Bộ lọc:

Thương hiệu
Giá
Bộ sưu tập
Tuổi vàng
Loại đá chính
Giới tính
Loại trang sức
Màu chất liệu
Nhẫn Vàng 18K đính đá CZ PNJ XMXMY006500
12.766.000đ
Tặng trang sức bộ sưu tập Family Infinity
5 (2)
238 đã bán
Nhẫn Vàng 18K đính đá Ruby PNJ RBXMX000012
14.897.950đ
17.527.000đ (-15%)
5 (3)
99 đã bán
Nhẫn nam Vàng trắng 10K đính đá ECZ PNJ XMXMW002620
12.341.000đ
Mua từ 2 giảm 12%
5 (1)
201 đã bán
Nhẫn Vàng 18K đính đá Citrine PNJ CTXMY000460
12.337.750đ
14.515.000đ (-15%)
5 (64)
103 đã bán
Nhẫn Vàng trắng Ý 18K đính đá CZ PNJ XMXMW002414
10.417.000đ
Tặng trang sức bộ sưu tập Family Infinity
5 (2)
500+ đã bán
Nhẫn cưới Kim cương Vàng 18K PNJ DDDDY000585
23.234.000đ
Tặng trang sức bộ sưu tập Family Infinity
5 (1)
208 đã bán
Nhẫn Cưới Kim Cương Vàng trắng 14K PNJ True Love DD00W003159
6.563.000đ
Tặng trang sức bộ sưu tập Family Infinity
5 (4)
225 đã bán
Nhẫn Vàng 18K đính đá Ruby PNJ RBXMY001016
10.864.700đ
12.782.000đ (-15%)
5 (3)
57 đã bán
Vỏ nhẫn nam Kim cương Vàng trắng 18K PNJ 00DDW003647
74.636.000đ
79.400.000đ (-6%)
5 (2)
77 đã bán
Nhẫn Vàng 18K đính đá Ruby PNJ RBXMY001022
14.244.000đ
Tặng trang sức bộ sưu tập Family Infinity
5 (2)
146 đã bán
Nhẫn Vàng 18K đính đá CZ PNJ XMXMY005215
7.664.000đ
Tặng trang sức bộ sưu tập Family Infinity
5 (3)
251 đã bán
Nhẫn Vàng 18K đính đá Ruby PNJ RBXMY001014
10.630.100đ
12.506.000đ (-15%)
5 (2)
79 đã bán
Nhẫn Vàng trắng 14K đính ngọc trai Freshwater PNJ PFXMW000241
6.994.000đ
Giảm đến 20% khi mua từ 3 sản phẩm
5 (4)
88 đã bán
Nhẫn Vàng trắng 14K đính ngọc trai Akoya PNJ PADDW000007
42.771.200đ
53.464.000đ (-20%)
5 (4)
30 đã bán
Nhẫn Vàng trắng 14K đính ngọc trai Akoya PNJ PADDW000009
51.109.000đ
Tặng trang sức bộ sưu tập Family Infinity
5 (4)
39 đã bán
Nhẫn Vàng trắng Ý 18K PNJ 0000W001656
6.363.000đ
Tặng trang sức bộ sưu tập Family Infinity
5 (4)
500+ đã bán
Nhẫn Vàng trắng 10K đính đá ECZ PNJ XMXMW002392
9.794.000đ
Mua từ 2 giảm 12%
5 (6)
108 đã bán
Vỏ nhẫn Kim cương Vàng trắng 18K PNJ 00DDW003135
122.126.000đ
Tặng trang sức bộ sưu tập Family Infinity
5 (2)
100 đã bán
Nhẫn Kim cương Vàng trắng 14K PNJ DDDDW001592
82.068.000đ
Tặng trang sức bộ sưu tập Family Infinity
5 (3)
249 đã bán
Nhẫn Kim cương Vàng trắng 14K PNJ DD00W003117
43.544.000đ
Tặng trang sức bộ sưu tập Family Infinity
5 (3)
30 đã bán
Nhẫn Nam Kim cương Vàng trắng 14K PNJ DDDDW002061
50.476.000đ
Tặng thêm ưu đãi đến 1.000.000đ
5 (4)
429 đã bán
Nhẫn Kim cương Vàng trắng 14K PNJ DD00W002892
24.168.600đ
26.854.000đ (-10%)
5 (6)
201 đã bán
Nhẫn Vàng 18K đính đá Citrine PNJ CTXMY000444
10.217.000đ
Tặng trang sức bộ sưu tập Family Infinity
5 (3)
411 đã bán
Nhẫn Vàng 18k đính đá Ruby PNJ RBXMY000994
