Bộ lọc:

Thương hiệu
Chất liệu
Loại trang sức
Giá
Tuổi vàng
Loại đá chính
Giới tính
Màu chất liệu
Nhẫn Kim cương Vàng trắng 14K PNJ DDDDW010344
43.356.000 đ
Mua Online giảm thêm đến 790.000đ
Nhẫn Vàng 18K PNJ 0000Y002425
7.713.000 đ
Mua Online giảm thêm đến 790.000đ
Mặt dây chuyền Vàng 18K PNJ 0000Y001364 Mặt dây chuyền Vàng 18K PNJ 0000Y001364 Chưa kèm dây chuyền
Mặt dây chuyền Vàng 18K PNJ 0000Y001364
4.421.000 đ
Mua Online giảm thêm đến 790.000đ
Lắc tay Vàng 18K PNJ 0000Y002400
11.342.000 đ
Mua Online giảm thêm đến 790.000đ
Mặt dây chuyền Vàng 18K PNJ 0000Y001363 Mặt dây chuyền Vàng 18K PNJ 0000Y001363 Chưa kèm dây chuyền
Mặt dây chuyền Vàng 18K PNJ 0000Y001363
5.117.000 đ
Mua Online giảm thêm đến 790.000đ
Nhẫn Vàng 18K PNJ 0000Y002426
7.352.000 đ
Mua Online giảm thêm đến 790.000đ
Mặt dây chuyền Vàng trắng 10K đính đá ECZ PNJ XMXMW002220 Mặt dây chuyền Vàng trắng 10K đính đá ECZ PNJ XMXMW002220 Chưa kèm dây chuyền
Mặt dây chuyền Vàng trắng 10K đính đá ECZ PNJ XMXMW002220
4.558.000 đ
Mua Online giảm thêm đến 790.000đ
Vòng tay Vàng 18K PNJ 0000Y001361
7.213.000 đ
Mua Online giảm thêm đến 790.000đ
Mặt dây chuyền Vàng 18K đính đá Ruby PNJ RB00Y000091 Mặt dây chuyền Vàng 18K đính đá Ruby PNJ RB00Y000091 Chưa kèm dây chuyền
Mặt dây chuyền Vàng 18K đính đá Ruby PNJ RB00Y000091
11.666.000 đ
Mua Online giảm thêm đến 790.000đ
Mặt dây chuyền Vàng 18K PNJ 0000Y000296
5.605.000 đ
Mua Online giảm thêm đến 790.000đ
Bông tai Vàng 18K PNJ 0000Y002539
6.653.000 đ
Mua Online giảm thêm đến 790.000đ
Bông tai Vàng 18K PNJ 0000Y002537
7.001.000 đ
Mua Online giảm thêm đến 790.000đ
Mặt dây chuyền Vàng 14K đính Ngọc trai Freshwater PNJ PFXMX000006 Chưa kèm dây chuyền
Mặt dây chuyền Vàng trắng 14K đính Ngọc trai Freshwater PNJ PFXMW000264 Chưa kèm dây chuyền
Mặt dây chuyền Vàng trắng 14K đính Ngọc trai Freshwater PNJ PFXMW000264
4.724.000 đ
Mua Online giảm thêm đến 790.000đ
Mặt dây chuyền Vàng 18K đính đá ECZ PNJ ZT00Y000052 Mặt dây chuyền Vàng 18K đính đá ECZ PNJ ZT00Y000052 Chưa kèm dây chuyền
Mặt dây chuyền Vàng 18K đính đá ECZ PNJ ZT00Y000052
5.622.000 đ
Mua Online giảm thêm đến 790.000đ
Vòng tay charm Vàng 18K PNJ 0000Y001364
6.858.000 đ
Mua Online giảm thêm đến 790.000đ
Bông tai Vàng 18K PNJ 0000Y002540
5.015.000 đ
Mua Online giảm thêm đến 790.000đ