Bộ lọc:

Thương hiệu
Giá
Bộ sưu tập
Tuổi vàng
Loại đá chính
Chất liệu
Giới tính
Loại trang sức
Màu chất liệu
Hạt charm xỏ DIY đính đá PNJSilver cung Cự Giải ZTZTY060005
299.000đ
425.000đ (-30%)
5 (3)
377 đã bán
Nhẫn Vàng 18K đính đá Ruby PNJ RBXMY000952
12.575.750đ
14.795.000đ (-15%)
5 (18)
239 đã bán
Mặt dây chuyền Vàng 18K đính đá Citrine PNJ CTXMY000283 Chưa kèm dây chuyền Mặt dây chuyền Vàng 18K đính đá Citrine PNJ CTXMY000283
Mặt dây chuyền Vàng 18K đính đá Citrine PNJ CTXMY000283
8.378.000đ
Tặng trang sức bộ sưu tập Family Infinity
5 (2)
500+ đã bán
Nhẫn Vàng trắng 14K đính đá Topaz PNJ TPXMW000385
14.642.000đ
Tặng trang sức bộ sưu tập Family Infinity
5 (3)
465 đã bán
Nhẫn Vàng trắng 14K đính đá Topaz PNJ TPXMW000386
14.187.000đ
Tặng trang sức bộ sưu tập Family Infinity
5 (4)
221 đã bán
Vòng tay Vàng trắng 14K đính đá Topaz PNJ TPXMW000081
28.026.000đ
Tặng trang sức bộ sưu tập Family Infinity
5 (2)
279 đã bán
Nhẫn Vàng 14K đính đá Sapphire PNJ SP00X000003
15.539.000đ
Tặng trang sức bộ sưu tập Family Infinity
11 đã bán
Nhẫn Vàng 18K đính đá ECZ PNJ XMXMY010891
9.722.000đ
Tặng trang sức bộ sưu tập Family Infinity
70 đã bán
Mặt dây chuyền Vàng 18K đính đá ECZ PNJ XMXMY007068 Mặt dây chuyền Vàng 18K đính đá ECZ PNJ XMXMY007068 Chưa kèm dây chuyền Mặt dây chuyền Vàng 18K đính đá ECZ PNJ XMXMY007068
Mặt dây chuyền Vàng 18K đính đá ECZ PNJ XMXMY007068
5.480.000đ
Tặng trang sức bộ sưu tập Family Infinity
104 đã bán
Mặt dây chuyền nam Kim cương Vàng 14K PNJ DD00C000143 Mặt dây chuyền nam Kim cương Vàng 14K PNJ DD00C000143 Chưa kèm dây chuyền Mặt dây chuyền nam Kim cương Vàng 14K PNJ DD00C000143
Mặt dây chuyền nam Kim cương Vàng 14K PNJ DD00C000143
36.633.000đ
Tặng thêm ưu đãi đến 1.000.000đ
58 đã bán
Nhẫn nam Kim cương Vàng 14K PNJ DDDDC001708
37.054.000đ
Tặng thêm ưu đãi đến 1.000.000đ
79 đã bán
Lắc tay nam Vàng 14K đính đá CZ PNJ XMXMY000984
59.789.000đ
Tặng thêm ưu đãi đến 1.000.000đ
12 đã bán
Lắc tay nam Vàng 14K đính đá CZ PNJ XMXMY000974
53.070.000đ
Tặng trang sức bộ sưu tập Family Infinity
5 đã bán
Lắc tay nam Vàng 14K đính đá CZ PNJ XMXMY000973
58.789.000đ
Tặng thêm ưu đãi đến 1.000.000đ
15 đã bán
Lắc tay nam Vàng 14K đính đá CZ PNJ XM00Y000663
70.861.000đ
Tặng trang sức bộ sưu tập Family Infinity
8 đã bán
Hạt charm xỏ đính Ngọc trai PNJSilver NHXMY060000
