Bộ lọc:

Thương hiệu
Loại trang sức
Giá
Bộ sưu tập
Tuổi vàng
Loại đá chính
Giới tính
Màu chất liệu
Bông tai Vàng 24K PNJ 0000Y002206
11.393.000 đ
5 (1)
74 đã bán
Bông tai Kim cương Vàng trắng 14K PNJ DDDDW002587
32.885.000 đ
Mua Online giảm thêm đến 790.000đ
52 đã bán
Bông tai Vàng trắng 14K đính ngọc trai FreshWater PNJ PFXMW000183
6.657.000 đ
Mua Online giảm thêm đến 790.000đ
44 đã bán
Bông tai Vàng 18K đính đá Citrine PNJ CTXMY000162
13.544.000 đ
Mua Online giảm thêm đến 790.000đ
42 đã bán
Bông tai Vàng trắng Ý 18K PNJ 0000W001423
4.311.000 đ
Mua Online giảm thêm đến 790.000đ
5 (1)
47 đã bán
Bông tai Vàng 18K đính đá CZ PNJ XMXMY004538
6.956.000 đ
Mua Online giảm thêm đến 790.000đ
5 (1)
106 đã bán
Bông tai Vàng trắng 10K đính đá ECZ PNJ XMXMW060587
9.790.000 đ
Mua từ 2 giảm 30%
5 (1)
58 đã bán
Bông tai Vàng trắng 10K đính đá ECZ PNJ XMXMW060583
6.590.000 đ
Mua từ 2 giảm 30%
5 (1)
51 đã bán
Bông tai Kim cương Vàng trắng 18K PNJ DDDDW060175
32.470.000 đ
38.200.000 đ (-15%)
5 (1)
33 đã bán
Bông tai Vàng 10K đính đá ECZ PNJ XMXMC000390
5.342.000 đ
Mua Online giảm thêm đến 790.000đ
28 đã bán
Vỏ bông tai Kim Cương Vàng trắng 18K PNJ 00DDW000846
98.291.000 đ
Mua Online giảm thêm đến 790.000đ
16 đã bán
Bông tai Vàng 10K đính đá PNJ STYLE x CHOU CHOU NHNHY000001
5.459.000 đ
Mua Online giảm thêm đến 790.000đ
8 đã bán
Vỏ bông tai Kim cương Vàng trắng 18K PNJ 00DDW000887
62.979.000 đ
Mua Online giảm thêm đến 790.000đ
5 (1)
33 đã bán
Bông tai Kim tiền Vàng 18K đính đá CZ PNJ XM00Y060477
6.190.000 đ
Mua Online giảm thêm đến 790.000đ
5 (1)
70 đã bán
Bông tai Vàng 14K đính ngọc trai Akoya PNJ PAXMX000004
8.015.000 đ
Mua Online giảm thêm đến 790.000đ
5 (1)
32 đã bán
Bông tai Vàng 14K đính ngọc trai Akoya PNJ PAXMH000006
10.852.000 đ
Mua Online giảm thêm đến 790.000đ
5 (2)
95 đã bán
Bông tai Kim tiền Vàng 18K PNJ 0000Y002335
5.032.000 đ
Mua Online giảm thêm đến 790.000đ
5 (1)
134 đã bán
Bông tai Bạch kim PNJ 0000W060007
4.190.000 đ
Mua Online giảm thêm đến 790.000đ
5 (1)
36 đã bán
Bông tai Vàng trắng 18K PNJ 0000W001730
3.759.000 đ
Mua 1 giảm 5%, mua 2 giảm 10%
5 (1)
57 đã bán
Bông tai Vàng Ý 18K PNJ 0000C000394
7.159.000 đ
Mua 2 giảm 8%
5 (1)
55 đã bán
Bông tai Vàng trắng Ý 18K PNJ 0000W001801
5.867.000 đ
Mua 2 giảm 8%
5 (1)
79 đã bán
Bông tai Vàng trắng Ý 18K PNJ 0000W001169
5.935.000 đ
Mua Online giảm thêm đến 790.000đ
5 (1)
32 đã bán
Bông tai Vàng trắng 10K đính đá ECZ PNJ XMXMW060567
6.590.000 đ
Mua Online giảm thêm đến 790.000đ
5 (1)
27 đã bán
Bông tai Vàng trắng 10K đính đá ECZ PNJ XMXMW060565
6.990.000 đ
Mua Online giảm thêm đến 790.000đ
5 (1)
41 đã bán
Bông tai Vàng trắng 14K đính ngọc trai Akoya PNJ PAXMW000136
