Bộ lọc:

Giá
Tuổi vàng
Loại đá chính
Loại trang sức
Màu chất liệu
Nhẫn cưới nam Kim cương Vàng trắng 14K Disney|PNJ Sleeping Beauty DD00W004379
6.806.000đ
Tặng trang sức bộ sưu tập Family Infinity
5 (4)
119 đã bán
Nhẫn cưới Nam Kim cương Vàng 18K Disney|PNJ Snow White & the Seven Dwarfs DD00H000406
11.086.000đ
Tặng trang sức bộ sưu tập Family Infinity
5 (4)
78 đã bán
Lắc Vàng trắng 14K đính đá ECZ Disney|PNJ Tangled XMXMW000446
5.429.000đ
Tặng trang sức bộ sưu tập Family Infinity
5 (3)
64 đã bán
Dây cổ Vàng trắng 14K đính đá ECZ Disney|PNJ Tangled XM00W000145
5.975.000đ
Tặng trang sức bộ sưu tập Family Infinity
5 (3)
100 đã bán
Vòng tay Vàng trắng 14K đính đá ECZ Disney|PNJ Mickey&Minnie XMXMW000950
19.865.000đ
Tặng trang sức bộ sưu tập Family Infinity
5 (3)
108 đã bán
Lắc tay Vàng 14K đính đá ECZ Disney|PNJ Mickey&Minnie XMXMY000831
5.949.000đ
Tặng trang sức bộ sưu tập Family Infinity
5 (2)
316 đã bán
Lắc tay Vàng 14K đính đá ECZ Disney|PNJ Tinker Bell XMXMC000122
5.323.000đ
Tặng trang sức bộ sưu tập Family Infinity
5 (3)
342 đã bán
Mặt dây chuyền Vàng 10K đính đá Disney|PNJ Alice In Wonderland ZTXMX000003 Chưa kèm dây chuyền
Mặt dây chuyền Vàng 10K đính đá Disney|PNJ Alice In Wonderland ZTXMX000003
1.602.000đ
Tặng trang sức bộ sưu tập Family Infinity
5 (3)
111 đã bán
Mặt dây chuyền Vàng 10K đính đá Disney|PNJ Alice In Wonderland ZTXMB000001 Chưa kèm dây chuyền
Mặt dây chuyền Vàng 10K đính đá Disney|PNJ Alice In Wonderland ZTXMB000001
1.930.000đ
Tặng trang sức bộ sưu tập Family Infinity
5 (3)
247 đã bán
Nhẫn Vàng 10K đính đá Disney|PNJ Alice In Wonderland ZTMXB000001
3.000.000đ
Tặng trang sức bộ sưu tập Family Infinity
4 (4)
273 đã bán
Nhẫn Kim cương Vàng trắng 14K Disney|PNJ Sleeping Beauty DDDDW007498
15.208.200đ
17.892.000đ (-15%)
5 (2)
500+ đã bán
Dây cổ Kim cương Vàng 14K Disney|PNJ Sleeping Beauty DD00Y000110
13.510.000đ
Tặng trang sức bộ sưu tập Family Infinity
5 (1)
262 đã bán
Bông tai Vàng trắng 14K đính đá Topaz Disney|PNJ Cinderella TPMXW000007
11.594.000đ
Tặng trang sức bộ sưu tập Family Infinity
5 (4)
192 đã bán
Mặt dây chuyền Kim cương Vàng trắng 14K Disney|PNJ Snow White & the Seven Dwarfs DDDDW001758 Chưa kèm dây chuyền Mặt dây chuyền Kim cương Vàng trắng 14K Disney|PNJ Snow White & the Seven Dwarfs DDDDW001758
Mặt dây chuyền Kim cương Vàng trắng 14K Disney|PNJ Snow White & the Seven Dwarfs DDDDW001758
8.650.000đ
Tặng trang sức bộ sưu tập Family Infinity
5 (3)
150 đã bán
Bông tai Kim Cương Vàng 14K Disney|PNJ Sleeping Beauty DDDDY000143
10.595.000đ
Tặng trang sức bộ sưu tập Family Infinity
5 (8)
271 đã bán
Bông tai Kim Cương Vàng trắng 14K Disney|PNJ Beauty & The Beast DDDDW002581
18.321.000đ
Tặng trang sức bộ sưu tập Family Infinity
5 (3)
322 đã bán
Bông tai Kim Cương Vàng 14K Disney|PNJ Snow White & the Seven Dwarfs DD00X000119
11.541.000đ
Tặng trang sức bộ sưu tập Family Infinity
5 (2)
423 đã bán
Dây Cổ Kim Cương Vàng trắng 14K Disney|PNJ Beauty & The Beast DDDDW000371
