Bộ lọc:

Thương hiệu
Giá
Bộ sưu tập
Tuổi vàng
Loại đá chính
Chất liệu
Giới tính
Loại trang sức
Màu chất liệu
Mặt số
Lắc tay nam Bạc đính đá PNJSilver XM00W000015
3.495.000đ
Quà tặng túi xinh
24 đã bán
Lắc tay Bạc đính đá STYLE by PNJ Unisex ZT00W000012
2.475.000đ
Quà tặng túi xinh
5 (3)
18 đã bán
Nhẫn nam Vàng Trắng 10K đính đá ECZ PNJ XMXMW003802
11.376.900đ
12.641.000đ (-10%)
5 (5)
227 đã bán
Dây chuyền Vàng Trắng Ý 18K PNJ 0000W000843
21.422.000đ
5 (3)
244 đã bán
Dây chuyền Vàng 18K PNJ 0000Y060484
31.671.000đ
35.190.000đ (-10%)
5 (3)
76 đã bán
Lắc tay nam Bạc đính đá PNJSilver XMXMW060084
4.197.000đ
6.995.000đ (-40%)
5 (4)
19 đã bán
Lắc tay nam Bạc đính đá PNJSilver XM00W060012
2.921.750đ
4.495.000đ (-35%)
5 (1)
10 đã bán
Nhẫn nam Vàng 18K đính đá Ruby PNJ RBXMY001152
37.628.000đ
Cơ hội nhận quà tặng Vàng Tài Lộc
4 (1)
30 đã bán
Nhẫn nam Kim cương Vàng 18K PNJ DDDDH000027
91.842.000đ
Cơ hội nhận quà tặng Vàng Tài Lộc
5 (4)
28 đã bán
Vỏ nhẫn nam Kim cương Vàng trắng 18K PNJ 00DDW062113
96.900.000đ
Cơ hội nhận quà tặng Vàng Tài Lộc
5 (4)
39 đã bán
Vỏ nhẫn nam Kim cương Vàng trắng 18K PNJ 00DDW061954
108.000.000đ
Cơ hội nhận quà tặng Vàng Tài Lộc
5 (4)
27 đã bán
Dây chuyền nam Vàng 18K PNJ 0000Y000878
56.846.000đ
5 (2)
274 đã bán
Dây chuyền nam Vàng 18K PNJ 0000Y000845
70.191.000đ
5 (3)
393 đã bán
Dây chuyền nam Vàng Ý 18K PNJ 0000Y060509
46.190.000đ
5 (3)
25 đã bán
Nhẫn cưới nam Vàng 18K đính đá ECZ PNJ XM00Y003346
8.310.000đ
Cơ hội nhận quà tặng Vàng Tài Lộc
5 (4)
76 đã bán
Lắc tay nam Vàng 18K PNJ 0000C060133
30.790.000đ
5 (2)
18 đã bán
Mặt dây chuyền Vàng trắng Ý 18K PNJ 0000W000926 Chưa kèm dây chuyền Mặt dây chuyền Vàng trắng Ý 18K PNJ 0000W000926
Mặt dây chuyền Vàng trắng Ý 18K PNJ 0000W000926
13.083.320đ
14.221.000đ (-8%)
5 (2)
56 đã bán
Nhẫn nam Vàng trắng 10K đính đá ECZ PNJ Flowrous XMXMW003337
11.049.000đ
Cơ hội nhận quà tặng Vàng Tài Lộc
5 (4)
224 đã bán
Nhẫn nam Vàng 18K đính đá CZ PNJ XM00Y003484
11.886.000đ
Cơ hội nhận quà tặng Vàng Tài Lộc
5 (2)
336 đã bán
Lắc tay Vàng 18K đính đá CZ PNJ XMXMY000841
42.410.720đ
48.194.000đ (-12%)
5 (3)
119 đã bán
Lắc tay Bạc đính đá STYLE by PNJ General XM00W060003
995.000đ
Quà tặng túi xinh
5 (4)
500+ đã bán
Dây chuyền nam Vàng trắng Ý 18K PNJ 0000W061151
33.651.000đ
37.390.000đ (-10%)
5 (2)
91 đã bán
Hạt charm hợp kim cao cấp STYLE By PNJ General chữ V PM00Y000022 Chưa kèm Vòng / Lắc
Hạt charm hợp kim cao cấp STYLE By PNJ General chữ V PM00Y000022
325.500đ
465.000đ (-30%)
5 (3)
29 đã bán
Hạt charm hợp kim cao cấp STYLE By PNJ General chữ U PM00Y000021 Chưa kèm Vòng / Lắc
Hạt charm hợp kim cao cấp STYLE By PNJ General chữ U PM00Y000021
279.000đ
465.000đ (-40%)
5 (3)
14 đã bán