381.500đ
545.000đ (-30%)
5 (3)
199 đã bán
Nhẫn bạc đính ngọc trai PNJSilver hình túi tiền PMXMW060001
458.500đ
655.000đ (-30%)
5 (4)
238 đã bán
Vòng tay Vàng 18K đính đá CZ PNJ XM00Y000824
17.358.000đ
Tặng trang sức bộ sưu tập Family Infinity
5 (2)
182 đã bán
Nhẫn Kim tiền Vàng trắng 18K PNJ 0000W002495
6.073.340đ
6.461.000đ (-6%)
5 (4)
198 đã bán
Nhẫn Kim tiền Vàng trắng Ý 18K PNJ 0000W002490
7.713.640đ
8.206.000đ (-6%)
5 (4)
102 đã bán
Nhẫn Vàng trắng 10K đính đá ECZ PNJ XMXMW003338
6.156.900đ
6.841.000đ (-10%)
5 (5)
39 đã bán
Nhẫn Vàng 18K đính đá Sapphire PNJ SP00Y000070
9.909.300đ
11.658.000đ (-15%)
5 (4)
214 đã bán
Nhẫn Vàng 18K đính đá Ruby PNJ RB00Y000165
16.029.000đ
Tặng trang sức bộ sưu tập Family Infinity
5 (4)
163 đã bán
Mặt dây chuyền Vàng 18K đính đá CZ PNJ XMXMY063368 Chưa kèm dây chuyền Mặt dây chuyền Vàng 18K đính đá CZ PNJ XMXMY063368
Mặt dây chuyền Vàng 18K đính đá CZ PNJ XMXMY063368
11.990.000đ
Tặng trang sức bộ sưu tập Family Infinity
5 (4)
26 đã bán
Mặt dây chuyền Vàng 18K đính đá CZ PNJ XMXMY005910 Chưa kèm dây chuyền Mặt dây chuyền Vàng 18K đính đá CZ PNJ XMXMY005910
Mặt dây chuyền Vàng 18K đính đá CZ PNJ XMXMY005910
9.410.000đ
Tặng trang sức bộ sưu tập Family Infinity
5 (3)
75 đã bán
Mặt dây chuyền Vàng trắng 10K đính đá ECZ PNJ XMXMW060649 Chưa kèm dây chuyền Mặt dây chuyền Vàng trắng 10K đính đá ECZ PNJ XMXMW060649
Mặt dây chuyền Vàng trắng 10K đính đá ECZ PNJ XMXMW060649
7.911.000đ
8.790.000đ (-10%)
5 (3)
17 đã bán
Mặt dây chuyền Vàng trắng 10K đính đá ECZ PNJ XMXMW060647 Chưa kèm dây chuyền Mặt dây chuyền Vàng trắng 10K đính đá ECZ PNJ XMXMW060647
Mặt dây chuyền Vàng trắng 10K đính đá ECZ PNJ XMXMW060647
9.891.000đ
10.990.000đ (-10%)
5 (3)
10 đã bán
Mặt dây chuyền Vàng 18K đính đá CZ PNJ XM00Y060397 Chưa kèm dây chuyền Mặt dây chuyền Vàng 18K đính đá CZ PNJ XM00Y060397
Mặt dây chuyền Vàng 18K đính đá CZ PNJ XM00Y060397
14.190.000đ
Tặng trang sức bộ sưu tập Family Infinity
5 (3)
34 đã bán
Mặt dây chuyền Vàng 14K Kim cương PNJ DDDDY060010 Chưa kèm dây chuyền Mặt dây chuyền Kim tiền Kim cương Vàng 14K PNJ DDDDY060010
Mặt dây chuyền Kim tiền Kim cương Vàng 14K PNJ DDDDY060010
19.780.000đ
21.500.000đ (-8%)
5 (3)
120 đã bán
Mặt dây chuyền Kim cương Vàng 14K PNJ DDDDY060009 Chưa kèm dây chuyền Mặt dây chuyền Kim cương Vàng 14K PNJ DDDDY060009
