Bộ lọc:

Thương hiệu
Giá
Bộ sưu tập
Tuổi vàng
Loại đá chính
Chất liệu
Giới tính
Loại trang sức
Màu chất liệu
Bông tai Vàng trắng 14K đính Ngọc trai Freshwater PNJ PFXMW000226
5.848.000đ
7.310.000đ (-20%)
5 (4)
154 đã bán
Mặt dây chuyền Kim cương Vàng trắng 14K PNJ DDDDW001100 Chưa kèm dây chuyền Mặt dây chuyền Kim cương Vàng trắng 14K PNJ DDDDW001100
Mặt dây chuyền Kim cương Vàng trắng 14K PNJ DDDDW001100
80.536.000đ
100.670.000đ (-20%)
5 (3)
114 đã bán
Nhẫn Kim cương Vàng trắng 14K PNJ DDDDW005089
80.540.000đ
100.675.000đ (-20%)
5 (3)
76 đã bán
Mặt dây chuyền Kim cương Vàng trắng 14K PNJ DDDDW001173 Chưa kèm dây chuyền Mặt dây chuyền Kim cương Vàng trắng 14K PNJ DDDDW001173
Mặt dây chuyền Kim cương Vàng trắng 14K PNJ DDDDW001173
13.929.420đ
16.197.000đ (-14%)
5 (2)
193 đã bán
Nhẫn Kim cương Vàng 14K PNJ DDDDH000165
57.137.000đ
5 (3)
61 đã bán
Bông tai Kim cương Vàng trắng 14K PNJ DDDDW001795
23.228.800đ
27.328.000đ (-15%)
5 (2)
137 đã bán
Nhẫn Vàng trắng 14K đính đá Topaz PNJ TPXMW000043
4.808.450đ
5.657.000đ (-15%)
5 (4)
500+ đã bán
Bông tai Kim cương Vàng trắng 14K PNJ DDDDW001702
71.378.400đ
89.223.000đ (-20%)
5 (4)
139 đã bán
Nhẫn cưới Kim cương Vàng 18K PNJ DD00Y000817
7.622.000đ
5 (35)
2000+ đã bán
Mặt dây chuyền Kim cương Vàng trắng 14K PNJ DDDDW001207 Chưa kèm dây chuyền Mặt dây chuyền Kim cương Vàng trắng 14K PNJ DDDDW001207
Nhẫn Vàng trắng 14K đính đá Ruby PNJ Phượng Hoàng RBXMW000103
5.610.240đ
8.766.000đ (-36%)
5 (4)
100 đã bán
Nhẫn Kim cương Vàng trắng 14K PNJ DDDDW005086
42.158.400đ
52.698.000đ (-20%)
5 (9)
160 đã bán
Lắc tay Vàng 18K đính đá Ruby PNJ Nụ Tầm Xuân RBMXY000009
21.816.960đ
34.089.000đ (-36%)
5 (2)
74 đã bán
Mặt dây chuyền Vàng trắng 14K đính đá Topaz PNJ TPXMW000164 Chưa kèm dây chuyền Mặt dây chuyền Vàng trắng 14K đính đá Topaz PNJ TPXMW000164
Mặt dây chuyền Vàng 18K đính đá Ruby PNJ RBXMY000144 Chưa kèm dây chuyền Mặt dây chuyền Vàng 18K đính đá Ruby PNJ RBXMY000144
Nhẫn Vàng 18K đính đá Ruby PNJ RBXMY000556
9.530.000đ
5 (5)
1000+ đã bán
Bông tai Vàng 18K đính đá Ruby PNJ RBXMY000290
8.155.750đ
9.595.000đ (-15%)
5 (2)
227 đã bán
Mặt dây chuyền Vàng 18K đính đá Ruby PNJ RBXMY000156 Chưa kèm dây chuyền Mặt dây chuyền Vàng 18K đính đá Ruby PNJ RBXMY000156
Mặt dây chuyền Vàng 18K đính đá Ruby PNJ RBXMY000156
5.150.720đ
8.048.000đ (-36%)
5 (5)
500+ đã bán
Mặt dây chuyền Vàng 18K đính đá Ruby PNJ RBXMY000544 Chưa kèm dây chuyền Mặt dây chuyền Vàng 18K đính đá Ruby PNJ RBXMY000544
Mặt dây chuyền Vàng trắng 14K đính đá Topaz PNJ TPXMW000159 Chưa kèm dây chuyền Mặt dây chuyền Vàng trắng 14K đính đá Topaz PNJ TPXMW000159
Nhẫn nam Vàng 18K đính đá Ruby PNJ RBXMY000626
27.394.000đ
5 (9)
1000+ đã bán
Lắc tay Vàng 18K đính đá Ruby PNJ RBMXY000010
27.236.550đ
32.043.000đ (-15%)
5 (4)
258 đã bán
Mặt dây chuyền Vàng 18K đính đá Ruby PNJ RBXMY000549 Chưa kèm dây chuyền Mặt dây chuyền Vàng 18K đính đá Ruby PNJ RBXMY000549