Bộ lọc:

Thương hiệu
Chất liệu
Loại trang sức
Giá
Bộ sưu tập
Tuổi vàng
Loại đá chính
Giới tính
Màu chất liệu
Dây chuyền Vàng Ý 18K PNJ 0000Y060507
18.666.800đ
20.290.000đ (-8%)
5 (3)
Dây chuyền nam Vàng trắng Ý 18K PNJ 0000W061240
30.350.800đ
32.990.000đ (-8%)
5 (3)
Dây chuyền Nam Vàng 18K PNJ 0000Y060490
29.430.800đ
31.990.000đ (-8%)
5 (3)
38 đã bán
Dây chuyền Vàng Ý 18K PNJ 0000C000043
16.755.000đ
5 (3)
36 đã bán
Dây chuyền Vàng Trắng Ý 18K PNJ 0000W000809
11.646.280đ
12.659.000đ (-8%)
5 (3)
37 đã bán
Dây chuyền Vàng 18K PNJ 0000Y009478
10.358.000đ
5 (3)
130 đã bán
Dây chuyền Vàng 18K PNJ 0000Y060484
31.990.000đ
5 (3)
41 đã bán
Dây chuyền Vàng 18K PNJ 0000Y060475
18.289.580đ
19.457.000đ (-6%)
5 (1)
74 đã bán
Dây chuyền nam Vàng 18K PNJ 0000Y000878
48.270.000đ
5 (2)
197 đã bán
Dây chuyền nam Vàng 18K PNJ 0000Y000845
60.789.000đ
5 (3)
230 đã bán
Dây chuyền nam Vàng Ý 18K PNJ 0000Y060509
38.630.800đ
41.990.000đ (-8%)
5 (3)
7 đã bán
Dây chuyền Vàng Ý 18K PNJ 0000Y060508
10.990.000đ
5 (3)
29 đã bán
Dây chuyền nam Vàng trắng Ý 18K PNJ 0000W061209
38.170.800đ
41.490.000đ (-8%)
5 (3)
2 đã bán
Dây chuyền nam Vàng trắng Ý 18K PNJ 0000W061208
38.630.800đ
41.990.000đ (-8%)
5 (3)
3 đã bán
Dây chuyền nam Vàng trắng Ý 18K PNJ 0000W061201
37.710.800đ
40.990.000đ (-8%)
5 (2)
5 đã bán
Dây chuyền nam Vàng trắng Ý 18K PNJ 0000W061199
47.462.800đ
51.590.000đ (-8%)
5 (2)
6 đã bán
Dây chuyền nam Vàng Ý 18K PNJ 0000C060177
28.970.800đ
31.490.000đ (-8%)
5 (2)
3 đã bán
Dây chuyền nam Vàng Ý 18K PNJ 0000C060176
66.990.000đ
5 (3)
2 đã bán
Dây chuyền Vàng Ý 18K PNJ 0000C060171
20.782.800đ
22.590.000đ (-8%)
5 (3)
2 đã bán
Dây chuyền nam Vàng Ý 18K PNJ 0000C060169
27.590.800đ
29.990.000đ (-8%)
5 (3)
1 đã bán
Dây chuyền nam Vàng Ý 18K PNJ 0000C060168
32.190.800đ
34.990.000đ (-8%)
5 (3)
4 đã bán
Dây chuyền nam Vàng 18K PNJ 0000C060165
40.470.800đ
43.990.000đ (-8%)
5 (3)
4 đã bán
Dây chuyền nam Vàng 18K PNJ 0000C060163
36.790.800đ
39.990.000đ (-8%)
5 (3)
4 đã bán
Dây chuyền nam Vàng Ý 18K PNJ 0000C060154
67.990.000đ
5 (3)
3 đã bán
Dây chuyền Vàng Ý 18K PNJ 0000C060172
19.290.000đ
5 (3)
8 đã bán
Dây chuyền Vàng trắng Ý 18K PNJ 0000W061219
34.306.800đ
37.290.000đ (-8%)
5 (3)
7 đã bán
 
1 2 3 4 5 6 7 8
  2 - 9