15.233.000đ
Tặng trang sức bộ sưu tập Family Infinity
5 (5)
232 đã bán
Nhẫn Vàng 18K đính đá Citrine PNJ CTXMY000445
11.052.000đ
Tặng trang sức bộ sưu tập Family Infinity
5 (7)
421 đã bán
Nhẫn Vàng 18K đính đá Ruby PNJ RBXMY000993
13.479.000đ
Tặng trang sức bộ sưu tập Family Infinity
5 (5)
361 đã bán
Nhẫn Kim cương Vàng trắng 14K PNJ DDDDW005119
86.247.000đ
Tặng trang sức bộ sưu tập Family Infinity
5 (5)
161 đã bán
Nhẫn nam Kim cương Vàng 18K PNJ DDDDC000564
107.719.000đ
Tặng thêm ưu đãi đến 1.000.000đ
4 (4)
500+ đã bán
Vỏ nhẫn Kim cương Vàng trắng 18K PNJ 00DDW002251
71.591.000đ
Tặng trang sức bộ sưu tập Family Infinity
5 (4)
129 đã bán
Nhẫn Vàng trắng 14K đính đá Sapphire PNJ SPXMW000424
11.130.000đ
Tặng trang sức bộ sưu tập Family Infinity
5 (3)
331 đã bán
Nhẫn Vàng 18K đính đá Citrine PNJ CTXMY000430
9.585.450đ
11.277.000đ (-15%)
5 (11)
241 đã bán
Nhẫn Kim cương Vàng trắng 14K PNJ DDDDW005036
104.675.000đ
Tặng trang sức bộ sưu tập Family Infinity
5 (3)
114 đã bán
Nhẫn Vàng 10K đính đá ECZ STYLE by PNJ XM00X000033
5.947.200đ
6.608.000đ (-10%)
5 (4)
41 đã bán
Nhẫn Kim cương Vàng trắng 14K PNJ DD00W002893
51.930.000đ
Tặng trang sức bộ sưu tập Family Infinity
5 (6)
183 đã bán
Nhẫn Kim cương Vàng trắng 14K PNJ DDDDW006296
81.350.100đ
90.389.000đ (-10%)
5 (7)
71 đã bán
Nhẫn Vàng 10K STYLE By PNJ 0000Y001408
4.892.560đ
5.318.000đ (-8%)
5 (5)
54 đã bán
Nhẫn Kim cương Vàng trắng 14K PNJ DDDDW006295
72.950.000đ
Tặng trang sức bộ sưu tập Family Infinity
5 (6)
45 đã bán
Nhẫn nam Kim cương Vàng 14K PNJ DD00H000294
78.219.900đ
86.911.000đ (-10%)
5 (5)
97 đã bán
Nhẫn Vàng 10K đính đá ECZ STYLE By PNJ XM00C000487
3.918.600đ
4.354.000đ (-10%)
5 (5)
25 đã bán
Nhẫn cưới Kim cương Vàng trắng 14K PNJ DD00W000280
4.729.000đ
Tặng trang sức bộ sưu tập Family Infinity
5 (6)
143 đã bán
Nhẫn Vàng trắng 14K đính Ngọc trai Akoya PNJ PAXMW000114
14.211.000đ
Tặng trang sức bộ sưu tập Family Infinity
5 (5)
130 đã bán
Nhẫn Vàng trắng 14K đính Ngọc trai Akoya PNJ PAXMW000111
11.027.000đ
Tặng trang sức bộ sưu tập Family Infinity
5 (4)
161 đã bán
Nhẫn Kim cương Vàng 14K PNJ DDDDH000135
94.018.000đ
Tặng trang sức bộ sưu tập Family Infinity
5 (4)
41 đã bán
Nhẫn Vàng trắng 14K đính Ngọc Trai Akoya PNJ PAXMW000112
11.869.000đ
Tặng trang sức bộ sưu tập Family Infinity
5 (9)
80 đã bán
Nhẫn Vàng 10K STYLE By PNJ 0000Z000078
3.997.400đ
4.345.000đ (-8%)
5 (5)
118 đã bán
Nhẫn Vàng trắng 14K đính Ngọc trai Akoya PNJ PAXMW000115
12.697.000đ
Tặng trang sức bộ sưu tập Family Infinity
5 (4)
126 đã bán
Nhẫn Vàng trắng 10K đính đá ECZ STYLE By PNJ XMXMW002016
2.804.000đ
Tặng trang sức bộ sưu tập Family Infinity
5 (4)
159 đã bán
 
1 2 3 4 5 6 7 8
  2 - 16