Bộ lọc:

Thương hiệu
Loại trang sức
Giá
Tuổi vàng
Loại đá chính
Giới tính
Màu chất liệu
8.035.000 đ
Nhẫn, Vàng 10K, Giao hàng 4h, PNJ, Sinh nhật, Tình yêu, Quà cưới - Kỷ niệm ngày cưới, Ngày kỷ niệm, Cho Chàng, Cho Ba, 20.91153
90 sản phẩm

10.378.000 đ
Nhẫn, Vàng 10K, PNJ, Sinh nhật, Tình yêu, Quà cưới - Kỷ niệm ngày cưới, Ngày kỷ niệm, Các dịp lễ tết, Cho Chàng, Cho Ba, 29.28198
86 sản phẩm

23.693.000 đ
Nhẫn, PNJ, Cho Chàng, Cho Ba, 26.06086
163 sản phẩm

21.867.000 đ
Nhẫn, Vàng 18K, PNJ, Sinh nhật, Tình yêu, Ngày kỷ niệm, Các dịp lễ tết, Cho Chàng, Cho Ba, 23.90521
156 sản phẩm

17.490.000 đ
Nhẫn, Vàng 14K, PNJ, Sinh nhật, Tình yêu, Ngày kỷ niệm, Cho Chàng, 23.23899
157 sản phẩm

18.262.000 đ
Nhẫn, Vàng 18K, PNJ, Sinh nhật, Tình yêu, Ngày kỷ niệm, Các dịp lễ tết, Cho Chàng, Cho Ba, 27.43120

Giá bán mang tính chất tham khảo, phụ thuộc trọng lượng vàng và thuộc tính của đá. PNJ Shopping Online sẽ lấy sản phẩm với giá bán thực tế tại cửa hàng tương ứng trọng lượng vàng cụ thể báo lại cho khách hàng và hưởng chính sách ưu đãi trên online.

209 sản phẩm

10.268.000 đ
Nhẫn, Vàng 10K, PNJ, Sinh nhật, Tình yêu, Ngày kỷ niệm, Cho Chàng, Cho Ba, 28.88500
154 sản phẩm

15.010.000 đ
Nhẫn, Vàng 18K, PNJ, Sinh nhật, Tình yêu, Ngày kỷ niệm, Các dịp lễ tết, Cho Chàng, Cho Ba, 22.78893

Giá bán mang tính chất tham khảo, phụ thuộc trọng lượng vàng và thuộc tính của đá. PNJ Shopping Online sẽ lấy sản phẩm với giá bán thực tế tại cửa hàng tương ứng trọng lượng vàng cụ thể báo lại cho khách hàng và hưởng chính sách ưu đãi trên online.

183 sản phẩm

17.984.000 đ
Nhẫn, Vàng 18K, PNJ, Sinh nhật, Tình yêu, Ngày kỷ niệm, Các dịp lễ tết, Cho Chàng, Cho Ba, 27.19184

Giá bán mang tính chất tham khảo, phụ thuộc trọng lượng vàng và thuộc tính của đá. PNJ Shopping Online sẽ lấy sản phẩm với giá bán thực tế tại cửa hàng tương ứng trọng lượng vàng cụ thể báo lại cho khách hàng và hưởng chính sách ưu đãi trên online.

239 sản phẩm

9.609.000 đ
Nhẫn, Vàng 10K, PNJ, Sinh nhật, Tình yêu, Quà cưới - Kỷ niệm ngày cưới, Ngày kỷ niệm, Cho Chàng, Cho Ba, 26.48842
207 sản phẩm

9.101.000 đ
Nhẫn, Vàng 10K, Giao hàng 4h, PNJ, Sinh nhật, Tình yêu, Ngày kỷ niệm, Các dịp lễ tết, Cho Chàng, Cho Ba, 17.39231
230 sản phẩm

8.315.000 đ
Nhẫn, Vàng 10K, Giao hàng 4h, PNJ, Sinh nhật, Tình yêu, Ngày kỷ niệm, Cho Chàng, Cho Ba, 17.75098
189 sản phẩm

9.338.000 đ
Nhẫn, Vàng 10K, Giao hàng 4h, PNJ, Sinh nhật, Tình yêu, Ngày kỷ niệm, Các dịp lễ tết, Cho Chàng, 20.27793
262 sản phẩm

18.360.000 đ
Nhẫn, Vàng 18K, PNJ, Sinh nhật, Tình yêu, Ngày kỷ niệm, Các dịp lễ tết, Cho Chàng, Cho Ba, 27.73749
245 sản phẩm

6.755.000 đ
Nhẫn, Vàng 10K, Giao hàng 4h, PNJ, Sinh nhật, Tình yêu, Quà cưới - Kỷ niệm ngày cưới, Ngày kỷ niệm, Cho Chàng, Cho Ba, 14.65689
303 sản phẩm

6.683.000 đ
Nhẫn, Vàng 10K, Giao hàng 4h, PNJ, Sinh nhật, Tình yêu, Quà cưới - Kỷ niệm ngày cưới, Ngày kỷ niệm, Các dịp lễ tết, Cho Nàng, Cho Ba, 13.53623
331 sản phẩm
 
1 2 3 4 5 6 7 8
  2 - 14