Bộ lọc:

Thương hiệu
Giá
Bộ sưu tập
Tuổi vàng
Chất liệu
Giới tính
Loại trang sức
Màu chất liệu
Nước kim cương
Độ tinh khiết
Ổ hột
Vỏ nhẫn Kim cương Vàng 18K PNJ 00DDC000647
22.097.000đ
Tặng trang sức bộ sưu tập Family Infinity
44 đã bán
Vỏ Nhẫn Kim cương Vàng Trắng 18K PNJ 00DDW006989
65.651.000đ
Tặng trang sức bộ sưu tập Family Infinity
30 đã bán
Vỏ nhẫn Kim cương Vàng trắng 18K PNJ 00DDW062472
144.400.000đ
Tặng trang sức bộ sưu tập Family Infinity
9 đã bán
Vỏ nhẫn Kim cương Vàng trắng 18K PNJ 00DDW006272
44.373.000đ
Tặng trang sức bộ sưu tập Family Infinity
84 đã bán
Vỏ nhẫn Kim cương Vàng trắng 18K PNJ 00DDW006672
41.102.000đ
Tặng trang sức bộ sưu tập Family Infinity
54 đã bán
Vỏ nhẫn Kim cương Vàng trắng 18K PNJ 00DDW006266
27.124.000đ
Tặng trang sức bộ sưu tập Family Infinity
42 đã bán
Vỏ Bông tai Kim cương Vàng Trắng 18K PNJ 00DDW001295
28.772.000đ
Tặng trang sức bộ sưu tập Family Infinity
16 đã bán
Vỏ Bông tai Kim cương Vàng Trắng 18K PNJ 00DDW001294
31.900.000đ
Tặng trang sức bộ sưu tập Family Infinity
21 đã bán
Vỏ Nhẫn Kim cương Vàng Trắng 18K PNJ 00DDW006274
13.698.000đ
Tặng trang sức bộ sưu tập Family Infinity
49 đã bán
Vỏ Mặt dây chuyền Kim cương Vàng Trắng 18K PNJ 00DDW000808 Vỏ Mặt dây chuyền Kim cương Vàng Trắng 18K PNJ 00DDW000808 Chưa kèm dây chuyền Vỏ Mặt dây chuyền Kim cương Vàng Trắng 18K PNJ 00DDW000808
Vỏ Mặt dây chuyền Kim cương Vàng Trắng 18K PNJ 00DDW000808
42.207.000đ
Tặng trang sức bộ sưu tập Family Infinity
21 đã bán
Vỏ Nhẫn Kim cương Vàng Trắng 18K PNJ 00DDW006269
30.139.000đ
Tặng trang sức bộ sưu tập Family Infinity
33 đã bán
Vỏ Nhẫn Kim cương Vàng Trắng 18K PNJ 00DDW006268
30.295.000đ
Tặng trang sức bộ sưu tập Family Infinity
55 đã bán
Vỏ Nhẫn Kim cương Vàng Trắng 18K PNJ 00DDW006267
66.002.000đ
Tặng trang sức bộ sưu tập Family Infinity
43 đã bán
Vỏ nhẫn Kim cương Vàng trắng 18K PNJ 00DDW001566
30.620.000đ
Tặng trang sức bộ sưu tập Family Infinity
85 đã bán
Vỏ Nhẫn Kim cương Vàng Trắng 18K PNJ 00DDW063625
78.500.000đ
Tặng trang sức bộ sưu tập Family Infinity
2 đã bán
Vỏ Nhẫn Kim cương Vàng Trắng 18K PNJ 00DDW063626
144.400.000đ
Tặng trang sức bộ sưu tập Family Infinity
13 đã bán
Vỏ Nhẫn Kim cương Vàng Trắng 18K PNJ 00DDW063633
97.100.000đ
Tặng trang sức bộ sưu tập Family Infinity
7 đã bán
Vỏ Nhẫn nam Kim cương Vàng Trắng 18K PNJ 00DDW063632
89.400.000đ
Tặng thêm ưu đãi đến 1.000.000đ
15 đã bán
Vỏ Nhẫn Kim cương Vàng Trắng 18K PNJ 00DDW001534
14.763.000đ
Tặng trang sức bộ sưu tập Family Infinity
47 đã bán
Vỏ Nhẫn Kim cương Vàng Trắng 18K PNJ 00DDW003305
89.128.000đ
Tặng trang sức bộ sưu tập Family Infinity
13 đã bán
Vỏ Nhẫn Kim cương Vàng Trắng 18K PNJ 00DDW006277
32.837.000đ
Tặng trang sức bộ sưu tập Family Infinity
15 đã bán
Vỏ Nhẫn Kim cương Vàng Trắng 18K PNJ 00DDW006265
31.607.000đ
Tặng trang sức bộ sưu tập Family Infinity
4 (3)
36 đã bán
Vỏ Mặt dây chuyền Kim cương Vàng Trắng 18K PNJ 00DDW000806 Chưa kèm dây chuyền Vỏ Mặt dây chuyền Kim cương Vàng Trắng 18K PNJ 00DDW000806
Vỏ Mặt dây chuyền Kim cương Vàng Trắng 18K PNJ 00DDW000806
12.295.000đ
Tặng trang sức bộ sưu tập Family Infinity
49 đã bán
Vỏ nhẫn Kim cương Vàng trắng 18K PNJ 00DDW006270
