Bộ lọc:

Thương hiệu
Loại trang sức
Giá
Bộ sưu tập
Tuổi vàng
Loại đá chính
Giới tính
Màu chất liệu
Mặt dây chuyền Vàng trắng Ý 18K PNJ 0000W000423 Chưa kèm dây chuyền
Mặt dây chuyền Vàng trắng Ý 18K PNJ 0000W000423
2.054.000đ
Giảm 5% cho combo Dây chuyền & Mặt dây Vàng
5 (3)
1000+ đã bán
Bông tai Vàng trắng Ý 18K PNJ 0000W000167
2.377.000đ
5 (6)
2000+ đã bán
Lắc tay Vàng trắng Ý 18K PNJ 0000W000304
9.835.000đ
5 (2)
2000+ đã bán
Mặt dây chuyền Vàng trắng Ý 18K đính đá CZ PNJ XM00W000258 Chưa kèm dây chuyền Mặt dây chuyền Vàng trắng Ý 18K đính đá CZ PNJ XM00W000258
Mặt dây chuyền Vàng trắng Ý 18K đính đá CZ PNJ XM00W000258
5.315.000đ
Giảm 5% cho combo Dây chuyền & Mặt dây Vàng
5 (7)
2000+ đã bán
Bông tai Vàng trắng Ý 18K PNJ 0000W001260
4.354.000đ
5 (7)
1000+ đã bán
Mặt dây chuyền Vàng trắng Ý 18K PNJ 0000W000105 Chưa kèm dây chuyền Mặt dây chuyền Vàng trắng Ý 18K PNJ 0000W000105
Mặt dây chuyền Vàng trắng Ý 18K PNJ 0000W000105
3.683.000đ
Giảm 5% cho combo Dây chuyền & Mặt dây Vàng
5 (4)
2000+ đã bán
Mặt dây chuyền Vàng trắng Ý 18K PNJ 0000W000104 Chưa kèm dây chuyền
Mặt dây chuyền Vàng trắng Ý 18K PNJ 0000W000104
1.152.000đ
Giảm 5% cho combo Dây chuyền & Mặt dây Vàng
5 (7)
2000+ đã bán
Nhẫn Vàng trắng Ý 18K PNJ 0000W001470
3.938.000đ
5 (6)
500+ đã bán
Lắc tay Vàng trắng Ý 18K PNJ 0000W000212
13.698.000đ
5 (4)
2000+ đã bán
Lắc tay Vàng 18K đính đá CZ PNJ XMXMY000039
17.707.000đ
5 (2)
2000+ đã bán
Mặt dây chuyền Vàng trắng Ý 18K PNJ 0000W000395 Chưa kèm dây chuyền Mặt dây chuyền Vàng trắng Ý 18K PNJ 0000W000395
Mặt dây chuyền Vàng trắng Ý 18K PNJ 0000W000395
3.742.000đ
Giảm 5% cho combo Dây chuyền & Mặt dây Vàng
5 (6)
500+ đã bán
Dây cổ Vàng trắng Ý 18K PNJ 0000W000106
29.482.000đ
5 (3)
421 đã bán
Mặt dây chuyền Vàng trắng Ý 18K đính đá CZ PNJ XMXMW000791 Chưa kèm dây chuyền
Mặt dây chuyền Vàng trắng Ý 18K đính đá CZ PNJ XMXMW000791
2.438.000đ
Giảm 5% cho combo Dây chuyền & Mặt dây Vàng
5 (13)
2000+ đã bán
Vòng tay Vàng trắng Ý 18K PNJ 0000W000136
9.217.000đ
5 (9)
2000+ đã bán
Bông tai Vàng trắng Ý 18K PNJ 0000W000133
1.989.000đ
5 (35)
2000+ đã bán
Nhẫn Vàng trắng Ý 18K PNJ 0000W000224
2.721.000đ
5 (31)
2000+ đã bán
Dây chuyền Vàng trắng Ý 18K PNJ 0000W000268
8.054.000đ
Giảm 5% cho combo Dây chuyền & Mặt dây Vàng
4 (5)
2000+ đã bán
Vòng tay Charm Me Vàng trắng Ý 18K PNJ 0000W000135
11.087.000đ
Giảm 400k cho combo Vòng và Charm Vàng
5 (21)
2000+ đã bán
Vòng tay Charm Me Vàng Ý 18K PNJ 0000Y000281
13.778.000đ
Giảm 400k cho combo Vòng và Charm Vàng
