Bộ lọc:

Thương hiệu
Chất liệu
Loại trang sức
Giá
Bộ sưu tập
Tuổi vàng
Loại đá chính
Giới tính
Màu chất liệu
Mặt dây chuyền bạc đính đá PNJSilver giọt nước XMXMK000186 Chưa kèm dây chuyền
Mặt dây chuyền bạc đính đá PNJSilver giọt nước XMXMK000186
371.000đ
Giảm 10% cho combo Dây chuyền & Mặt dây Bạc
5 (12)
2000+ đã bán
Mặt dây chuyền bạc PNJSilver đính đá màu xanh Chưa kèm dây chuyền
Mặt dây chuyền bạc đính đá màu xanh PNJSilver ZTXMK000065
381.000đ
Giảm 10% cho combo Dây chuyền & Mặt dây Bạc
5 (28)
2000+ đã bán
Mặt dây chuyền bạc PNJSilver Friendzone Breaker NHXMK000003 Chưa kèm dây chuyền
Mặt dây chuyền bạc PNJSilver Friendzone Breaker NHXMK000003
507.000đ
Giảm 10% cho combo Dây chuyền & Mặt dây Bạc
5 (5)
2000+ đã bán
Mặt dây chuyền bạc đính đá PNJSilver Friendzone Breaker hình trái tim NHXMK000002 Chưa kèm dây chuyền
Mặt dây chuyền bạc đính đá PNJSilver Friendzone Breaker hình trái tim XM00H000007 Chưa kèm dây chuyền
Mặt dây chuyền bạc đính đá PNJSilver Friendzone Breaker hình trái tim XM00H000007
395.000đ
Giảm 10% cho combo Dây chuyền & Mặt dây Bạc
5 (36)
2000+ đã bán
Mặt dây chuyền Bạc đính đá PNJSilver ZT00K000004 Chưa kèm dây chuyền
Mặt dây chuyền Bạc đính đá PNJSilver ZT00K000004
286.000đ
Giảm 10% cho combo Dây chuyền & Mặt dây Bạc
5 (4)
2000+ đã bán
Mặt dây chuyền bạc PNJSilver Retro Forest NHXMK000006 Chưa kèm dây chuyền
Mặt dây chuyền bạc PNJSilver Retro Forest NHXMK000006
627.000đ
Giảm 10% cho combo Dây chuyền & Mặt dây Bạc
5 (18)
1000+ đã bán
Mặt dây chuyền bạc PNJSilver đính đá Chưa kèm dây chuyền
Mặt dây chuyền bạc đính đá PNJSilver XMXMK000185
349.000đ
Giảm 10% cho combo Dây chuyền & Mặt dây Bạc
5 (10)
2000+ đã bán
Mặt dây chuyền bạc đính đá PNJSilver hình bông hoa XMXMK000235 Chưa kèm dây chuyền
Mặt dây chuyền bạc đính đá PNJSilver hình bông hoa XMXMK000235
511.000đ
Giảm 10% cho combo Dây chuyền & Mặt dây Bạc
5 (3)
2000+ đã bán
Mặt dây chuyền bạc đính đá PNJSilver hình bông hoa XMXMK000066 Chưa kèm dây chuyền
Mặt dây chuyền bạc đính đá PNJSilver hình bông hoa XMXMK000066
315.000đ
Giảm 10% cho combo Dây chuyền & Mặt dây Bạc
5 (33)
2000+ đã bán
Mặt dây chuyền bạc đính đá PNJSilver hình trái tim XMXMK000047 Chưa kèm dây chuyền
Mặt dây chuyền bạc đính đá PNJSilver hình trái tim XMXMK000047
350.000đ
Giảm 10% cho combo Dây chuyền & Mặt dây Bạc
5 (33)
2000+ đã bán
Mặt dây chuyền bạc đính đá PNJSilver hình trái tim XMXMK000122 Chưa kèm dây chuyền
