Bộ lọc:

Thương hiệu (1)
Chất liệu
Loại trang sức
Giá
Bộ sưu tập
Tuổi vàng
Loại đá chính
Giới tính
Màu chất liệu
Màu đá chính

Đang lọc theo: PNJSilver

Vòng tay Bạc PNJSilver 0000X000004
1.345.000 đ
Mua Online giảm thêm đến 790.000đ
Vòng tay trẻ em Bạc đính đá PNJSilver hình chiếc giày XMXMW060008
1.465.000 đ
Mua Online giảm thêm đến 790.000đ
Vòng tay Bạc Ý đính đá PNJSilver hình đầu báo XMXMW060007
1.875.000 đ
Mua Online giảm thêm đến 790.000đ
Vòng tay Bạc Ý đính đá PNJSilver hình đầu báo XMXMW060006
2.145.000 đ
Mua Online giảm thêm đến 790.000đ
Vòng tay trẻ em Bạc đính đá PNJSilver hình gấu PFXMW060000
1.465.000 đ
Mua Online giảm thêm đến 790.000đ
Vòng tay Bạc PNJSilver 0000W000050
1.595.000 đ
Mua Online giảm thêm đến 790.000đ
Vòng tay Bạc Ý PNJSilver 0000W000043
1.395.000 đ
Mua Online giảm thêm đến 790.000đ
Vòng tay Bạc PNJSilver hoa văn hình cây lá 0000A060001
1.345.000 đ
Mua Online giảm thêm đến 790.000đ
Vòng tay Bạc PNJSilver 0000W000051
1.595.000 đ
Mua Online giảm thêm đến 790.000đ
18 đã bán
Vòng tay bạc PNJSilver hoa văn hình hoa 0000A060000
1.345.000 đ
Mua Online giảm thêm đến 790.000đ
5 (1)
8 đã bán
Vòng tay Bạc đính Ngọc trai PNJSilver Hoa của Mẹ PF00X000001
1.395.000 đ
Mua Online giảm thêm đến 790.000đ
5 (2)
58 đã bán
Vòng tay Bạc Ý PNJSilver 0000W060002
1.396.500 đ
1.995.000 đ (-30%)
5 (2)
82 đã bán
Vòng tay Bạc PNJSilver True Love 0000W000048
1.345.000 đ
Mua Online giảm thêm đến 790.000đ
5 (2)
154 đã bán
Vòng tay bạc đính đá PNJSilver XMXMW000012
1.695.000 đ
Mua Online giảm thêm đến 790.000đ
5 (1)
117 đã bán
Vòng tay bạc đính đá PNJSilver XMXMW000009
1.315.000 đ
Mua Online giảm thêm đến 790.000đ
5 (1)
71 đã bán
Vòng tay trẻ em bạc đính đá Disney|PNJ Frozen XMXMW000010
1.445.000 đ
Mua Online giảm thêm đến 790.000đ
5 (2)
309 đã bán
Vòng tay bạc PNJSilver 0000W000035
845.000 đ
4 (3)
472 đã bán
Vòng tay Bạc PNJSilver 0000W000034
845.000 đ
5 (2)
464 đã bán
Vòng tay Bạc PNJSilver 00XMW060002
1.606.500 đ
2.295.000 đ (-30%)
5 (2)
59 đã bán
Vòng tay Bạc PNJSilver 0000W000025
1.645.000 đ
Mua Online giảm thêm đến 790.000đ
5 (4)
209 đã bán
Vòng tay bạc đính đá PNJSilver XM00W000008
1.755.000 đ
Mua Online giảm thêm đến 790.000đ
5 (2)
197 đã bán
Vòng tay bạc đính đá ECZ PNJSilver XMXMH000007
1.645.000 đ
Mua Online giảm thêm đến 790.000đ
5 (3)
250 đã bán
Vòng tay Bạc đính đá PNJSilver XM00W000007
1.895.000 đ
Mua Online giảm thêm đến 790.000đ
5 (6)
500+ đã bán
Vòng tay bạc PNJSilver 0000W000023
995.000 đ
5 (8)
210 đã bán
Vòng tay bạc PNJSilver 0000W000031
945.000 đ
5 (4)
299 đã bán
Vòng tay Bạc Ý PNJSilver 0000W000024
1.275.000 đ
Mua Online giảm thêm đến 790.000đ
5 (2)
232 đã bán
Vòng tay Bạc đính đá PNJSilver XMXMW000007
1.395.000 đ
Mua Online giảm thêm đến 790.000đ
5 (3)
429 đã bán
Vòng ximen bạc PNJSilver 0000Y000017
895.000 đ
5 (1)
116 đã bán
Vòng tay Bạc đính đá Sythentic PNJSilver ZTZTW000002
1.595.000 đ
Mua Online giảm thêm đến 790.000đ
5 (2)
465 đã bán
Vòng tay Bạc Ý PNJSilver 0000W000022
1.195.000 đ
Mua Online giảm thêm đến 790.000đ
4 (5)
497 đã bán
Vòng tay bạc PNJSilver 0000Y000020
1.095.000 đ
Mua Online giảm thêm đến 790.000đ
5 (14)
112 đã bán
Vòng tay bạc PNJSilver 0000W000012
1.095.000 đ
Mua Online giảm thêm đến 790.000đ
5 (3)
113 đã bán
Vòng tay Bạc Ý đính đá CZ PNJSilver 00XMW060000
1.186.500 đ
1.695.000 đ (-30%)
5 (2)
135 đã bán
Vòng tay Bạc đính đá PNJSilver 00XMW060001
1.858.500 đ
2.655.000 đ (-30%)
5 (1)
130 đã bán
Vòng tay bạc Ý PNJSilver 0000W060003
1.396.500 đ
1.995.000 đ (-30%)
5 (1)
100 đã bán
Vòng tay bạc Ximen PNJSilver 0000W000013
1.045.000 đ
Mua Online giảm thêm đến 790.000đ
5 (5)
148 đã bán
Vòng tay bạc Ximen PNJSilver 0000Y000021
895.000 đ
3 (1)
114 đã bán
Vòng xi men bạc PNJSilver 0000Y000015
895.000 đ
5 (6)
132 đã bán
Vòng xi men bạc PNJSilver 0000W000009
1.045.000 đ
Mua Online giảm thêm đến 790.000đ
5 (3)
197 đã bán
Vòng tay bạc ximen PNJSilver 0000Y000022
895.000 đ
5 (5)
94 đã bán
Vòng tay bạc Ximen PNJSilver 0000W000007
1.045.000 đ
Mua Online giảm thêm đến 790.000đ
5 (7)
187 đã bán
Vòng tay bạc Ximen PNJSilver 0000Y000018
895.000 đ
5 (3)
134 đã bán
Vòng tay bạc Ximen PNJSilver 0000W000010
1.045.000 đ
Mua Online giảm thêm đến 790.000đ
5 (3)
175 đã bán
Vòng tay Charm Mix&Match PNJSilver 060021-060118
1.545.000 đ
5 (9)
15100+ đã bán
Vòng tay bạc Ý PNJSilver 0000H060002
871.500 đ
1.245.000 đ (-30%)
5 (1)
183 đã bán
 
1 2