Bộ lọc:

Thương hiệu
Chất liệu
Loại trang sức
Giá
Tuổi vàng
Loại đá chính
Giới tính
Màu chất liệu
Hạt charm me Vàng 18K đính đá Suncut PNJ ZT00Y000006
5.449.600 đ
6.812.000 đ (-20%)
5 (1)
450 đã bán
Mặt dây chuyền Vàng 10K đính đá Suncut Swarovski PNJ ZTXMY000656 Chưa kèm dây chuyền Mặt dây chuyền Vàng 10K đính đá Suncut PNJ ZTXMY000656
Mặt dây chuyền Vàng 10K đính đá Suncut PNJ ZTXMY000656
4.189.600 đ
5.237.000 đ (-20%)
4 (3)
79 đã bán
Nhẫn Vàng 10K đính đá ECZ PNJ XM00Y001493
3.372.000 đ
5 (2)
480 đã bán
Mặt dây chuyền Vàng 10K đính đá ECZ Swarovski PNJ XM00Y000814 Chưa kèm dây chuyền
Mặt dây chuyền PNJ vàng trắng 10K đính đá Swarovski 97497.100 Chưa kèm dây chuyền Mặt dây chuyền Vàng trắng 10K đính đá Suncut PNJ Sunflower XMXMW000235
Mặt dây chuyền Vàng trắng 10K đính đá Suncut PNJ Sunflower XMXMW000234 Chưa kèm dây chuyền Mặt dây chuyền Vàng trắng 10K đính đá Suncut PNJ Sunflower XMXMW000234
Bộ trang sức PNJ Vàng trắng 10K đính đá ECZ Swarovski Chưa kèm dây chuyền Bộ trang sức Vàng trắng 10K đính đá Suncut PNJ Sunflower 00181-00207
Mặt dây chuyền PNJ Sunflower Vàng trắng 10K đính đá Suncut Swarovski 98740.100 Chưa kèm dây chuyền
Mặt dây chuyền PNJ Vàng trắng 10K đính đá ECZ Swarovski 95876.100 Chưa kèm dây chuyền Mặt dây chuyền Vàng trắng 10K đính đá Suncut PNJ Sunflower XMXMW000476
Mặt dây chuyền PNJ Vàng trắng 10K đính đá ECZ Swarovski 95873.100 Chưa kèm dây chuyền
Mặt dây chuyền PNJ Vàng trắng 10K đính đá ECZ Swarovski 95870.100 Chưa kèm dây chuyền