Bộ lọc:

Thương hiệu
Giá
Tuổi vàng
Loại đá chính
Giới tính
Loại trang sức
Màu chất liệu
Dây chuyền vàng trắng 18K PNJ 0000W000431
10.651.000đ
5 (9)
500+ đã bán
Dây chuyền Vàng 18K PNJ 0000Y000833
30.589.000đ
5 (2)
500+ đã bán
Dây chuyền Vàng Ý 18K PNJ 0000Y000783
11.938.000đ
5 (2)
1000+ đã bán
Dây chuyền Vàng 24K PNJ 0000Y007437
10.130.000đ
5 (24)
2000+ đã bán
Dây chuyền Vàng trắng Ý 18K PNJ 0000W000273
6.304.000đ
5 (8)
2000+ đã bán
Dây chuyền Vàng 18K PNJ 0000Y000716
7.574.000đ
5 (3)
2000+ đã bán
Dây chuyền Vàng trắng Ý 18K PNJ 0000W000268
8.752.000đ
4 (5)
2000+ đã bán
Dây chuyền Vàng Trắng 18K PNJ 0000W000233
21.871.000đ
5 (32)
2000+ đã bán
Dây chuyền Vàng trắng Ý 18K PNJ 0000W000265
8.831.000đ
5 (6)
2000+ đã bán
Dây chuyền Vàng 18K PNJ kiểu dây bi 0000Y000138
21.693.600đ
23.580.000đ (-8%)
5 (1)
1000+ đã bán
Dây chuyền Vàng trắng Ý 18K PNJ 0000W000256
5.554.000đ
5 (9)
2000+ đã bán
Dây chuyền Vàng Ý 18K PNJ 0000Y000797
3.692.000đ
5 (19)
2000+ đã bán
Dây chuyền Vàng trắng Ý 18K PNJ 0000W000234
12.802.000đ
5 (2)
2000+ đã bán
Dây chuyền Vàng trắng 10K PNJ 0000W000082
10.439.000đ
5 (1)
2000+ đã bán
Dây chuyền Vàng trắng Ý 18K PNJ 0000W000582
25.249.000đ
5 (7)
2000+ đã bán
Dây chuyền Vàng trắng Ý 18K PNJ 0000W000583
15.666.000đ
5 (5)
2000+ đã bán
Dây chuyền Vàng Ý 18K PNJ 0000X000035
9.719.000đ
5 (16)
500+ đã bán
Dây chuyền Vàng trắng 10K PNJ 0000W000527
8.703.000đ
5 (3)
500+ đã bán
Dây chuyền Vàng trắng 18K PNJ 0000W000255
4.318.000đ
5 (35)
2000+ đã bán
Dây chuyền Vàng trắng 10K PNJ 0000W000204
2.219.000đ
5 (8)
2000+ đã bán
Dây chuyền Vàng trắng 10K PNJ 0000W000203
1.317.000đ
5 (16)
2000+ đã bán
Dây chuyền Vàng trắng 10K PNJ 0000W000071
2.407.000đ
5 (23)
2000+ đã bán
Dây chuyền Vàng Trắng 10K PNJ 0000W000199
1.392.000đ
5 (37)
2000+ đã bán
Dây chuyền Vàng 18K PNJ 0000Y000098
4.042.000đ
5 (39)
2000+ đã bán
Dây chuyền Vàng 18K PNJ 0000Y000099
5.255.000đ
5 (13)
2000+ đã bán
Dây chuyền Vàng 18K PNJ 0000Y000711
2.904.000đ
5 (133)
2000+ đã bán
Dây chuyền Vàng trắng 10K PNJ 0000W000117
2.906.000đ
5 (3)
2000+ đã bán
Dây chuyền Vàng trắng Ý 18K PNJ 0000W000270
16.868.000đ
5 (4)
2000+ đã bán
Dây chuyền nam Vàng 18K PNJ 0000Y000891
24.185.000đ
5 (2)
1000+ đã bán
Dây chuyền Vàng 18K PNJ 0000Y000830
23.769.000đ
5 (3)
1000+ đã bán
Dây chuyền Vàng 18K PNJ 0000Y000823
11.006.000đ
5 (4)
2000+ đã bán
Dây chuyền Vàng trắng Ý 18K PNJ 0000W000277
2.343.240đ
2.547.000đ (-8%)
5 (42)
2000+ đã bán
Dây chuyền Vàng 18K PNJ 0000Y000708
2.915.480đ
3.169.000đ (-8%)
5 (35)
2000+ đã bán
Dây chuyền Vàng 18K PNJ 0000Y000505
10.403.000đ
4 (2)
2000+ đã bán
Dây chuyền Vàng 18K PNJ 0000Y000714
11.060.000đ
3 (2)
2000+ đã bán
Dây chuyền Vàng trắng Ý 18K PNJ 0000W000275
6.401.000đ
5 (2)
2000+ đã bán
Dây chuyền Vàng trắng Ý 18K PNJ 0000W000520
58.947.000đ
5 (10)
1000+ đã bán
Dây chuyền Vàng 18K PNJ 0000Y000742
5.793.000đ
5 (9)
2000+ đã bán
Dây chuyền Vàng trắng 10K PNJ 0000W000143
3.924.000đ
5 (10)
2000+ đã bán
Dây chuyền Vàng trắng 10K PNJ 0000W000079
7.222.000đ
5 (5)
2000+ đã bán
Dây chuyền Vàng trắng 10K PNJ 0000W000075
4.591.000đ
5 (4)
2000+ đã bán
 
1 2 3 4 5 6 7