Bộ lọc:

Thương hiệu
Giá
Bộ sưu tập
Tuổi vàng
Loại đá chính
Chất liệu
Giới tính
Loại trang sức
Màu chất liệu
Mặt dây chuyền Bạc đính đá PNJSilver giọt nước XMXMK000186 Chưa kèm dây chuyền
Mặt dây chuyền Bạc đính đá PNJSilver giọt nước XMXMK000186
371.000đ
Quà tặng túi xinh
5 (12)
2000+ đã bán
Mặt dây chuyền Bạc đính đá màu xanh PNJSilver ZTXMK000065 Chưa kèm dây chuyền
Mặt dây chuyền Bạc đính đá màu xanh PNJSilver ZTXMK000065
381.000đ
Quà tặng túi xinh
5 (28)
2000+ đã bán
Mặt dây chuyền bạc đính đá PNJSilver Friendzone Breaker hình trái tim XM00H000007 Chưa kèm dây chuyền
Mặt dây chuyền Bạc đính đá PNJSilver ZT00K000004 Chưa kèm dây chuyền
Mặt dây chuyền Bạc đính đá PNJSilver ZT00K000004
286.000đ
Quà tặng túi xinh
5 (4)
2000+ đã bán
Mặt dây chuyền Bạc đính Ngọc trai PNJSilver Retro Forest NHXMK000006 Chưa kèm dây chuyền
Mặt dây chuyền Bạc đính Ngọc trai PNJSilver Retro Forest NHXMK000006
627.000đ
Quà tặng túi xinh
5 (18)
1000+ đã bán
Mặt dây chuyền bạc đính đá PNJSilver XMXMK000185 Chưa kèm dây chuyền
Mặt dây chuyền bạc đính đá PNJSilver XMXMK000185
349.000đ
Quà tặng túi xinh
5 (10)
2000+ đã bán
Mặt dây chuyền bạc đính đá PNJSilver hình bông hoa XMXMK000235 Chưa kèm dây chuyền
Mặt dây chuyền bạc đính đá PNJSilver hình bông hoa XMXMK000235
511.000đ
Quà tặng túi xinh
5 (3)
2000+ đã bán
Mặt dây chuyền bạc đính đá PNJSilver hình bông hoa XMXMK000066 Chưa kèm dây chuyền
Mặt dây chuyền bạc đính đá PNJSilver hình bông hoa XMXMK000066
315.000đ
Quà tặng túi xinh
5 (33)
2000+ đã bán
Mặt dây chuyền bạc đính đá PNJSilver hình trái tim XMXMK000047 Chưa kèm dây chuyền
Mặt dây chuyền bạc đính đá PNJSilver hình trái tim XMXMK000047
350.000đ
Quà tặng túi xinh
5 (33)
2000+ đã bán
Mặt dây chuyền bạc đính đá PNJSilver hình trái tim XMXMK000122 Chưa kèm dây chuyền
Mặt dây chuyền Bạc đính đá PNJSilver hình trái tim XMXMK000122
367.000đ
Quà tặng túi xinh
5 (18)
2000+ đã bán
Mặt dây chuyền bạc đính đá PNJSilver XMXMK000054 Chưa kèm dây chuyền
Mặt dây chuyền bạc đính đá PNJSilver XMXMK000054
378.000đ
Quà tặng túi xinh
5 (34)
2000+ đã bán
Mặt dây chuyền bạc đính ngọc trai PNJSilver PFXMK000016 Chưa kèm dây chuyền
Mặt dây chuyền bạc đính ngọc trai PNJSilver PFXMK000016
750.000đ
Quà tặng túi xinh
5 (3)
2000+ đã bán
Mặt dây chuyền bạc đính đá PNJSilver XMXMK000055 Chưa kèm dây chuyền
Mặt dây chuyền bạc đính đá PNJSilver XMXMK000055
379.000đ
Quà tặng túi xinh
5 (32)
2000+ đã bán
Mặt dây chuyền bạc đính đá PNJSilver XMXMK000062 Chưa kèm dây chuyền
Mặt dây chuyền bạc đính đá PNJSilver XMXMK000062
325.000đ
Quà tặng túi xinh
5 (45)
2000+ đã bán
Mặt dây chuyền Bạc đính đá PNJSilver XMXMK000184 Chưa kèm dây chuyền
Mặt dây chuyền Bạc đính đá PNJSilver XMXMK000184
419.000đ
Quà tặng túi xinh
5 (6)
2000+ đã bán