Mặt dây chuyền bạc đính đá PNJSilver hình trái tim XMXMK000122
367.000đ
Giảm 10% cho combo Dây chuyền & Mặt dây Bạc
5 (18)
2000+ đã bán
Mặt dây chuyền bạc đính đá PNJSilver XMXMK000054 Chưa kèm dây chuyền
Mặt dây chuyền bạc đính đá PNJSilver XMXMK000054
378.000đ
Giảm 10% cho combo Dây chuyền & Mặt dây Bạc
5 (34)
2000+ đã bán
Mặt dây chuyền bạc đính ngọc trai PNJSilver PFXMK000016 Chưa kèm dây chuyền
Mặt dây chuyền bạc đính ngọc trai PNJSilver PFXMK000016
750.000đ
Giảm 10% cho combo Dây chuyền & Mặt dây Bạc
5 (3)
2000+ đã bán
Mặt dây chuyền bạc đính đá PNJSilver XMXMK000055 Chưa kèm dây chuyền
Mặt dây chuyền bạc đính đá PNJSilver XMXMK000055
379.000đ
Giảm 10% cho combo Dây chuyền & Mặt dây Bạc
5 (32)
2000+ đã bán
Mặt dây chuyền bạc đính đá PNJSilver XMXMK000062 Chưa kèm dây chuyền
Mặt dây chuyền bạc đính đá PNJSilver XMXMK000062
325.000đ
Giảm 10% cho combo Dây chuyền & Mặt dây Bạc
5 (45)
2000+ đã bán
Mặt dây chuyền bạc đính đá PNJSilver XMXMK000184 Chưa kèm dây chuyền
Mặt dây chuyền bạc đính đá PNJSilver XMXMK000184
419.000đ
Giảm 10% cho combo Dây chuyền & Mặt dây Bạc
5 (6)
2000+ đã bán
Mặt dây chuyền bạc đính đá PNJSilver XMXMK000048 Chưa kèm dây chuyền
Mặt dây chuyền bạc đính đá PNJSilver XMXMK000048
302.000đ
Giảm 10% cho combo Dây chuyền & Mặt dây Bạc
5 (6)
2000+ đã bán
Mặt dây chuyền bạc đính đá PNJSilver XMXMK000166 Chưa kèm dây chuyền
Mặt dây chuyền bạc đính đá PNJSilver XMXMK000166
372.000đ
Giảm 10% cho combo Dây chuyền & Mặt dây Bạc
5 (1)
2000+ đã bán
Mặt dây chuyền bạc đính đá PNJSilver chữ T XMXMK000044 Chưa kèm dây chuyền
Mặt dây chuyền bạc đính đá PNJSilver chữ T XMXMK000044
324.000đ
Giảm 10% cho combo Dây chuyền & Mặt dây Bạc
5 (22)
2000+ đã bán
Mặt dây chuyền bạc đính đá PNJSilver cỏ bốn lá XMXMK000067 Chưa kèm dây chuyền
Mặt dây chuyền bạc đính đá PNJSilver cỏ bốn lá XMXMK000067
407.000đ
Giảm 10% cho combo Dây chuyền & Mặt dây Bạc
5 (17)
2000+ đã bán
Mặt dây chuyền bạc đính đá PNJSilver chữ H XMXMK000038 Chưa kèm dây chuyền
Mặt dây chuyền bạc đính đá PNJSilver chữ H XMXMK000038
324.000đ
Giảm 10% cho combo Dây chuyền & Mặt dây Bạc
5 (41)
2000+ đã bán
Mặt dây chuyền bạc đính đá PNJSilver XMXMK000162 Chưa kèm dây chuyền
Mặt dây chuyền bạc đính đá PNJSilver XMXMK000162
379.000đ
Giảm 10% cho combo Dây chuyền & Mặt dây Bạc
4 (4)
2000+ đã bán
Mặt dây chuyền bạc đính đá PNJSilver XMXMK000248 Chưa kèm dây chuyền
