Bộ lọc:

Giá
Tuổi vàng
Chất liệu
Giới tính
Loại trang sức
Màu chất liệu
Dây cổ Bạc đính đá STYLE By PNJ Active XMXMW000044
1.417.500đ
1.575.000đ (-10%)
44 đã bán
Nhẫn nam Vàng trắng 10K đính đá ECZ PNJ XMXMW003769
7.795.800đ
8.662.000đ (-10%)
110 đã bán
Nhẫn nam Vàng Trắng 14K đính đá ECZ PNJ Niềm tin XMXMW004075
15.620.400đ
17.356.000đ (-10%)
5 (1)
20 đã bán
Bông tai Bạc đính đá PNJSilver XMXMC060004
711.750đ
1.095.000đ (-35%)
4 (2)
42 đã bán
Lắc tay Bạc đính đá PNJSilver XMXMC060005
711.750đ
1.095.000đ (-35%)
5 (2)
34 đã bán
Bông tai Bạc đính đá PNJSilver XMXMC060006
549.250đ
845.000đ (-35%)
5 (2)
27 đã bán
Mặt dây chuyền Vàng Trắng 14K đính đá Freshwater PNJ PFXMW060004 Chưa kèm dây chuyền Mặt dây chuyền Vàng Trắng 14K đính ngọc trai Freshwater PNJ PFXMW060004
Mặt dây chuyền Vàng Trắng 14K đính đá Freshwater PNJ PFXMW060003 Chưa kèm dây chuyền Mặt dây chuyền Vàng Trắng 14K đính Ngọc trai Freshwater PNJ PFXMW060003
Mặt dây chuyền Vàng Trắng 14K đính Ngọc trai Freshwater PNJ PFXMW060003
5.238.000đ
5.820.000đ (-10%)
Giảm đến 20% khi mua từ 3 sản phẩm
4 (2)
13 đã bán
Bông tai Vàng 18K đính Ngọc trai Akoya & đá Sapphire PNJ PAMXY000003
39.136.000đ
48.920.000đ (-20%)
4 (2)
9 đã bán
Vỏ mặt dây chuyền Kim cương Vàng trắng 18K PNJ 00DDW000603 Chưa kèm dây chuyền Vỏ mặt dây chuyền Kim cương Vàng trắng 18K PNJ 00DDW000603
Vỏ mặt dây chuyền Kim cương Vàng trắng 18K PNJ 00DDW000603
45.399.180đ
48.297.000đ (-6%)
5 (2)
9 đã bán
Lắc tay Bạc đính đá PNJSilver XM00C000008
581.750đ
895.000đ (-35%)
5 (4)
47 đã bán
Vỏ Nhẫn Kim cương Vàng Trắng 18K PNJ 00DDW004457
49.998.600đ
53.190.000đ (-6%)
5 (4)
10 đã bán
Nhẫn Vàng Trắng 14K đính Ngọc trai Freshwater PNJ PF00W060005
6.192.000đ
6.880.000đ (-10%)
Giảm đến 20% khi mua từ 3 sản phẩm
5 (4)
15 đã bán
Nhẫn Vàng Trắng 14K đính Ngọc trai Freshwater PNJ PFXMW060004
6.480.000đ
7.200.000đ (-10%)
Giảm đến 20% khi mua từ 3 sản phẩm
5 (4)
2 đã bán
Mặt dây chuyền Vàng Trắng 14K đính Ngọc trai Freshwater PNJ PF00W060001 Chưa kèm dây chuyền Mặt dây chuyền Vàng Trắng 14K đính Ngọc trai Freshwater PNJ PF00W060001
Bông tai Vàng Trắng 14K đính Ngọc trai Freshwater PNJ PFXMW060010
8.100.000đ
9.000.000đ (-10%)
Giảm đến 20% khi mua từ 3 sản phẩm
5 (4)
16 đã bán
Bông tai Vàng Trắng 14K đính Ngọc trai Freshwater PNJ PFXMW060009
7.623.000đ
8.470.000đ (-10%)
Giảm đến 20% khi mua từ 3 sản phẩm
5 (4)
9 đã bán
Bông tai Vàng Trắng 14K đính Ngọc trai Freshwater PNJ PFXMW060005
5.080.000đ
6.350.000đ (-20%)
5 (4)
31 đã bán
Dây cổ Kim cương Vàng Trắng 14K PNJ DDDDW000576
61.215.300đ
68.017.000đ (-10%)
4 (2)
10 đã bán
Nhẫn nam Vàng 14K đính đá CZ PNJ XMXMY008568
16.318.800đ
18.132.000đ (-10%)
5 (2)
59 đã bán
Vỏ nhẫn Kim cương Vàng trắng 18K PNJ 00DDW004533
33.248.740đ
35.371.000đ (-6%)
5 (3)
12 đã bán
Vỏ bông tai Kim cương Vàng trắng 18K PNJ 00DDW001055
24.326.260đ
25.879.000đ (-6%)
5 (4)