Mặt dây chuyền bạc đính đá PNJSilver XMXMK000048 Chưa kèm dây chuyền
Mặt dây chuyền bạc đính đá PNJSilver XMXMK000048
302.000đ
Quà tặng túi xinh
5 (6)
2000+ đã bán
Mặt dây chuyền bạc đính đá PNJSilver XMXMK000166 Chưa kèm dây chuyền
Mặt dây chuyền Bạc đính đá PNJSilver XMXMK000166
372.000đ
Quà tặng túi xinh
5 (1)
2000+ đã bán
Mặt dây chuyền Bạc đính đá PNJSilver chữ T XMXMK000044 Chưa kèm dây chuyền
Mặt dây chuyền Bạc đính đá PNJSilver chữ T XMXMK000044
324.000đ
Quà tặng túi xinh
5 (22)
2000+ đã bán
Mặt dây chuyền bạc đính đá PNJSilver cỏ bốn lá XMXMK000067 Chưa kèm dây chuyền
Mặt dây chuyền Bạc đính đá PNJSilver cỏ bốn lá XMXMK000067
407.000đ
Quà tặng túi xinh
5 (17)
2000+ đã bán
Mặt dây chuyền bạc đính đá PNJSilver chữ H XMXMK000038 Chưa kèm dây chuyền
Mặt dây chuyền bạc đính đá PNJSilver chữ H XMXMK000038
324.000đ
Quà tặng túi xinh
5 (41)
2000+ đã bán
Mặt dây chuyền bạc đính đá PNJSilver XMXMK000162 Chưa kèm dây chuyền
Mặt dây chuyền Bạc đính đá PNJSilver XMXMK000162
379.000đ
Quà tặng túi xinh
4 (4)
2000+ đã bán
Mặt dây chuyền bạc đính đá PNJSilver XMXMK000248 Chưa kèm dây chuyền
Mặt dây chuyền bạc đính đá PNJSilver XMXMK000248
425.000đ
Quà tặng túi xinh
5 (7)
2000+ đã bán
Mặt dây chuyền Bạc đính đá PNJSilver XM00K000061 Chưa kèm dây chuyền
Mặt dây chuyền Bạc đính đá PNJSilver XM00K000061
387.000đ
Quà tặng túi xinh
4 (3)
2000+ đã bán
Mặt dây chuyền bạc đính đá màu xanh PNJSilver ZTXMK000087 Chưa kèm dây chuyền
Mặt dây chuyền Bạc đính đá PNJSilver ZTXMK000087
363.000đ
Quà tặng túi xinh
5 (3)
2000+ đã bán
Mặt dây chuyền bạc đính đá PNJSilver XMXMK000170 Chưa kèm dây chuyền
Mặt dây chuyền Bạc đính đá PNJSilver XMXMK000170
313.000đ
Quà tặng túi xinh
5 (7)
2000+ đã bán
Mặt dây chuyền bạc đính đá PNJSilver XMXMK000238 Chưa kèm dây chuyền
Mặt dây chuyền bạc đính đá PNJSilver XMXMK000238
485.000đ
Quà tặng túi xinh
5 (32)
2000+ đã bán
Mặt dây chuyền Bạc đính đá PNJSilver hình cá heo XMXMK000090 Chưa kèm dây chuyền
Mặt dây chuyền Bạc đính đá PNJSilver hình cá heo XMXMK000090
323.000đ
Quà tặng túi xinh
5 (2)
2000+ đã bán
Mặt dây chuyền bạc đính ngọc trai PNJSilver PFXMK000007 Chưa kèm dây chuyền
Mặt dây chuyền Bạc đính Ngọc trai PNJSilver PFXMK000007
402.000đ
Quà tặng túi xinh
4 (2)
2000+ đã bán
Mặt dây chuyền bạc đính đá PNJSilver XM00K000032 Chưa kèm dây chuyền
Mặt dây chuyền bạc đính đá PNJSilver XM00K000032
278.000đ
Quà tặng túi xinh
5 (3)
2000+ đã bán
Mặt dây chuyền bạc đính đá PNJSilver XM00K000044 Chưa kèm dây chuyền
Mặt dây chuyền bạc đính đá PNJSilver XM00K000044
290.000đ
Quà tặng túi xinh
5 (43)
2000+ đã bán
Mặt dây chuyền bạc đính đá PNJSilver XM00K000066 Chưa kèm dây chuyền
Mặt dây chuyền bạc đính đá PNJSilver XM00K000066
276.000đ
Quà tặng túi xinh
5 (7)
2000+ đã bán
Mặt dây chuyền bạc đính đá PNJSilver Chưa kèm dây chuyền
