Bộ lọc:

Loại trang sức
Giá
Tuổi vàng
Loại đá chính
Giới tính
Màu chất liệu
Màu đá chính
Mặt dây chuyền PNJ vàng 18K đính ngọc trai South Sea 79543.315 Mặt dây chuyền Vàng 18K đính ngọc trai South Sea PNJ PSDDY000017 * Sản phẩm chưa bao gồm dây chuyền Mặt dây chuyền Vàng 18K đính ngọc trai South Sea PNJ PSDDY000017
Mặt dây chuyền PNJ vàng 18K đính ngọc trai Freshwater Mặt dây chuyền Vàng 18K đính ngọc trai Freshwater PNJ PFXMY000076 * Sản phẩm chưa bao gồm dây chuyền Mặt dây chuyền Vàng 18K đính ngọc trai Freshwater PNJ PFXMY000076
Mặt dây chuyền PNJ vàng trắng 14K đính ngọc trai Akoya Mặt dây chuyền Vàng trắng 14K đính ngọc trai Akoya PNJ PAXMW000057 * Sản phẩm chưa bao gồm dây chuyền Mặt dây chuyền Vàng trắng 14K đính ngọc trai Akoya PNJ PAXMW000057
Mặt dây chuyền PNJ Vàng trắng 14K đính ngọc trai Freshwater 81718.600 Mặt dây chuyền Vàng trắng 14K đính ngọc trai Freshwater PNJ PFXMW000054 * Sản phẩm chưa bao gồm dây chuyền Mặt dây chuyền Vàng trắng 14K đính ngọc trai Freshwater PNJ PFXMW000054
 
1 2 3