Bộ lọc:

Loại trang sức
Giá
Loại đá chính
Giới tính
Màu chất liệu
Màu đá chính
Mặt dây chuyền bạc đính đá PNJSilver Fantasia ZTXMK000126 * Sản phẩm chưa bao gồm dây chuyền
Mặt dây chuyền bạc đính đá PNJSilver Fantasia ZTXMK000126
475.000 đ
Mua 1 giảm 7%, mua 2 giảm 10%
Mặt dây chuyền bạc đính đá PNJSilver giọt nước XMXMK000186 * Sản phẩm chưa bao gồm dây chuyền
Mặt dây chuyền bạc PNJSilver Wanderlust đính đá 91495.100 * Sản phẩm chưa bao gồm dây chuyền
Mặt dây chuyền bạc đính đá PNJSilver Wanderlust XMXMK000253
649.000 đ
Mua 1 giảm 7%, mua 2 giảm 10%
Mặt dây chuyền bạc PNJSilver Wanderlust đính đá * Sản phẩm chưa bao gồm dây chuyền
Mặt dây chuyền bạc đính đá PNJSilver Wanderlust XMXMK000251
479.000 đ
Mua 1 giảm 7%, mua 2 giảm 10%
Mặt dây chuyền bạc PNJSilver Fantasia đính đá màu đỏ 92628.404 * Sản phẩm chưa bao gồm dây chuyền
Mặt dây chuyền bạc PNJSilver đính đá màu xanh * Sản phẩm chưa bao gồm dây chuyền
Mặt dây chuyền bạc đính đá màu xanh PNJSilver ZTXMK000065
381.000 đ
Mua 1 giảm 7%, mua 2 giảm 10%
Mặt dây chuyền bạc PNJSilver Friendzone Breaker * Sản phẩm chưa bao gồm dây chuyền
Mặt dây chuyền bạc PNJSilver Friendzone Breaker NHXMK000003
507.000 đ
Mua 1 giảm 7%, mua 2 giảm 10%
Mặt dây chuyền bạc PNJSilver Retro Forest đính đá * Sản phẩm chưa bao gồm dây chuyền
Mặt dây chuyền bạc đính đá PNJSilver Retro Forest XMXMK000256
572.000 đ
Mua 1 giảm 7%, mua 2 giảm 10%
Mặt dây chuyền bạc PNJSilver Friendzone Breaker hình trái tim NHXMK000002 * Sản phẩm chưa bao gồm dây chuyền
Mặt dây chuyền bạc đính đá PNJSilver Friendzone Breaker hình trái tim XM00H000007 * Sản phẩm chưa bao gồm dây chuyền
Mặt dây chuyền bạc đính đá màu xanh PNJSilver ZT00K000004 * Sản phẩm chưa bao gồm dây chuyền
Mặt dây chuyền bạc đính đá màu xanh PNJSilver ZT00K000004
286.000 đ
Mua 1 giảm 7%, mua 2 giảm 10%
Mặt dây chuyền bạc PNJSilver Retro Forest đính đá * Sản phẩm chưa bao gồm dây chuyền
Mặt dây chuyền bạc đính đá PNJSilver Retro Forest XMXMK000257
530.000 đ
Mua 1 giảm 7%, mua 2 giảm 10%
Mặt dây chuyền bạc PNJSilver Retro Forest đính đá 92375.100 * Sản phẩm chưa bao gồm dây chuyền
Mặt dây chuyền bạc đính đá PNJSilver Retro Forest XMXMK000255
634.000 đ
Mua 1 giảm 7%, mua 2 giảm 10%
Mặt dây chuyền bạc PNJSilver Retro Forest đính đá 92372.100 * Sản phẩm chưa bao gồm dây chuyền
Mặt dây chuyền bạc đính đá PNJSilver Retro Forest XMXMK000254
600.000 đ
Mua 1 giảm 7%, mua 2 giảm 10%
Mặt dây chuyền bạc PNJSilver Retro Forest đính đá 92390.100 * Sản phẩm chưa bao gồm dây chuyền
Mặt dây chuyền bạc đính đá PNJSilver Retro Forest XMXMK000260
526.000 đ
Mua 1 giảm 7%, mua 2 giảm 10%
Mặt dây chuyền bạc PNJSilver Retro Forest NHXMK000006 * Sản phẩm chưa bao gồm dây chuyền
Mặt dây chuyền bạc PNJSilver Retro Forest NHXMK000006
627.000 đ
Mua 1 giảm 7%, mua 2 giảm 10%
 
1 2 3 4 5 6 7 8
  2 - 12