Bộ lọc:

Thương hiệu
Chất liệu
Loại trang sức
Giá
Bộ sưu tập
Loại đá chính
Giới tính
Màu chất liệu
Hạt charm Vàng 10K Sanrio-Hello Kitty 0000Y000308
2.220.000 đ
Mua Online giảm thêm đến 790.000đ
Hạt charm Vàng 10K Sanrio-Hello Kitty 0000Y000307
3.239.000 đ
Mua Online giảm thêm đến 790.000đ
Hạt charm Vàng 10K Sanrio-Hello Kitty 0000Y000305
4.059.000 đ
Mua 2 charm Hello Kitty tặng 1 vòng da
Mặt dây chuyền Vàng 14K đính Ngọc trai Freshwater PNJ PFXMX000006 Chưa kèm dây chuyền
Mặt dây chuyền Vàng trắng 14K đính Ngọc trai Freshwater PNJ PFXMW000264 Chưa kèm dây chuyền
Mặt dây chuyền Vàng trắng 14K đính Ngọc trai Freshwater PNJ PFXMW000264
4.724.000 đ
Mua Online giảm thêm đến 790.000đ
Mặt dây chuyền Kim cương Vàng trắng 14K PNJ DDDDW002169 Mặt dây chuyền Kim cương Vàng trắng 14K PNJ DDDDW002169 Chưa kèm dây chuyền
Mặt dây chuyền Kim cương Vàng trắng 14K PNJ DDDDW002169
28.718.000 đ
Mua Online giảm thêm đến 790.000đ
Mặt dây chuyền Kim cương Vàng trắng 14K PNJ DDDDW002167 Mặt dây chuyền Kim cương Vàng trắng 14K PNJ DDDDW002167 Chưa kèm dây chuyền
Mặt dây chuyền Kim cương Vàng trắng 14K PNJ DDDDW002167
13.250.000 đ
Mua Online giảm thêm đến 790.000đ
Nhẫn nam Vàng trắng 10K đính đá ECZ PNJ Flowrous XMXMW003337
10.109.000 đ
Mua Online giảm thêm đến 790.000đ
Mặt dây chuyền Vàng 18K đính đá CZ PNJ XMXMY005869 Mặt dây chuyền Vàng 18K đính đá CZ PNJ XMXMY005869 Chưa kèm dây chuyền
Mặt dây chuyền Vàng 18K đính đá CZ PNJ XMXMY005869
5.827.000 đ
Mua Online giảm thêm đến 790.000đ
Nhẫn Vàng Ý 18K đính đá CZ PNJ XMXMY008158
7.101.000 đ
Mua Online giảm thêm đến 790.000đ
Nhẫn Vàng 18K PNJ 0000Y002425
7.713.000 đ
Mua Online giảm thêm đến 790.000đ
Mặt dây chuyền Vàng 18K PNJ 0000Y001364 Mặt dây chuyền Vàng 18K PNJ 0000Y001364 Chưa kèm dây chuyền
Mặt dây chuyền Vàng 18K PNJ 0000Y001364
4.421.000 đ
Mua Online giảm thêm đến 790.000đ
Lắc tay Vàng 18K PNJ 0000Y002400
11.340.000 đ
Mua Online giảm thêm đến 790.000đ
Mặt dây chuyền Vàng 18K PNJ 0000Y001363 Mặt dây chuyền Vàng 18K PNJ 0000Y001363 Chưa kèm dây chuyền
Mặt dây chuyền Vàng 18K PNJ 0000Y001363
5.117.000 đ
Mua Online giảm thêm đến 790.000đ
Hạt Charm Vàng trắng 18K đính đá CZ PNJ XMZTW000017
3.990.000 đ
Mua Online giảm thêm đến 790.000đ
Mặt dây chuyền Vàng Ý 18K đính đá CZ PNJ XMXMY005873 Mặt dây chuyền Vàng Ý 18K đính đá CZ PNJ XMXMY005873 Chưa kèm dây chuyền
Mặt dây chuyền Vàng Ý 18K đính đá CZ PNJ XMXMY005873
6.225.000 đ
Mua Online giảm thêm đến 790.000đ
Nhẫn Vàng 18K PNJ 0000Y002426
7.352.000 đ
Mua Online giảm thêm đến 790.000đ