Mặt dây chuyền Kim cương Vàng 14K PNJ DDDDY060009
10.700.000đ
Tặng trang sức bộ sưu tập Family Infinity
5 (2)
153 đã bán
Mặt dây chuyền Vàng trắng 14K Kim cương PNJ DDDDW060341 Chưa kèm dây chuyền Mặt dây chuyền Kim cương Kim tiền Vàng trắng 14K PNJ DDDDW060341
Mặt dây chuyền Kim cương Kim tiền Vàng trắng 14K PNJ DDDDW060341
19.780.000đ
21.500.000đ (-8%)
5 (3)
186 đã bán
Mặt dây chuyền Vàng trắng 14K Kim cương PNJ DDDDW060340 Chưa kèm dây chuyền Mặt dây chuyền Kim cương Kim tiền Vàng trắng 14K PNJ DDDDW060340
Mặt dây chuyền Kim cương Kim tiền Vàng trắng 14K PNJ DDDDW060340
10.700.000đ
Tặng trang sức bộ sưu tập Family Infinity
5 (3)
231 đã bán
Mặt dây chuyền Vàng trắng 14K Kim cương PNJ DDDDW002168 Chưa kèm dây chuyền Mặt dây chuyền Kim cương Vàng trắng 14K PNJ DDDDW002168
Mặt dây chuyền Kim cương Vàng trắng 14K PNJ DDDDW002168
30.278.700đ
33.643.000đ (-10%)
5 (3)
160 đã bán
Mặt dây chuyền Vàng trắng 14K Kim cương PNJ DD00W000477 Chưa kèm dây chuyền Mặt dây chuyền Kim cương Vàng trắng 14K PNJ DD00W000477
Mặt dây chuyền Kim cương Vàng trắng 14K PNJ DD00W000477
22.523.400đ
25.026.000đ (-10%)
5 (3)
31 đã bán
Mặt dây chuyền Kim tiền Vàng trắng Ý 18K PNJ 0000W060499 Chưa kèm dây chuyền Mặt dây chuyền Kim tiền Vàng trắng Ý 18K PNJ 0000W060499
Mặt dây chuyền Kim tiền Vàng trắng Ý 18K PNJ 0000W060499
3.713.000đ
3.950.000đ (-6%)
5 (3)
21 đã bán
Mặt dây chuyền Vàng trắng Ý 18K PNJ 0000W000997 Chưa kèm dây chuyền Mặt dây chuyền Vàng trắng Ý 18K PNJ 0000W000997
Mặt dây chuyền Vàng trắng Ý 18K PNJ 0000W000997
19.639.420đ
20.893.000đ (-6%)
5 (3)
67 đã bán
Mặt dây chuyền Vàng trắng 18K PNJ 0000W000995 Chưa kèm dây chuyền Mặt dây chuyền Kim Tiền Vàng trắng Ý 18K PNJ 0000W000995
Mặt dây chuyền Kim Tiền Vàng trắng Ý 18K PNJ 0000W000995
10.406.740đ
11.071.000đ (-6%)
5 (3)
172 đã bán
Lắc tay Vàng 18K đính đá CZ PNJ XMXMY000839
19.739.000đ
Tặng trang sức bộ sưu tập Family Infinity
5 (3)
126 đã bán
Lắc tay Vàng 14K đính đá CZ PNJ XMXMY000832
10.468.000đ
Tặng trang sức bộ sưu tập Family Infinity
5 (3)
103 đã bán
Lắc tay Vàng trắng 10K đính đá ECZ PNJ XMXMW060310
16.731.000đ
18.590.000đ (-10%)
5 (4)
82 đã bán
Lắc tay Kim cương Vàng trắng 14K PNJ DD00W000342
40.901.000đ
Tặng trang sức bộ sưu tập Family Infinity
5 (3)
199 đã bán