8 đã bán
Nhẫn Vàng trắng 10K đính đá ECZ PNJ XMXMW003947
5.971.820đ
6.353.000đ (-6%)
188 đã bán
Nhẫn Vàng Trắng 10K đính đá ECZ PNJ XMXMW003950
5.629.660đ
5.989.000đ (-6%)
5 (3)
177 đã bán
Nhẫn nam Vàng 18K đính đá Ruby PNJ RBXMY001174
35.266.500đ
39.185.000đ (-10%)
5 (4)
16 đã bán
Đồng hồ Silvana Nữ SR12QRR35JR Dây Kim Loại 28 mm
9.845.000đ
19.690.000đ (-50%)
5 (3)
6 đã bán
Đồng hồ Silvana Nữ SR30QSP49S Dây Kim Loại 30 mm
9.845.000đ
19.690.000đ (-50%)
5 (3)
21 đã bán
Đồng hồ Silvana Nữ SR30QSP49CBL Dây Da 30 mm
8.995.000đ
17.990.000đ (-50%)
5 (3)
6 đã bán
Nhẫn Vàng Trắng 10K đính đá ECZ PNJ XMXMW003949
5.848.680đ
6.222.000đ (-6%)
5 (3)
206 đã bán
Mặt dây chuyền Vàng 18K đính đá CZ PNJ XMXMY006016 Chưa kèm dây chuyền Mặt dây chuyền Vàng 18K đính đá CZ PNJ XMXMY006016
Mặt dây chuyền Vàng 18K đính đá CZ PNJ XMXMY006016
10.878.300đ
12.087.000đ (-10%)
5 (3)
62 đã bán
Bông tai Vàng 18K đính đá CZ PNJ XMXMY005522
7.157.700đ
7.953.000đ (-10%)
5 (4)
64 đã bán
Bông tai Vàng 18K đính đá CZ PNJ XMXMY005520
8.870.400đ
9.856.000đ (-10%)
5 (4)
66 đã bán
Bông tai Vàng 18K đính đá CZ PNJ XMXMY005519
8.757.900đ
9.731.000đ (-10%)
5 (4)
61 đã bán
Nhẫn nam Vàng 14K PNJ XMXMY008567
13.315.500đ
14.795.000đ (-10%)
5 (4)
143 đã bán
Nhẫn nam Vàng Trắng 10K đính đá ECZ PNJ XMXMW003810
10.741.500đ
11.935.000đ (-10%)
5 (4)
64 đã bán
Nhẫn nam Vàng trắng 10K đính đá Synthetic PNJ ZTMXW000022
8.905.500đ
9.895.000đ (-10%)
5 (5)
36 đã bán
Nhẫn Vàng 18K đính đá CZ PNJ XMXMY008499
6.281.100đ
6.979.000đ (-10%)
5 (4)
93 đã bán
Nhẫn Vàng 18K đính đá CZ PNJ XMXMY007521
11.598.300đ
12.887.000đ (-10%)
5 (3)
26 đã bán
Mặt dây chuyền Vàng 18K đính đá CZ PNJ XMXMY006015 Chưa kèm dây chuyền Mặt dây chuyền Vàng 18K đính đá CZ PNJ XMXMY006015
Mặt dây chuyền Vàng 18K đính đá CZ PNJ XMXMY006015
11.953.800đ
13.282.000đ (-10%)
5 (3)
52 đã bán
Mặt dây chuyền Vàng 18K đính đá CZ PNJ XMXMY005538 Chưa kèm dây chuyền Mặt dây chuyền Vàng 18K đính đá CZ PNJ XMXMY005538
Mặt dây chuyền Vàng 18K đính đá CZ PNJ XMXMY005538
6.168.600đ
6.854.000đ (-10%)
5 (3)
53 đã bán
Mặt dây chuyền Vàng 18K đính đá CZ PNJ XMXMY005537 Chưa kèm dây chuyền Mặt dây chuyền Vàng 18K đính đá CZ PNJ XMXMY005537
Mặt dây chuyền Vàng 18K đính đá CZ PNJ XMXMY005537
9.873.900đ
10.971.000đ (-10%)
5 (3)
35 đã bán
Bông tai Vàng 18K đính đá CZ PNJ XMXMY005058
10.036.800đ
11.152.000đ (-10%)
5 (4)
36 đã bán
Bông tai Vàng 18K đính đá CZ PNJ XMXMY005059
7.531.200đ
8.368.000đ (-10%)
5 (4)
80 đã bán
Dây cổ Vàng trắng 10K đính đá ECZ PNJ XMXMW060211
9.405.000đ
10.450.000đ (-10%)
19 đã bán
Nhẫn nam Vàng 10K đính đá ECZ PNJ XMXMC000898
11.205.000đ
12.450.000đ (-10%)
5 (4)
114 đã bán
Dây cổ Bạc đính ngọc trai PNJSilver PF00W000011
1.296.750đ
1.995.000đ (-35%)
5 (3)
77 đã bán
Nhẫn Vàng Trắng 10K đính đá ECZ PNJ XMXMW003435
3.833.100đ
4.259.000đ (-10%)
5 (1)
41 đã bán
 
1 2 3 4 5 6 7 8
  2 - 16