2)
81 đã bán
Lắc tay Vàng 18K đính đá CZ PNJ XMXMY000028
14.148.000đ
15.720.000đ (-10%)
5 (3)
2000+ đã bán
Lắc tay Vàng trắng 10K đính đá ECZ PNJ XM00W000028
7.201.800đ
8.002.000đ (-10%)
5 (3)
500+ đã bán
Lắc tay Vàng trắng 10K đính đá ECZ PNJ XM00W000025
9.268.200đ
10.298.000đ (-10%)
5 (2)
500+ đã bán
Lắc tay Bạc đính đá PNJSilver XM00C000008
399.000đ
895.000đ (-55%)
5 (4)
65 đã bán
Lắc tay Vàng Ý 18K PNJ 0000C000278
11.722.740đ
12.471.000đ (-6%)
64 đã bán
Lắc tay Vàng Trắng 10K đính đá ECZ PNJ XMXMW000403
19.562.400đ
21.736.000đ (-10%)
5 (5)
73 đã bán
Lắc tay Hợp kim cao cấp STYLE By PNJ DNA 0000W000006
1.039.500đ
1.485.000đ (-30%)
5 (1)
20 đã bán
Lắc tay Hợp kim cao cấp STYLE By PNJ DNA 0000W000005
962.500đ
1.375.000đ (-30%)
5 (1)
31 đã bán
Vòng tay Vàng 14K đính đá Moon PNJ MOXMH000005
29.609.750đ
34.835.000đ (-15%)
5 (4)
36 đã bán
Lắc tay nam Bạc PNJSilver 0000H000006
399.000đ
895.000đ (-55%)
5 (4)
70 đã bán
Lắc tay Bạc STYLE by PNJ Unisex 0000W060189
766.500đ
1.095.000đ (-30%)
5 (4)
71 đã bán
Lắc tay Bạc STYLE By PNJ Unisex 0000W060188
1.515.500đ
2.165.000đ (-30%)
5 (4)
67 đã bán
Lắc tay Bạc STYLE by PNJ Unisex 0000W000082
997.500đ
1.425.000đ (-30%)
5 (4)
35 đã bán
Lắc tay Bạc STYLE By PNJ Unisex 0000B060002
1.676.500đ
2.395.000đ (-30%)
5 (4)
71 đã bán
Lắc tay Bạc STYLE By PNJ Unisex 0000B060001
836.500đ
1.195.000đ (-30%)
5 (4)
77 đã bán
Lắc tay Bạc STYLE by PNJ Unisex 0000B060000
906.500đ
1.295.000đ (-30%)
5 (4)
44 đã bán
Vòng tay Vàng 10K đính đá Synthetic STYLE By PNJ ZTXMY000447
9.990.280đ
10.859.000đ (-8%)
5 (3)
27 đã bán
Lắc tay Vàng 10K đính đá ECZ STYLE by PNJ ZTXMY000118
5.255.960đ
5.713.000đ (-8%)
5 (2)
34 đã bán
Lắc tay Vàng Ý 18K PNJ 0000Z060400
22.738.600đ
24.190.000đ (-6%)
5 (3)
2 đã bán
Lắc tay Vàng Ý 18K PNJ 0000Z000170
22.645.540đ
24.091.000đ (-6%)
72 đã bán
Lắc tay Kim cương Vàng trắng 14K PNJ DDDDW000592
40.419.900đ
44.911.000đ (-10%)
5 (4)
110 đã bán
Lắc tay Kim cương Vàng trắng 14K PNJ DDDDW060131
60.210.000đ
66.900.000đ (-10%)
5 (3)
9 đã bán
Vòng tay Vàng 14K đính đá CZ PNJ ❤️ HELLO KITTY XMXMY063088
8.219.500đ
9.670.000đ (-15%)
5 (3)
106 đã bán
Vòng tay Vàng 14K đính đá CZ PNJ ❤️ HELLO KITTY XMXMY063087
7.939.000đ
9.340.000đ (-15%)
5 (3)
156 đã bán
 
1 2 3 4 5