Bộ lọc:

Thương hiệu
Loại trang sức
Giá
Bộ sưu tập
Loại đá chính
Giới tính
Màu chất liệu
Màu đá chính
Lắc tay bạc đính đá Disney|PNJ Beauty & The Beast ZT00Z000001
1.095.000 đ
Mua 1 giảm 5%, mua 2 giảm 15%*
Vòng tay bạc Disney|PNJ Frozen 0000C000005
1.295.000 đ
Mua 1 giảm 5%, mua 2 giảm 15%*
Lắc bạc đính đá Disney|PNJ Frozen NHMXW000002
1.195.000 đ
Mua 1 giảm 5%, mua 2 giảm 15%*
Lắc tay bạc đính đá PNJSilver NHXMW000004
855.000 đ
Mua 1 giảm 5%, mua 2 giảm 15%*
Lắc tay trẻ em bạc PNJSilver Juice Me Up 0000K000074
499.000 đ
Mua 1 giảm 5%, mua 2 giảm 15%*
Lắc tay bạc PNJSilver Aura 0000W000006
855.000 đ
Mua 1 giảm 5%, mua 2 giảm 15%*
Vòng tay bạc đính đá PNJSilver Aura XM00W000003
985.000 đ
Mua 1 giảm 5%, mua 2 giảm 15%*
Vòng tay nam bạc PNJSilver Aura 0000W000001
895.000 đ
Mua 1 giảm 5%, mua 2 giảm 15%*
Vòng tay bạc đính đá PNJSilver XMXMK000009
1.050.000 đ
Mua 1 giảm 5%, mua 2 giảm 15%*
Lắc tay bạc PNJSilver 0000K000002
590.000 đ
Mua 1 giảm 5%, mua 2 giảm 15%*
Lắc tay bạc PNJSilver Friendzone Breaker 0000X000001
601.000 đ
Mua 1 giảm 5%, mua 2 giảm 15%*
Vòng tay bạc Ý đính đá PNJSilver XMXMK060002
1.475.000 đ
Mua 1 giảm 5%, mua 2 giảm 15%*
Lắc tay bạc đính đá PNJSilver XMXMK000023
1.202.000 đ
Mua 1 giảm 5%, mua 2 giảm 15%*
 
1 2 3 4 5 6 7 8
  2 - 14