Ưu đãi combo trang sức – Mua càng nhiều, ưu đãi càng lớn

TRANG SỨC BẠC

Combo 02 sản phẩm đồng giá chỉ 777.000đ

Xem thêm, còn 24 sản phẩm

Mua từ 02 sản phẩm ưu đãi 15%

Xem thêm, còn 2 sản phẩm
Mua từ 02 sản phẩm ưu đãi 8%

Mua từ 02 sản phẩm ưu đãi 8%

Xem thêm, còn 12 sản phẩm
Mua 01 sản phẩm ưu đãi 10%, mua từ 02 sản phẩm ưu đãi 15%

Mua 01 sản phẩm ưu đãi 10%, mua từ 02 sản phẩm ưu đãi 15%

2.935.000 đ
Mua 1 giảm 10%, mua 2 giảm 15%
17.959.000 đ
Mua 1 giảm 10%, mua 2 giảm 15%
Mặt dây chuyền Nam Vàng trắng 10K đính đá ECZ PNJ XM00W000599 Chưa kèm dây chuyền
8.214.000 đ
Mua 1 giảm 10%, mua 2 giảm 15%
24.006.000 đ
Mua 1 giảm 10%, mua 2 giảm 15%
12.524.000 đ
Mua 1 giảm 10%, mua 2 giảm 15%
Mặt dây chuyền Vàng trắng 10K đính đá ECZ PNJ XMXMW001899. Chưa kèm dây chuyền
2.852.000 đ
Mua 1 giảm 10%, mua 2 giảm 15%
8.569.000 đ
Mua 1 giảm 10%, mua 2 giảm 15%
6.590.000 đ
Mua 1 giảm 10%, mua 2 giảm 15%
Xem thêm, còn 38 sản phẩm

Mua 01 sản phẩm ưu đãi 8%, mua từ 02 sản phẩm ưu đãi 10%

16.908.000 đ
Mua 1 giảm 8%, mua 2 giảm 10%
Mặt dây chuyền Vàng trắng 10K đính đá ECZ PNJ XMXMW001527 Chưa kèm dây chuyền Mặt dây chuyền Vàng trắng 10K đính đá ECZ PNJ XMXMW001527
3.769.000 đ
Mua 1 giảm 8%, mua 2 giảm 10%
6.173.000 đ
Mua 1 giảm 8%, mua 2 giảm 10%
15.499.000 đ
Mua 1 giảm 8%, mua 2 giảm 10%
5.966.000 đ
Mua 1 giảm 8%, mua 2 giảm 10%
13.651.000 đ
Mua 1 giảm 8%, mua 2 giảm 10%
5.784.000 đ
Mua 1 giảm 8%, mua 2 giảm 10%
Mặt dây chuyền vàng 10K đính đá ECZ Swarovski PNJ XMXMW001607 Chưa kèm dây chuyền Mặt dây chuyền Vàng trắng 10K đính đá ECZ PNJ True Love XMXMW001607
3.873.000 đ
Mua 1 giảm 8%, mua 2 giảm 10%
Xem thêm, còn 49 sản phẩm
Mua 01 sản phẩm ưu đãi 10%, mua từ 02 sản phẩm ưu đãi 15%

Mua 01 sản phẩm ưu đãi 10%, mua từ 02 sản phẩm ưu đãi 15%

6.238.000 đ
Mua 1 giảm 10%, mua 2 giảm 15%
8.062.000 đ
Mua 1 giảm 10%, mua 2 giảm 15%
Mặt dây chuyền Vàng 18K đính đá CZ PNJ XMXMY004415 Chưa kèm dây chuyền
9.661.000 đ
Mua 1 giảm 10%, mua 2 giảm 15%
11.347.000 đ
Mua 1 giảm 10%, mua 2 giảm 15%
Mặt dây chuyền Vàng 14K đính đá CZ PNJ XM00C000165 Chưa kèm dây chuyền
2.768.000 đ
Mua 1 giảm 10%, mua 2 giảm 15%
10.950.000 đ
Mua 1 giảm 10%, mua 2 giảm 15%
Mặt dây chuyền Vàng 18K đính đá CZ PNJ XMXMY004414 Chưa kèm dây chuyền
9.226.000 đ
Mua 1 giảm 10%, mua 2 giảm 15%
47.709.000 đ
Mua 1 giảm 10%, mua 2 giảm 15%
Xem thêm, còn 16 sản phẩm