Mặt dây chuyền bạc đính đá PNJSilver XMXMK000245
501.000đ
Quà tặng túi xinh
5 (2)
2000+ đã bán
Mặt dây chuyền bạc đính ngọc trai PNJSilver hình giọt nước PFXMK000030 Chưa kèm dây chuyền
Mặt dây chuyền bạc đính đá PNJSilver XMXMK000246 Chưa kèm dây chuyền
Mặt dây chuyền bạc đính đá PNJSilver XMXMK000246
376.000đ
Quà tặng túi xinh
5 (32)
2000+ đã bán
Mặt dây chuyền bạc đính đá PNJSilver XMXMK000250 Chưa kèm dây chuyền
Mặt dây chuyền bạc đính đá PNJSilver XMXMK000250
484.000đ
Quà tặng túi xinh
5 (3)
2000+ đã bán
Mặt dây chuyền bạc PNJSilver Retro Forest hình vòng nguyệt quế XMXMK060012 Chưa kèm dây chuyền
Mặt dây chuyền bạc PNJSilver Retro Forest hình chim hồng hạc đôi XMXMK060011 Chưa kèm dây chuyền
Mặt dây chuyền Bạc đính đá PNJSilver Retro Forest hình chim hồng hạc XMXMK060010 Chưa kèm dây chuyền
Mặt dây chuyền Bạc đính đá PNJSilver XMXMW060061 Mặt dây chuyền Bạc đính đá PNJSilver XMXMW060061 Chưa kèm dây chuyền
Mặt dây chuyền Bạc đính đá PNJSilver XMXMW060059 Mặt dây chuyền Bạc đính đá PNJSilver XMXMW060059 Chưa kèm dây chuyền
Mặt dây chuyền Bạc đính đá PNJSilver XMXMW060058 Mặt dây chuyền Bạc đính đá PNJSilver XMXMW060058 Chưa kèm dây chuyền
Mặt dây chuyền Bạc đính đá PNJSilver XMXMW060065 Mặt dây chuyền Bạc đính đá PNJSilver XMXMW060065 Chưa kèm dây chuyền
Mặt dây chuyền Bạc đính đá PNJSilver XMXMW060065
355.000đ
Quà tặng túi xinh
77 đã bán
Mặt dây chuyền Bạc đính đá PNJSilver XMXMW060064 Mặt dây chuyền Bạc đính đá PNJSilver XMXMW060064 Chưa kèm dây chuyền
Mặt dây chuyền Bạc đính đá PNJSilver XMXMW060064
395.000đ
Quà tặng túi xinh
23 đã bán
Mặt dây chuyền Bạc đính đá PNJSilver XMXMW060063 Mặt dây chuyền Bạc đính đá PNJSilver XMXMW060063 Chưa kèm dây chuyền
Mặt dây chuyền Bạc đính đá PNJSilver XMXMW060063
345.000đ
Quà tặng túi xinh
153 đã bán
Mặt dây chuyền Bạc đính đá PNJSilver XMXMW060062 Mặt dây chuyền Bạc đính đá PNJSilver XMXMW060062 Chưa kèm dây chuyền
Mặt dây chuyền Bạc đính đá PNJSilver XMXMW060062
345.000đ
Quà tặng túi xinh
49 đã bán
Mặt dây chuyền Bạc đính đá PNJSilver XMXMW060060 Mặt dây chuyền Bạc đính đá PNJSilver XMXMW060060 Chưa kèm dây chuyền
Mặt dây chuyền Bạc đính đá PNJSilver XMXMW060060
345.000đ
Quà tặng túi xinh
84 đã bán
Mặt dây chuyền Bạc đính đá Disney|PNJ INSIDE OUT 2 ZT00W060001 Mặt dây chuyền Bạc đính đá Disney|PNJ INSIDE OUT 2 ZT00W060001 Chưa kèm dây chuyền
Mặt dây chuyền Bạc đính đá Disney|PNJ INSIDE OUT 2 ZT00W060001
595.000đ
Quà tặng blind box nhân vật Disney
5 đã bán
Mặt dây chuyền Bạc đính đá Disney|PNJ INSIDE OUT 2 ZT00W060004 Mặt dây chuyền Bạc đính đá Disney|PNJ INSIDE OUT 2 ZT00W060004 Chưa kèm dây chuyền
Mặt dây chuyền Bạc đính đá Disney|PNJ INSIDE OUT 2 ZT00W060004
455.000đ
Quà tặng blind box nhân vật Disney
27 đã bán
 
1 2 3