11.828.000 đ
Mua Online giảm thêm đến 790.000đ
5 (3)
94 đã bán
Bông tai Vàng trắng 14K đính ngọc trai Akoya PNJ PAXMW000134
11.037.000 đ
Mua Online giảm thêm đến 790.000đ
5 (1)
154 đã bán
Bông tai Vàng trắng 14K đính ngọc trai Akoya PNJ PADDW000018
81.833.000 đ
Mua Online giảm thêm đến 790.000đ
5 (3)
19 đã bán
Vỏ bông tai Kim cương Vàng trắng 18K PNJ 00DDW060996
62.000.000 đ
Mua Online giảm thêm đến 790.000đ
5 (3)
10 đã bán
Bông tai Bạch kim PNJ 0000W060001
5.490.000 đ
Mua Online giảm thêm đến 790.000đ
5 (1)
33 đã bán
Bông tai Vàng trắng 14K đính ngọc trai Akoya PNJ PADDW000019
30.441.000 đ
Mua Online giảm thêm đến 790.000đ
5 (3)
35 đã bán
Bông tai Vàng 18K PNJ 0000Y002222
8.998.000 đ
Mua 1 giảm 5%, mua 2 giảm 10%
5 (1)
70 đã bán
Bông tai Vàng trắng 10K đính đá ECZ PNJ XMXMW001676
7.682.000 đ
Mua Online giảm thêm đến 790.000đ
5 (3)
40 đã bán
Bông tai Vàng trắng 10K đính đá ECZ PNJ XMXMW001624
5.835.000 đ
Mua Online giảm thêm đến 790.000đ
5 (1)
73 đã bán
Vỏ bông tai Kim cương ổ 4.5 ly Vàng trắng 18K PNJ 00DDW000835
38.309.000 đ
Mua Online giảm thêm đến 790.000đ
5 (2)
46 đã bán
Vỏ bông tai Kim cương ổ 4.5 ly Vàng trắng 18K PNJ 00DDW000834
65.925.000 đ
Mua Online giảm thêm đến 790.000đ
5 (2)
33 đã bán
Vỏ bông tai Kim cương ổ 4.5 ly Vàng trắng 18K PNJ 00DDW000832
20.915.000 đ
Mua Online giảm thêm đến 790.000đ
5 (3)
9 đã bán
Vỏ bông tai Kim cương Vàng trắng 18K PNJ 00DDW000789
29.900.000 đ
Mua Online giảm thêm đến 790.000đ
5 (6)
29 đã bán
Bông tai Vàng Trắng Ý 18K PNJ hoa văn 0000W001266
4.918.000 đ
Mua Online giảm thêm đến 790.000đ
178 đã bán
Bông tai vàng trắng Ý 18K PNJ 0000W001093
4.623.000 đ
5 (1)
76 đã bán
Bông tai Kim cương Vàng trắng 14K PNJ DDDDW002085
58.269.000 đ
Mua Online giảm thêm đến 790.000đ
5 (5)
56 đã bán
Bông tai Vàng 18K đính đá CZ PNJ XMXMY004048
5.982.000 đ
Mua Online giảm thêm đến 790.000đ
5 (4)
104 đã bán
Bông tai Vàng trắng 14K đính Ngọc trai Freshwater PNJ PF00W000091
5.318.000 đ
Mua Online giảm thêm đến 790.000đ
5 (4)
14 đã bán
Bông tai Kim cương Vàng trắng 14K PNJ DDDDW001462
43.990.000 đ
Mua Online giảm thêm đến 790.000đ
4 (2)
116 đã bán
Bông tai Vàng 18K PNJ 0000Y002078
5.695.000 đ
Mua 1 giảm 5%, mua 2 giảm 10%
5 (6)
96 đã bán
Bông tai Vàng trắng Ý 18K PNJ 0000W001071
6.355.000 đ
Mua Online giảm thêm đến 790.000đ
5 (5)
346 đã bán
Bông tai Vàng 18K đính đá CZ PNJ XMXMY004051
8.726.000 đ
5 (4)
130 đã bán
Bông tai Kim cương Vàng trắng 14K PNJ DDDDW001764
65.762.000 đ
Mua Online giảm thêm đến 790.000đ
5 (5)
57 đã bán
Vỏ bông tai Kim cương Vàng trắng 18K PNJ 00DDW000791
31.900.000 đ
Mua Online giảm thêm đến 790.000đ
5 (7)
34 đã bán
 
1 2 3 4 5 6 7 8
  2 - 16