Bộ lọc:

Thương hiệu
Chất liệu
Loại trang sức
Giá
Bộ sưu tập
Tuổi vàng
Loại đá chính
Giới tính
Màu chất liệu
Dây chuyền Bạc Ý PNJSilver 0000W060102
855.000đ
Giảm 10% cho combo Dây chuyền & Mặt dây Bạc
Dây chuyền Vàng Ý 18K PNJ 0000Y060507
20.290.000đ
Giảm 5% cho combo Dây chuyền & Mặt dây Vàng
5 (2)
Dây chuyền nam Vàng trắng Ý 18K PNJ 0000W061242
10.290.000đ
Giảm 5% cho combo Dây chuyền & Mặt dây Vàng
5 (2)
Dây chuyền nam Vàng trắng Ý 18K PNJ 0000W061240
32.990.000đ
Giảm 5% cho combo Dây chuyền & Mặt dây Vàng
5 (2)
Dây chuyền Vàng trắng Ý 18K PNJ 0000W061234
8.990.000đ
Giảm 5% cho combo Dây chuyền & Mặt dây Vàng
5 (2)
Dây chuyền Bạc Ý PNJSilver 0000W060085
795.000đ
Giảm 10% cho combo Dây chuyền & Mặt dây Bạc
5 (2)
Dây chuyền Nam Vàng 18K PNJ 0000Y060490
31.990.000đ
Giảm 5% cho combo Dây chuyền & Mặt dây Vàng
5 (3)
38 đã bán
Dây chuyền Vàng Trắng Ý 18K PNJ 0000W000845
12.108.000đ
Giảm 5% cho combo Dây chuyền & Mặt dây Vàng
5 (2)
Dây chuyền Vàng Ý 18K PNJ 0000C000043
16.751.000đ
Giảm 5% cho combo Dây chuyền & Mặt dây Vàng
5 (2)
36 đã bán
Dây chuyền Vàng Trắng Ý 18K PNJ 0000W000809
12.657.000đ
Giảm 5% cho combo Dây chuyền & Mặt dây Vàng
5 (3)
37 đã bán
Dây chuyền Vàng Trắng Ý 18K PNJ 0000W000843
20.612.000đ
Giảm 5% cho combo Dây chuyền & Mặt dây Vàng
5 (3)
88 đã bán
Dây chuyền Vàng 18K PNJ 0000Y009478
10.353.000đ
Giảm 5% cho combo Dây chuyền & Mặt dây Vàng
5 (2)
130 đã bán
Dây chuyền Vàng 18K PNJ 0000Y060484
31.990.000đ
5 (3)
41 đã bán
Dây chuyền Vàng 18K PNJ 0000Y060475
19.358.000đ
Giảm 5% cho combo Dây chuyền & Mặt dây Vàng
5 (1)
74 đã bán
Dây chuyền Vàng trắng Ý 18K PNJ 0000W061063
32.190.800đ
34.990.000đ (-8%)
5 (3)
22 đã bán
Dây chuyền Vàng trắng Ý 18K PNJ 0000W060970
29.982.800đ
32.590.000đ (-8%)
5 (3)
74 đã bán
Dây chuyền nam Vàng 18K PNJ 0000Y000878
48.188.000đ
Giảm 5% cho combo Dây chuyền & Mặt dây Vàng
5 (2)
197 đã bán
Dây chuyền nam Vàng 18K PNJ 0000Y000845
61.259.000đ
Giảm 5% cho combo Dây chuyền & Mặt dây Vàng
5 (3)
230 đã bán
Dây chuyền nam Vàng Ý 18K PNJ 0000Y060509
41.990.000đ
Giảm 5% cho combo Dây chuyền & Mặt dây Vàng
5 (3)
7 đã bán
Dây chuyền Vàng Ý 18K PNJ 0000Y060508
10.990.000đ
Giảm 5% cho combo Dây chuyền & Mặt dây Vàng
5 (3)
29 đã bán
Dây chuyền nam Vàng trắng Ý 18K PNJ 0000W061243
57.290.000đ
Giảm 5% cho combo Dây chuyền & Mặt dây Vàng
5 (3)
5 đã bán
Dây chuyền nam Vàng trắng 18K PNJ 0000W061241
15.590.000đ
Giảm 5% cho combo Dây chuyền & Mặt dây Vàng
5 (2)
39 đã bán
Dây chuyền nam Vàng trắng Ý 18K PNJ 0000W061237
28.290.000đ
Giảm 5% cho combo Dây chuyền & Mặt dây Vàng
5 (3)
18 đã bán
Dây chuyền nam Vàng trắng Ý 18K PNJ 0000W061235
58.990.000đ
Giảm 5% cho combo Dây chuyền & Mặt dây Vàng
5 (3)
9 đã bán
