Bộ lọc:

Thương hiệu (1)
Giá
Bộ sưu tập
Tuổi vàng
Loại đá chính
Chất liệu
Giới tính
Loại trang sức
Màu chất liệu

Đang lọc theo: PNJ

Nhẫn Kim cương Vàng trắng 14K PNJ DDDDW005036
104.675.000đ
Tặng trang sức bộ sưu tập Family Infinity
5 (3)
114 đã bán
Nhẫn Kim cương Vàng trắng 14K PNJ DDDDW006296
81.350.100đ
90.389.000đ (-10%)
5 (7)
71 đã bán
Nhẫn Kim cương Vàng trắng 14K PNJ DDDDW006295
72.950.000đ
Tặng trang sức bộ sưu tập Family Infinity
5 (6)
45 đã bán
Vòng tay Vàng 14K đính đá CZ PNJ XMXMY001300
19.507.000đ
Tặng trang sức bộ sưu tập Family Infinity
5 (4)
232 đã bán
Nhẫn Vàng trắng 14K đính Ngọc trai Akoya PNJ PAXMW000114
14.211.000đ
Tặng trang sức bộ sưu tập Family Infinity
5 (5)
130 đã bán
Nhẫn Vàng trắng 10K đính đá ECZ PNJ XMXMW001824
4.610.700đ
5.123.000đ (-10%)
5 (17)
500+ đã bán
Nhẫn Vàng trắng 14K đính Ngọc trai Akoya PNJ PAXMW000111
11.024.000đ
Tặng trang sức bộ sưu tập Family Infinity
5 (4)
159 đã bán
Nhẫn Kim cương Vàng trắng 14K PNJ DDDDW006290
16.361.000đ
Tặng trang sức bộ sưu tập Family Infinity
5 (9)
2000+ đã bán
Nhẫn Vàng trắng 14K đính Ngọc Trai Akoya PNJ PAXMW000112
11.869.000đ
Tặng trang sức bộ sưu tập Family Infinity
5 (9)
80 đã bán
Nhẫn Vàng trắng 14K đính Ngọc trai Akoya PNJ PAXMW000115
12.702.000đ
Tặng trang sức bộ sưu tập Family Infinity
5 (4)
125 đã bán
Nhẫn Kim cương Vàng trắng 14K PNJ DDDDW001590
71.613.000đ
Tặng trang sức bộ sưu tập Family Infinity
5 (4)
75 đã bán
Nhẫn Vàng trắng 10K đính đá ECZ PNJ XMXMW001840
5.246.000đ
Tặng trang sức bộ sưu tập Family Infinity
5 (8)
1000+ đã bán
Vỏ vòng tay Kim cương Vàng trắng 18K PNJ 00DDW000278
162.200.000đ
Tặng trang sức bộ sưu tập Family Infinity
5 (9)
68 đã bán
Vòng tay Vàng trắng Ý 18K PNJ 0000W000392
28.521.000đ
Tặng trang sức bộ sưu tập Family Infinity
5 (6)
399 đã bán
Nhẫn Vàng 14K đính đá CZ PNJ XMXMY004689
6.858.000đ
Tặng trang sức bộ sưu tập Family Infinity
5 (7)
500+ đã bán
Nhẫn Kim cương Vàng 14K PNJ DDDDX000128
61.100.000đ
Tặng trang sức bộ sưu tập Family Infinity
5 (6)
153 đã bán
Vòng tay Vàng trắng Ý 18K PNJ 0000W000383
47.026.000đ
Tặng trang sức bộ sưu tập Family Infinity
5 (6)
500+ đã bán
Vòng tay Vàng trắng 14K đính đá Topaz PNJ TPXMW000090
28.064.000đ
Tặng trang sức bộ sưu tập Family Infinity
5 (3)
220 đã bán
Nhẫn Vàng trắng 10K đính đá ECZ PNJ XMXMW001999
7.489.000đ
Tặng trang sức bộ sưu tập Family Infinity
5 (5)
500+ đã bán
Nhẫn Vàng trắng 10K đính đá ECZ PNJ XMXMW001956
7.937.000đ
Tặng trang sức bộ sưu tập Family Infinity
5 (15)
2000+ đã bán
Vòng tay Vàng trắng 10K đính đá ECZ PNJ XMXMW000524
20.886.300đ
23.207.000đ (-10%)
5 (8)
261 đã bán
Vòng tay Vàng 18K đính đá Citrine PNJ CTXMY000080
37.327.000đ
Tặng trang sức bộ sưu tập Family Infinity
5 (4)
141 đã bán
Vòng tay Vàng trắng 14K đính ngọc trai Freshwater PNJ PFXMW000053
20.589.000đ
Tặng trang sức bộ sưu tập Family Infinity
