Bộ lọc:

Thương hiệu
Giá
Bộ sưu tập
Tuổi vàng
Loại đá chính
Chất liệu
Giới tính
Loại trang sức
Màu chất liệu
Dây chuyền nam Vàng Ý 18K PNJ 0000C060169
30.350.800đ
32.990.000đ (-8%)
5 (3)
7 đã bán
Dây chuyền nam Vàng Ý 18K PNJ 0000C060168
35.410.800đ
38.490.000đ (-8%)
5 (3)
11 đã bán
Dây chuyền nam Vàng 18K PNJ 0000C060165
44.518.800đ
48.390.000đ (-8%)
5 (3)
9 đã bán
Dây chuyền nam Vàng 18K PNJ 0000C060163
40.470.800đ
43.990.000đ (-8%)
5 (3)
14 đã bán
Dây chuyền Vàng Ý 18K PNJ 0000C060172
21.220.000đ
5 (3)
14 đã bán
Dây chuyền Vàng trắng 10K PNJ 0000W000844
5.340.000đ
5 (4)
496 đã bán
Dây chuyền Vàng trắng Ý 18K PNJ 0000W000818
10.093.000đ
5 (3)
358 đã bán
Dây chuyền Bạc PNJSilver 0000W000022
1.295.000đ
5 (2)
284 đã bán
Dây chuyền Vàng trắng Ý 18K PNJ 0000W061033
10.707.000đ
5 (2)
1000+ đã bán
Dây chuyền nam Vàng Ý 18K PNJ 0000Y008307
69.757.160đ
75.823.000đ (-8%)
5 (2)
96 đã bán
Dây chuyền Vàng trắng Ý 18K PNJ 0000W000713
19.913.000đ
5 (3)
2000+ đã bán
Dây chuyền nam Vàng trắng Ý 18K PNJ 0000W061050
28.630.400đ
31.120.000đ (-8%)
5 (2)
108 đã bán
Dây chuyền Vàng trắng Ý 18K PNJ 0000W061032
20.433.200đ
22.210.000đ (-8%)
5 (3)
276 đã bán
Dây chuyền nam Bạc PNJSilver 0000A060000
3.495.000đ
5 (2)
260 đã bán
Dây chuyền Bạc PNJSilver 0000W060052
445.000đ
5 (3)
1000+ đã bán
Dây chuyền Bạc PNJSilver 0000W060046
1.395.000đ
Mua 2 giảm 50% cho sản phẩm thứ 2
5 (3)
210 đã bán
Dây chuyền bạc Ý PNJSilver 0000W060043
325.000đ
5 (3)
2000+ đã bán
Dây chuyền Vàng Ý 18K PNJ 0000Y060452
9.098.800đ
9.890.000đ (-8%)
5 (3)
200 đã bán
Dây chuyền Vàng Ý 18K PNJ 0000Y060451
16.182.800đ
17.590.000đ (-8%)
5 (3)
184 đã bán
Dây chuyền nam Vàng trắng Ý 18K PNJ 0000W061048
17.213.200đ
18.710.000đ (-8%)
3 (3)
128 đã bán
Dây chuyền Vàng trắng Ý 18K PNJ 0000W061047
25.189.600đ
27.380.000đ (-8%)
5 (3)
141 đã bán
Dây chuyền bạc Ý PNJSilver 0000W060040
325.000đ
5 (3)
2000+ đã bán
Dây chuyền bạc Ý PNJSilver 0000W060041
575.000đ
5 (2)
2000+ đã bán
Dây chuyền Vàng trắng Ý 18K PNJ 0000W000657
4.466.000đ
5 (3)
500+ đã bán
Dây chuyền Vàng trắng Ý 18K PNJ 0000W000611
37.473.000đ
5 (2)
1000+ đã bán
Dây chuyền Vàng trắng Ý 18K PNJ 0000W000662
5.018.000đ
5 (3)
1000+ đã bán
Dây chuyền Vàng trắng Ý 18K PNJ 0000W000621
10.293.000đ
5 (2)
500+ đã bán
Dây chuyền Vàng 18K PNJ 0000Y060381
20.665.000đ
5 (9)
1000+ đã bán
Dây chuyền Vàng trắng 18K PNJ 0000W060993
12.090.000đ
5 (5)
500+ đã bán
Dây chuyền Vàng trắng Ý 18K PNJ 0000W060992
9.098.800đ
9.890.000đ (-8%)
5 (3)
393 đã bán
Dây chuyền Vàng trắng Ý 18K PNJ 0000W000535
7.238.560đ
7.868.000đ (-8%)
5 (3)
500+ đã bán
Dây chuyền Vàng trắng Ý 18K PNJ 0000W060985
27.719.600đ
30.130.000đ (-8%)
5 (3)
52 đã bán
Dây chuyền Vàng trắng Ý 18K PNJ 0000W060989
12.539.600đ
13.630.000đ (-8%)
5 (3)
87 đã bán
Dây chuyền Vàng Ý 18K PNJ 0000C060130
29.743.600đ
32.330.000đ (-8%)
5 (3)
43 đã bán
Dây chuyền Vàng Ý 18K PNJ 0000C060132
55.650.800đ
60.490.000đ (-8%)
5 (3)
45 đã bán
Dây chuyền Vàng trắng Ý 18K PNJ 0000W060979
47.251.200đ
51.360.000đ (-8%)
5 (3)
41 đã bán
Dây chuyền Vàng 18K PNJ 0000Y060379
9.969.000đ
5 (3)
2000+ đã bán
Dây chuyền Vàng 18K PNJ 0000Y000839
40.710.920đ
44.251.000đ (-8%)
5 (2)
205 đã bán
Dây chuyền Vàng trắng 18K PNJ 0000W000433
10.703.000đ
5 (32)
2000+ đã bán
Dây chuyền Vàng trắng 18K PNJ 0000W000482
29.504.000đ
5 (3)
486 đã bán
Dây chuyền vàng trắng 18K PNJ 0000W000431
10.662.000đ
5 (9)
500+ đã bán
Dây chuyền Vàng Ý 18K PNJ 0000Y000786
6.631.360đ
7.208.000đ (-8%)
5 (3)
500+ đã bán
 
1 2 3 4 5 6 7 8
 

Sản phẩm gợi ý cho bạn