Mặt dây chuyền bạc đính đá PNJSilver XMXMK000248
425.000đ
Giảm 10% cho combo Dây chuyền & Mặt dây Bạc
5 (7)
2000+ đã bán
Mặt dây chuyền bạc đính đá PNJSilver XM00K000061 Chưa kèm dây chuyền
Mặt dây chuyền bạc đính đá PNJSilver XM00K000061
387.000đ
Giảm 10% cho combo Dây chuyền & Mặt dây Bạc
4 (3)
2000+ đã bán
Mặt dây chuyền bạc đính đá màu xanh PNJSilver Chưa kèm dây chuyền
Mặt dây chuyền bạc đính đá màu xanh PNJSilver ZTXMK000087
363.000đ
Giảm 10% cho combo Dây chuyền & Mặt dây Bạc
5 (3)
2000+ đã bán
Mặt dây chuyền bạc PNJSilver đính đá Chưa kèm dây chuyền
Mặt dây chuyền bạc đính đá PNJSilver XMXMK000170
313.000đ
Giảm 10% cho combo Dây chuyền & Mặt dây Bạc
5 (7)
2000+ đã bán
Mặt dây chuyền bạc đính đá màu xanh PNJSilver giọt nước ZTXMK000088 Chưa kèm dây chuyền
Mặt dây chuyền bạc đính đá màu xanh PNJSilver giọt nước ZTXMK000088
397.000đ
Giảm 10% cho combo Dây chuyền & Mặt dây Bạc
5 (31)
2000+ đã bán
Mặt dây chuyền bạc đính đá PNJSilver XMXMK000238 Chưa kèm dây chuyền
Mặt dây chuyền bạc đính đá PNJSilver XMXMK000238
485.000đ
Giảm 10% cho combo Dây chuyền & Mặt dây Bạc
5 (32)
2000+ đã bán
Mặt dây chuyền bạc hình cá heo PNJSilver đính đá Chưa kèm dây chuyền
Mặt dây chuyền bạc đính đá PNJSilver hình cá heo XMXMK000090
323.000đ
Giảm 10% cho combo Dây chuyền & Mặt dây Bạc
5 (2)
2000+ đã bán
Mặt dây chuyền bạc đính ngọc trai PNJSilver PFXMK000007 Chưa kèm dây chuyền
Mặt dây chuyền bạc đính ngọc trai PNJSilver PFXMK000007
402.000đ
Giảm 10% cho combo Dây chuyền & Mặt dây Bạc
4 (2)
2000+ đã bán
Mặt dây chuyền bạc đính đá PNJSilver XM00K000032 Chưa kèm dây chuyền
Mặt dây chuyền bạc đính đá PNJSilver XM00K000032
278.000đ
Giảm 10% cho combo Dây chuyền & Mặt dây Bạc
5 (3)
2000+ đã bán
Mặt dây chuyền bạc đính đá PNJSilver XM00K000044 Chưa kèm dây chuyền
Mặt dây chuyền bạc đính đá PNJSilver XM00K000044
290.000đ
Giảm 10% cho combo Dây chuyền & Mặt dây Bạc
5 (43)
2000+ đã bán
Mặt dây chuyền bạc đính đá PNJSilver XM00K000066 Chưa kèm dây chuyền
Mặt dây chuyền bạc đính đá PNJSilver XM00K000066
276.000đ
Giảm 10% cho combo Dây chuyền & Mặt dây Bạc
5 (7)
2000+ đã bán
Mặt dây chuyền bạc đính đá PNJSilver Chưa kèm dây chuyền
Mặt dây chuyền bạc đính đá PNJSilver XMXMK000245
501.000đ
Giảm 10% cho combo Dây chuyền & Mặt dây Bạc
5 (2)
2000+ đã bán
Mặt dây chuyền bạc đính ngọc trai PNJSilver hình giọt nước PFXMK000030 Chưa kèm dây chuyền
Mặt dây chuyền bạc đính ngọc trai PNJSilver hình giọt nước PFXMK000030