12.409.000đ
Tặng trang sức bộ sưu tập Family Infinity
5 (3)
39 đã bán
Vỏ bông tai Kim cương Vàng trắng 18K PNJ 00DDW000511
33.473.000đ
Tặng trang sức bộ sưu tập Family Infinity
91 đã bán
Vỏ nhẫn Kim cương Vàng trắng 18K PNJ 00DDW003306
56.377.000đ
Tặng trang sức bộ sưu tập Family Infinity
22 đã bán
Vỏ nhẫn Kim cương Vàng trắng 18K PNJ 00DDW001678
47.142.000đ
Tặng trang sức bộ sưu tập Family Infinity
17 đã bán
Vỏ mặt dây chuyền Kim cương Vàng trắng 18K PNJ 00DDW000603 Chưa kèm dây chuyền Vỏ mặt dây chuyền Kim cương Vàng trắng 18K PNJ 00DDW000603
Vỏ mặt dây chuyền Kim cương Vàng trắng 18K PNJ 00DDW000603
45.399.180đ
48.297.000đ (-6%)
5 (2)
9 đã bán
Vỏ Nhẫn Kim cương Vàng 18K PNJ 00DDH000107
44.423.000đ
Tặng trang sức bộ sưu tập Family Infinity
1 đã bán
Vỏ Nhẫn Kim cương Vàng Trắng 18K PNJ 00DDW004457
53.190.000đ
Tặng trang sức bộ sưu tập Family Infinity
5 (4)
11 đã bán
Vỏ nhẫn Kim cương Vàng trắng 18K PNJ 00DDW000267
23.876.000đ
Tặng trang sức bộ sưu tập Family Infinity
102 đã bán
Vỏ nhẫn Kim cương Vàng trắng 18K PNJ 00DDW004533
33.248.740đ
35.371.000đ (-6%)
5 (3)
12 đã bán
Vỏ bông tai Kim cương Vàng trắng 18K PNJ 00DDW001055
24.331.900đ
25.885.000đ (-6%)
5 (4)
8 đã bán
Vỏ Nhẫn Kim cương Vàng Trắng 18K PNJ 00DDW006194
42.943.556đ
Tặng trang sức bộ sưu tập Family Infinity
56 đã bán
Vỏ nhẫn Kim cương Vàng trắng 18K PNJ 00DDW001480
45.866.000đ
Tặng trang sức bộ sưu tập Family Infinity
56 đã bán
Vỏ Nhẫn nam Kim cương Vàng Trắng 18K PNJ 00DDW063631
65.400.000đ
Tặng thêm ưu đãi đến 1.000.000đ
15 đã bán
Vỏ nhẫn nam Kim cương Vàng trắng 18K PNJ 00DDW001066
55.931.000đ
Tặng thêm ưu đãi đến 1.000.000đ
33 đã bán
Vỏ Nhẫn nam Bạch kim đính Kim cương PNJ 00DDW060016
75.900.000đ
Tặng trang sức bộ sưu tập Family Infinity
5 (2)
6 đã bán
Vỏ Nhẫn nam Bạch kim đính Kim cương PNJ 00DDW060014
122.900.000đ
Tặng trang sức bộ sưu tập Family Infinity
5 (2)
5 đã bán
Vỏ Nhẫn nam Bạch kim đính Kim cương PNJ 00DDW060013
82.900.000đ
Tặng trang sức bộ sưu tập Family Infinity
4 (2)
2 đã bán
Vỏ Nhẫn nam Bạch kim đính Kim cương PNJ 00DDW060015
139.900.000đ
Tặng trang sức bộ sưu tập Family Infinity
5 (3)
1 đã bán
Vỏ Vòng tay Kim cương Vàng trắng 18K PNJ 00DDW000062
142.175.000đ
Tặng trang sức bộ sưu tập Family Infinity
5 (3)
2 đã bán
Vỏ nhẫn Kim cương Vàng trắng 18K PNJ 00DDW063585
97.100.000đ
Tặng trang sức bộ sưu tập Family Infinity
6 đã bán
Vỏ nhẫn Kim cương Vàng trắng 18K PNJ 00DDW062471
78.500.000đ
Tặng trang sức bộ sưu tập Family Infinity
6 đã bán
Vỏ nhẫn Kim cương Vàng trắng 18K PNJ 00DDW004972
57.133.000đ
Tặng trang sức bộ sưu tập Family Infinity
5 (5)
6 đã bán
Vỏ nhẫn Kim cương Vàng trắng 18K PNJ 00DDW002577
64.924.000đ
Tặng trang sức bộ sưu tập Family Infinity
57 đã bán
Vỏ mặt dây chuyền Kim cương Vàng trắng 18K PNJ 00DDW000443 Chưa kèm dây chuyền Vỏ mặt dây chuyền Kim cương Vàng trắng 18K PNJ 00DDW000443
Vỏ mặt dây chuyền Kim cương Vàng trắng 18K PNJ 00DDW000443
42.801.000đ
Tặng trang sức bộ sưu tập Family Infinity
4 (2)
47 đã bán
Vỏ bông tai Kim cương Vàng trắng 18K PNJ 00DDW061299
43.500.000đ
Tặng trang sức bộ sưu tập Family Infinity
5 (3)
45 đã bán
 
1 2 3 4 5 6 7 8