Hạt charm hợp kim cao cấp STYLE By PNJ General chữ S PM00Y000019 Chưa kèm Vòng / Lắc
Hạt charm hợp kim cao cấp STYLE By PNJ General chữ S PM00Y000019
325.500đ
465.000đ (-30%)
5 (3)
22 đã bán
Hạt charm hợp kim cao cấp STYLE By PNJ General chữ R PM00Y000018 Chưa kèm Vòng / Lắc
Hạt charm hợp kim cao cấp STYLE By PNJ General chữ R PM00Y000018
325.500đ
465.000đ (-30%)
5 (3)
16 đã bán
Hạt charm treo Hợp kim cao cấp STYLE By PNJ hình chữ Z PM00Y000026 Chưa kèm Vòng / Lắc
Hạt charm treo Hợp kim cao cấp STYLE By PNJ hình chữ Y PM00Y000025 Chưa kèm Vòng / Lắc
Hạt charm treo Hợp kim cao cấp STYLE By PNJ hình chữ X PM00Y000024 Chưa kèm Vòng / Lắc
Hạt charm treo Hợp kim cao cấp STYLE By PNJ hình chữ W PM00Y000023 Chưa kèm Vòng / Lắc
Hạt charm Hợp kim cao cấp đính ngọc trai Mother of Pearl Style by PNJ chữ Q PM00Y000017 Chưa kèm Vòng / Lắc
Hạt charm Hợp kim cao cấp đính ngọc trai Mother of Pearl Style by PNJ chữ P PM00Y000016 Chưa kèm Vòng / Lắc
Hạt charm Hợp kim cao cấp đính ngọc trai Mother of Pearl Style by PNJ chữ O PM00Y000015 Chưa kèm Vòng / Lắc
Hạt charm Hợp kim cao cấp đính ngọc trai Mother of Pearl Style by PNJ chữ M PM00Y000013 Chưa kèm Vòng / Lắc
Hạt charm hợp kim cao cấp STYLE By PNJ General chữ J PM00Y000010 Chưa kèm Vòng / Lắc
Hạt charm hợp kim cao cấp STYLE By PNJ General chữ J PM00Y000010
325.500đ
465.000đ (-30%)
5 (3)
20 đã bán
Hạt charm hợp kim cao cấp STYLE By PNJ General chữ I PM00Y000009 Chưa kèm Vòng / Lắc
Hạt charm hợp kim cao cấp STYLE By PNJ General chữ I PM00Y000009
279.000đ
465.000đ (-40%)
5 (3)
14 đã bán
Hạt charm hợp kim cao cấp STYLE By PNJ General chữ H PM00Y000008 Chưa kèm Vòng / Lắc
Hạt charm hợp kim cao cấp STYLE By PNJ General chữ H PM00Y000008
325.500đ
465.000đ (-30%)
5 (3)
49 đã bán
Hạt charm hợp kim cao cấp STYLE By PNJ General chữ G PM00Y000007 Chưa kèm Vòng / Lắc
Hạt charm hợp kim cao cấp STYLE By PNJ General chữ G PM00Y000007
325.500đ
465.000đ (-30%)
5 (3)
22 đã bán
Hạt charm hợp kim cao cấp STYLE By PNJ General chữ F PM00Y000006 Chưa kèm Vòng / Lắc
Hạt charm hợp kim cao cấp STYLE By PNJ General chữ F PM00Y000006
279.000đ
465.000đ (-40%)
5 (3)
10 đã bán
Hạt charm hợp kim cao cấp STYLE By PNJ General chữ E PM00Y000005 Chưa kèm Vòng / Lắc
Hạt charm hợp kim cao cấp STYLE By PNJ General chữ E PM00Y000005
325.500đ
465.000đ (-30%)
5 (3)
17 đã bán
Hạt charm hợp kim cao cấp STYLE By PNJ General chữ D PM00Y000004 Chưa kèm Vòng / Lắc
Hạt charm hợp kim cao cấp STYLE By PNJ General chữ D PM00Y000004
325.500đ
465.000đ (-30%)
5 (3)
35 đã bán
Hạt charm hợp kim cao cấp STYLE By PNJ General chữ C PM00Y000003 Chưa kèm Vòng / Lắc
Hạt charm hợp kim cao cấp STYLE By PNJ General chữ C PM00Y000003
325.500đ
465.000đ (-30%)
5 (3)
26 đã bán
 
1 2 3 4 5 6 7 8
  2 - 12