5 (13)
2000+ đã bán
Dây chuyền Vàng trắng Ý 18K PNJ 0000W000224
10.232.000đ
Giảm 5% cho combo Dây chuyền & Mặt dây Vàng
5 (4)
2000+ đã bán
Nhẫn Kim Tiền Vàng Ý 18K PNJ 0000Y000203
1.905.000đ
5 (257)
2000+ đã bán
Dây chuyền Vàng trắng Ý 18K PNJ dây đan kiểu chữ cong 0000W000248
3.112.000đ
Giảm 5% cho combo Dây chuyền & Mặt dây Vàng
5 (24)
2000+ đã bán
Mặt Dây Chuyền PNJ Vàng Trắng Ý 18K Chưa kèm dây chuyền
Mặt dây chuyền Vàng trắng Ý 18K đính đá CZ PNJ XM00W000256
2.790.000đ
Giảm 5% cho combo Dây chuyền & Mặt dây Vàng
5 (7)
2000+ đã bán
Vòng tay Vàng trắng Ý 18K PNJ 0000W000133
4.750.000đ
5 (10)
2000+ đã bán
Vòng tay Charm Me Vàng trắng Ý 18K PNJ 0000W000138
13.685.000đ
Giảm 400k cho combo Vòng và Charm Vàng
5 (15)
2000+ đã bán
Mặt dây chuyền Vàng trắng Ý 18K đính đá CZ PNJ XM00W000273 Chưa kèm dây chuyền
Mặt dây chuyền Vàng trắng Ý 18K đính đá CZ PNJ XM00W000273
2.658.000đ
Giảm 5% cho combo Dây chuyền & Mặt dây Vàng
5 (5)
2000+ đã bán
Bông tai Vàng trắng Ý 18K PNJ 0000W000044
3.133.000đ
5 (6)
2000+ đã bán
Mặt dây chuyền Vàng trắng Ý 18K PNJ 0000W000119 Chưa kèm dây chuyền Mặt dây chuyền Vàng trắng Ý 18K PNJ 0000W000119
Mặt dây chuyền Vàng trắng Ý 18K PNJ 0000W000119
3.165.000đ
Giảm 5% cho combo Dây chuyền & Mặt dây Vàng
5 (3)
2000+ đã bán
Mặt dây chuyền Vàng trắng Ý 18K đính đá CZ PNJ XMXMW000796 Chưa kèm dây chuyền Mặt dây chuyền Vàng trắng Ý 18K đính đá CZ PNJ XMXMW000796
Mặt dây chuyền Vàng trắng Ý 18K đính đá CZ PNJ XMXMW000796
3.398.000đ
Giảm 5% cho combo Dây chuyền & Mặt dây Vàng
5 (3)
2000+ đã bán
Mặt dây chuyền Vàng trắng Ý 18K đính đá CZ PNJ XMXMW000795 Chưa kèm dây chuyền Mặt dây chuyền Vàng trắng Ý 18K đính đá CZ PNJ XMXMW000795
Mặt dây chuyền Vàng trắng Ý 18K đính đá CZ PNJ XMXMW000795
4.321.000đ
Giảm 5% cho combo Dây chuyền & Mặt dây Vàng
5 (4)
2000+ đã bán
Vòng tay Vàng trắng Ý 18K PNJ 0000W000024
17.352.400đ
18.460.000đ (-6%)
5 (3)
2000+ đã bán
Bông tai Vàng trắng Ý 18K PNJ 0000W000041
2.327.000đ
5 (12)
2000+ đã bán
Lắc tay Vàng trắng Ý 18K PNJ 0000W000124
12.506.000đ
5 (3)
2000+ đã bán
Dây chuyền Vàng trắng Ý 18K PNJ 0000W000277
2.333.000đ
Giảm 5% cho combo Dây chuyền & Mặt dây Vàng
5 (42)
2000+ đã bán
Dây chuyền Vàng trắng Ý 18K PNJ 0000W000255
3.867.000đ
Giảm 5% cho combo Dây chuyền & Mặt dây Vàng
5 (35)
2000+ đã bán
Dây chuyền Vàng trắng Ý 18K PNJ dây đan lật đơn 0000W000257
5.011.000đ
Giảm 5% cho combo Dây chuyền & Mặt dây Vàng
5 (14)
2000+ đã bán
 
1 2 3 4 5 6 7 8
  2 - 16

Sản phẩm gợi ý cho bạn