5 (8)
229 đã bán
Nhẫn Vàng trắng 10K đính đá ECZ PNJ XMXMW001839
5.893.000đ
Tặng trang sức bộ sưu tập Family Infinity
5 (7)
1000+ đã bán
Nhẫn Vàng 18K đính đá Ruby PNJ RBXMY000950
15.572.000đ
Tặng trang sức bộ sưu tập Family Infinity
5 (4)
308 đã bán
Nhẫn Kim cương Vàng trắng 14K PNJ DDDDW005086
53.136.000đ
Tặng trang sức bộ sưu tập Family Infinity
5 (9)
161 đã bán
Nhẫn Vàng 18K đính đá Ruby PNJ RBXMY000952
12.575.750đ
14.795.000đ (-15%)
5 (18)
239 đã bán
Nhẫn vàng trắng 10K đính đá ECZ PNJ XMXMW001798
3.373.200đ
3.748.000đ (-10%)
5 (4)
500+ đã bán
Nhẫn Vàng trắng 14K đính ngọc trai Akoya PNJ PAXMW000098
8.967.000đ
Tặng trang sức bộ sưu tập Family Infinity
4 (5)
443 đã bán
Nhẫn Kim cương Vàng trắng 14K PNJ DDDDW004047
47.314.000đ
Tặng trang sức bộ sưu tập Family Infinity
5 (4)
34 đã bán
Vòng tay Vàng trắng Ý 18K PNJ 0000W000437
9.500.000đ
Tặng trang sức bộ sưu tập Family Infinity
5 (3)
2000+ đã bán
Vòng tay Vàng 18K PNJ 0000Y000991
30.338.000đ
5 (1)
464 đã bán
Nhẫn Vàng trắng 14K đính đá Topaz PNJ TPXMW000387
13.291.000đ
Tặng trang sức bộ sưu tập Family Infinity
5 (4)
364 đã bán
Nhẫn Vàng trắng 14K đính đá Topaz PNJ TPXMW000385
14.642.000đ
Tặng trang sức bộ sưu tập Family Infinity
5 (3)
465 đã bán
Nhẫn Vàng trắng 14K đính đá Topaz PNJ TPXMW000386
14.187.000đ
Tặng trang sức bộ sưu tập Family Infinity
5 (4)
221 đã bán
Nhẫn Vàng trắng 14K đính đá Topaz PNJ TPXMW000383
9.174.050đ
10.793.000đ (-15%)
5 (3)
236 đã bán
Nhẫn Vàng trắng 10K đính đá ECZ PNJ XMXMW001862
4.125.000đ
Tặng trang sức bộ sưu tập Family Infinity
5 (4)
1000+ đã bán
Nhẫn Kim cương Vàng trắng 14K PNJ DDDDW005083
76.666.000đ
Tặng trang sức bộ sưu tập Family Infinity
5 (4)
269 đã bán
Vòng tay Vàng trắng Ý 18K PNJ 0000W000395
21.080.000đ
Tặng trang sức bộ sưu tập Family Infinity
5 (1)
305 đã bán
Nhẫn Vàng trắng 10K đính đá ECZ PNJ XMXMW001864
8.049.000đ
Mua từ 2 giảm 12%
5 (3)
500+ đã bán
Vòng tay Kim cương Vàng trắng 18K PNJ DDDDW000219
186.629.000đ
Tặng trang sức bộ sưu tập Family Infinity
5 (3)
77 đã bán
Vòng tay Kim cương Vàng trắng 14K PNJ DDDDW000312
122.877.000đ
Tặng trang sức bộ sưu tập Family Infinity
5 (4)
151 đã bán
Nhẫn Vàng trắng 10K đính đá ECZ PNJ XMXMW001861
6.439.000đ
Tặng trang sức bộ sưu tập Family Infinity
5 (6)
2000+ đã bán
Nhẫn Vàng 14K đính đá CZ PNJ XMXMY004691
7.244.000đ
Tặng trang sức bộ sưu tập Family Infinity
5 (4)
500+ đã bán
Nhẫn Vàng 18K đính đá CZ PNJ XMXMY001266
8.188.000đ
Tặng trang sức bộ sưu tập Family Infinity
5 (4)
1000+ đã bán
Vòng tay Vàng trắng Ý 18K PNJ 0000W000400
29.462.000đ
Tặng trang sức bộ sưu tập Family Infinity
5 (1)
350 đã bán
Nhẫn Vàng 14K đính đá CZ PNJ XMXMY004688
6.677.000đ
Tặng trang sức bộ sưu tập Family Infinity
5 (8)
472 đã bán
Nhẫn Kim cương Vàng trắng 14K PNJ DDDDW005085
46.841.400đ
52.046.000đ (-10%)
5 (10)
156 đã bán

Sản phẩm gợi ý cho bạn

Blog & Tips