Nhẫn Vàng 10K đính đá ECZ PNJ Flowrous XMXMX000049
3.719.000 đ
Mua Online giảm thêm đến 790.000đ
Mặt dây chuyền Vàng trắng 10K đính đá ECZ PNJ XMXMW002220 Mặt dây chuyền Vàng trắng 10K đính đá ECZ PNJ XMXMW002220 Chưa kèm dây chuyền
Mặt dây chuyền Vàng trắng 10K đính đá ECZ PNJ XMXMW002220
4.558.000 đ
Mua Online giảm thêm đến 790.000đ
Mặt dây chuyền Vàng 18K đính đá CZ PNJ XMXMY005864 Mặt dây chuyền Vàng 18K đính đá CZ PNJ XMXMY005864 Chưa kèm dây chuyền
Mặt dây chuyền Vàng 18K đính đá CZ PNJ XMXMY005864
6.493.000 đ
Mua Online giảm thêm đến 790.000đ
Nhẫn Vàng trắng Ý 18K PNJ 0000W002207
3.824.000 đ
Mua Online giảm thêm đến 790.000đ
Mặt dây chuyền Vàng trắng 10K đính đá ECZ PNJ XMXMW002197 Mặt dây chuyền Vàng trắng 10K đính đá ECZ PNJ XMXMW002197 Chưa kèm dây chuyền
Mặt dây chuyền Vàng trắng 10K đính đá ECZ PNJ XMXMW002197
5.110.000 đ
Mua Online giảm thêm đến 790.000đ
Nhẫn Vàng trắng 10K đính đá ECZ PNJ XMXMW003308
4.042.000 đ
Mua Online giảm thêm đến 790.000đ
Vòng tay charm Vàng Ý 18K PNJ hình túi tiền 0000Y001359
6.427.000 đ
Mua Online giảm thêm đến 790.000đ
Mặt dây chuyền Vàng 18K PNJ 0000Y001354 Mặt dây chuyền Vàng 18K PNJ 0000Y001354 Chưa kèm dây chuyền
Mặt dây chuyền Vàng 18K PNJ 0000Y001354
7.901.000 đ
Mua Online giảm thêm đến 790.000đ
Mặt dây chuyền Vàng 18K đính đá Ruby PNJ RB00Y000091 Mặt dây chuyền Vàng 18K đính đá Ruby PNJ RB00Y000091 Chưa kèm dây chuyền
Mặt dây chuyền Vàng 18K đính đá Ruby PNJ RB00Y000091
11.666.000 đ
Mua Online giảm thêm đến 790.000đ
Mặt dây chuyền Vàng 18K PNJ 0000Y000296
5.604.000 đ
Mua Online giảm thêm đến 790.000đ
Bông tai Vàng 18K PNJ 0000Y002539
6.653.000 đ
Mua Online giảm thêm đến 790.000đ
Bông tai Vàng 18K PNJ 0000Y002537
7.000.000 đ
Mua Online giảm thêm đến 790.000đ
Dây cổ Bạc đính đá PNJSilver Flowrous XMXMH000022
1.045.000 đ
Mua Online giảm thêm đến 790.000đ
Mặt dây chuyền Vàng 18K đính đá Citrine PNJ CTXMY000300 Chưa kèm dây chuyền
Mặt dây chuyền Vàng 18K đính đá Citrine PNJ CTXMY000300
7.738.000 đ
Mua Online giảm thêm đến 790.000đ
5 (1)
161 đã bán
Vòng tay Charm Vàng 18K PNJ hồ ly 0000Y001260
7.968.000 đ
Mua Online giảm thêm đến 790.000đ
5 (1)
134 đã bán
Hạt charm Vàng 18K đính đá ECZ PNJ XMXMH000002
6.517.000 đ
Mua Online giảm thêm đến 790.000đ
5 (4)
155 đã bán
Lắc tay Vàng 14K đính Ngọc Trai Freshwater PNJ PFMXY000004
7.122.000 đ
Mua Online giảm thêm đến 790.000đ
3 (2)
125 đã bán
Vòng tay Vàng 18K đính đá Cẩm thạch PNJ JD00Y000005
13.290.000 đ
Mua Online giảm thêm đến 790.000đ
13 đã bán
 
1 2 3 4