660.000đ
Giảm 10% cho combo Dây chuyền & Mặt dây Bạc
5 (10)
2000+ đã bán
Mặt dây chuyền bạc đính đá PNJSilver XMXMK000246 Chưa kèm dây chuyền
Mặt dây chuyền bạc đính đá PNJSilver XMXMK000246
376.000đ
Giảm 10% cho combo Dây chuyền & Mặt dây Bạc
5 (32)
2000+ đã bán
Mặt dây chuyền bạc đính đá PNJSilver XMXMK000250 Chưa kèm dây chuyền
Mặt dây chuyền bạc đính đá PNJSilver XMXMK000250
484.000đ
Giảm 10% cho combo Dây chuyền & Mặt dây Bạc
5 (3)
2000+ đã bán
Mặt dây chuyền bạc Vòng Nguyệt Quế PNJSilver Retro Forest 92516.000 Chưa kèm dây chuyền
Mặt dây chuyền bạc PNJSilver Retro Forest hình vòng nguyệt quế XMXMK060012
1.050.000đ
Giảm 10% cho combo Dây chuyền & Mặt dây Bạc
5 (3)
500+ đã bán
Mặt dây chuyền bạc hình chim hồng hạc đôi PNJSilver Retro Forest 92514.000 Chưa kèm dây chuyền
Mặt dây chuyền bạc PNJSilver Retro Forest hình chim hồng hạc đôi XMXMK060011
1.050.000đ
Giảm 10% cho combo Dây chuyền & Mặt dây Bạc
5 (3)
500+ đã bán
Mặt dây chuyền bạc hình chim hồng hạc PNJSilver Retro Forest 92513.000 Chưa kèm dây chuyền
Mặt dây chuyền bạc PNJSilver Retro Forest hình chim hồng hạc XMXMK060010
1.050.000đ
Giảm 10% cho combo Dây chuyền & Mặt dây Bạc
5 (4)
1000+ đã bán
Mặt dây chuyền Bạc đính đá PNJSilver Sunnyva XM00Y000005 Mặt dây chuyền Bạc đính đá PNJSilver Sunnyva XM00Y000005 Chưa kèm dây chuyền
Mặt dây chuyền Bạc đính đá PNJSilver Sunnyva XM00Y000005
1.115.000đ
Giảm 10% cho combo Dây chuyền & Mặt dây Bạc
5 (1)
Mặt dây chuyền Bạc PNJSilver 0000W000068 Chưa kèm dây chuyền
Mặt dây chuyền Bạc PNJSilver 0000W000068
272.250đ
495.000đ (-45%)
4 (1)
Mặt dây chuyền trẻ em bạc đính PNJSilver XM00W060006 Chưa kèm dây chuyền
Mặt dây chuyền nam Bạc đính đá PNJSilver XMXMW060056 Chưa kèm dây chuyền
Mặt dây chuyền nam Bạc đính đá PNJSilver XMXMW060056
1.610.750đ
1.895.000đ (-15%)
5 (3)
5 đã bán
Mặt dây chuyền nam Bạc đính đá PNJSilver XMXMW060055 Chưa kèm dây chuyền
Mặt dây chuyền nam Bạc đính đá PNJSilver XMXMW060055
1.313.250đ
1.545.000đ (-15%)
5 (3)
4 đã bán
Mặt dây chuyền Bạc đính đá CZ PNJSilver XMXMW060052 Chưa kèm dây chuyền
Mặt dây chuyền nam Bạc đính đá PNJSilver hình thánh giá XMXMW060052
1.565.000đ
Giảm 10% cho combo Dây chuyền & Mặt dây Bạc
5 (3)
4 đã bán
Mặt dây chuyền Bạc đính đá CZ PNJSilver XMXMW060051 Chưa kèm dây chuyền
Mặt dây chuyền nam Bạc đính đá PNJSilver XMXMW060051
1.595.000đ
Giảm 10% cho combo Dây chuyền & Mặt dây Bạc
5 (3)
5 đã bán
 
1 2 3