12.445.000đ
Tặng trang sức bộ sưu tập Family Infinity
5 (1)
404 đã bán
Vòng tay Kim cương Vàng 14K Disney|PNJ Sleeping Beauty DD00Y000045
27.765.000đ
Tặng trang sức bộ sưu tập Family Infinity
5 (2)
216 đã bán
Lắc tay Kim cương Vàng 14K Disney|PNJ Sleeping Beauty DDDDY000032
11.606.000đ
Tặng trang sức bộ sưu tập Family Infinity
5 (5)
258 đã bán
Bông tai Kim cương Vàng trắng 14K Disney|PNJ Beauty and The Beast DDDDW002580
16.185.000đ
Tặng trang sức bộ sưu tập Family Infinity
5 (3)
285 đã bán
Mặt dây chuyền Vàng 10K đính đá ECZ Disney|PNJ XM00X000015 Chưa kèm dây chuyền Mặt dây chuyền Vàng 10K đính đá ECZ Disney|PNJ Sleeping Beauty XM00X000015
Vòng tay Vàng 14K đính đá CZ Disney|PNJ Mickey & Minnie XMXMY062466
10.950.000đ
Tặng trang sức bộ sưu tập Family Infinity
5 (3)
218 đã bán
Nhẫn Vàng 14K đính đá CZ Disney|PNJ Mickey & Minnie XM00Y061082
3.290.000đ
Tặng trang sức bộ sưu tập Family Infinity
5 (3)
416 đã bán
Dây cổ Vàng 14K đính đá CZ Disney|PNJ Mickey XMXMY060460
11.550.000đ
Tặng trang sức bộ sưu tập Family Infinity
5 (3)
134 đã bán
Mặt dây chuyền Kim cương Vàng trắng 14K Disney|PNJ Beauty & The Beast DDDDW001094 Chưa kèm dây chuyền Mặt dây chuyền Kim cương Vàng trắng 14K Disney|PNJ Beauty & The Beast DDDDW001094
Mặt dây chuyền Kim cương Vàng trắng 14K Disney|PNJ Beauty & The Beast DDDDW001094
23.062.000đ
Tặng trang sức bộ sưu tập Family Infinity
5 (2)
153 đã bán
Lắc tay Vàng 10K đính đá Disney|PNJ Minnie ZTMXZ000002
12.780.000đ
Tặng trang sức bộ sưu tập Family Infinity
5 (3)
480 đã bán
Lắc tay Vàng 10K đính đá ECZ Disney|PNJ Mickey XMMXZ000001
8.192.000đ
Tặng trang sức bộ sưu tập Family Infinity
5 (2)
106 đã bán
Dây cổ Vàng 10K đính đá ECZ Disney|PNJ Mickey XMXMY000356
7.103.000đ
Tặng trang sức bộ sưu tập Family Infinity
128 đã bán
Nhẫn Kim cương Vàng trắng 14K Disney|PNJ Cinderella DDDDW005569
81.568.000đ
Tặng trang sức bộ sưu tập Family Infinity
5 (4)
45 đã bán
Mặt dây chuyền Vàng trắng 10K Disney|PNJ Snow White & the Seven Dwarfs ZTXMW000084 Chưa kèm dây chuyền Mặt dây chuyền Vàng trắng 10K Disney|PNJ Snow White & the Seven Dwarfs ZTXMW000084
Mặt dây chuyền Vàng trắng 10K Disney|PNJ Snow White & the Seven Dwarfs ZTXMW000084
3.417.000đ
Tặng trang sức bộ sưu tập Family Infinity
5 (5)
402 đã bán
Mặt dây chuyền Kim cương Vàng trắng 14K Disney|PNJ Beauty & The Beast DDDDW000910 Chưa kèm dây chuyền Mặt dây chuyền Kim cương Vàng trắng 14K Disney|PNJ Beauty & The Beast DDDDW000910
Mặt dây chuyền Kim cương Vàng trắng 14K Disney|PNJ Beauty & The Beast DDDDW000910
23.056.000đ
Tặng trang sức bộ sưu tập Family Infinity
5 (2)
412 đã bán
Mặt dây chuyền Kim cương Vàng 14K Disney|PNJ Beauty & The Beast DDDDH000034 Chưa kèm dây chuyền Mặt dây chuyền Kim cương Vàng 14K Disney|PNJ Beauty & The Beast DDDDH000034
Nhẫn Vàng 10K đính đá Synthetic Disney|PNJ Snow White & the Seven Dwarfs ZTXMW000119
4.343.000đ
Tặng trang sức bộ sưu tập Family Infinity
5 (5)
375 đã bán
 
1 2