BẠN ĐANG TÌM VIÊN KIM CƯƠNG THẾ NÀO?

Màu sắc:

Độ tinh khiết:

Kích thước (mm/ly):

Sản phẩm gợi ý:
D-VVS1-4.5 D-VVS1-5.4 F-VVS1-4.5 E-VVS1-4.5 E-VVS1-5.4 F-VVS1-5.4 F-VVS1-3.6 D-IF/FL-4.5 D-VVS1-3.9 E-VVS1-3.6
Hình ảnh SKU Hình dạng Kích thước (mm/ly) Màu sắc Độ tinh khiết Chứng nhận
DD1101030.3045045 0.00 D VVS1 Liên Hệ
DD1103030.3043043 0.00 F VVS1 Liên Hệ
DD1102030.3043043 0.00 E VVS1 Liên Hệ
DD1103030.1036036 0.00 F VVS1 Liên Hệ
DD1102030.3045045 0.00 E VVS1 Liên Hệ
DD1103030.1045045 0.00 F VVS1 Liên Hệ
DD1102030.1036036 0.00 E VVS1 Liên Hệ
DD1101030.3043043 0.00 D VVS1 Liên Hệ
DD1102030.3054054 0.00 E VVS1 Liên Hệ
DD1103030.1040040 0.00 F VVS1 Liên Hệ
DD1103030.3054054 0.00 F VVS1 Liên Hệ
DD1102030.3042042 0.00 E VVS1 Liên Hệ
DD1103030.3045045 0.00 F VVS1 Liên Hệ
DD1102030.3050050 0.00 E VVS1 Liên Hệ
DD1103030.3042042 0.00 F VVS1 Liên Hệ
DD1102030.1040040 0.00 E VVS1 Liên Hệ
 
1 2 3 4 5 6 7 8
  2 - 16

Những điều cần biết về kim cương tự nhiên

Những điều cần biết về kim cương thiên nhiên

Sản phẩm Kim Cương mới

Xem thêm

Sản phẩm gợi ý cho bạn