Dây chuyền nam Vàng trắng Ý 18K PNJ 0000W061216
17.990.000đ
Giảm 5% cho combo Dây chuyền & Mặt dây Vàng
5 (3)
6 đã bán
Dây chuyền nam Vàng trắng Ý 18K PNJ 0000W061215
11.590.000đ
Giảm 5% cho combo Dây chuyền & Mặt dây Vàng
5 (3)
15 đã bán
Dây chuyền Vàng trắng Ý 18K PNJ 0000W061214
28.590.000đ
Giảm 5% cho combo Dây chuyền & Mặt dây Vàng
5 (3)
5 đã bán
Dây chuyền nam Vàng trắng Ý 18K PNJ 0000W061212
28.990.000đ
Giảm 5% cho combo Dây chuyền & Mặt dây Vàng
5 (3)
9 đã bán
Dây chuyền nam Vàng trắng Ý 18K PNJ 0000W061209
41.490.000đ
Giảm 5% cho combo Dây chuyền & Mặt dây Vàng
5 (3)
2 đã bán
Dây chuyền nam Vàng trắng Ý 18K PNJ 0000W061208
41.990.000đ
Giảm 5% cho combo Dây chuyền & Mặt dây Vàng
5 (3)
3 đã bán
Dây chuyền nam Vàng trắng Ý 18K PNJ 0000W061207
25.490.000đ
Giảm 5% cho combo Dây chuyền & Mặt dây Vàng
5 (3)
9 đã bán
Dây chuyền nam Vàng trắng Ý 18K PNJ 0000W061201
40.990.000đ
Giảm 5% cho combo Dây chuyền & Mặt dây Vàng
5 (2)
5 đã bán
Dây chuyền nam Vàng trắng Ý 18K PNJ 0000W061199
51.590.000đ
Giảm 5% cho combo Dây chuyền & Mặt dây Vàng
5 (2)
6 đã bán
Dây chuyền nam Vàng Ý 18K PNJ 0000C060177
29.600.600đ
31.490.000đ (-6%)
5 (2)
3 đã bán
Dây chuyền nam Vàng Ý 18K PNJ 0000C060176
62.970.600đ
66.990.000đ (-6%)
5 (3)
2 đã bán
Dây chuyền Vàng Ý 18K PNJ 0000C060171
21.234.600đ
22.590.000đ (-6%)
5 (3)
2 đã bán
Dây chuyền nam Vàng Ý 18K PNJ 0000C060169
29.990.000đ
Giảm 5% cho combo Dây chuyền & Mặt dây Vàng
5 (3)
1 đã bán
Dây chuyền nam Vàng Ý 18K PNJ 0000C060168
34.990.000đ
Giảm 5% cho combo Dây chuyền & Mặt dây Vàng
5 (3)
4 đã bán
Dây chuyền nam Vàng 18K PNJ 0000C060165
43.990.000đ
Giảm 5% cho combo Dây chuyền & Mặt dây Vàng
5 (3)
4 đã bán
Dây chuyền nam Vàng 18K PNJ 0000C060163
39.990.000đ
Giảm 5% cho combo Dây chuyền & Mặt dây Vàng
5 (3)
4 đã bán
Dây chuyền nam Vàng trắng Ý 18K PNJ 0000C060161
36.990.000đ
Giảm 5% cho combo Dây chuyền & Mặt dây Vàng
5 (3)
7 đã bán
Dây chuyền nam Vàng Ý 18K PNJ 0000C060154
67.990.000đ
Giảm 5% cho combo Dây chuyền & Mặt dây Vàng
5 (3)
3 đã bán
Dây chuyền Vàng Ý 18K PNJ 0000C060172
19.290.000đ
Giảm 5% cho combo Dây chuyền & Mặt dây Vàng
5 (3)
8 đã bán
Dây chuyền nam Vàng trắng Ý 18K PNJ 0000W061197
20.790.000đ
Giảm 5% cho combo Dây chuyền & Mặt dây Vàng
5 (3)
10 đã bán
Dây chuyền Vàng trắng Ý 18K PNJ 0000W061219
37.290.000đ
Giảm 5% cho combo Dây chuyền & Mặt dây Vàng
5 (3)
7 đã bán
Dây chuyền Vàng trắng Ý 18K PNJ 0000W061218
31.815.500đ
33.490.000đ (-5%)
Mua từ 2 giảm 8%
5 (3)
2 đã bán
Dây chuyền Vàng trắng 10K PNJ 0000W000844
4.478.000đ
Giảm 5% cho combo Dây chuyền & Mặt dây Vàng
5 (2)
216 đã bán
Dây chuyền Vàng trắng Ý 18K PNJ 0000W000818
8.978.000đ
Giảm 5% cho combo Dây chuyền & Mặt dây Vàng
5 (3)
197 đã bán
 
1 2 3 4 5 6 7 8
  2 - 10