Bộ lọc:

Thương hiệu
Giá
Bộ sưu tập
Tuổi vàng
Loại đá chính
Chất liệu
Giới tính
Loại trang sức
Màu chất liệu
Bông tai Vàng 18K đính đá Ruby PNJ RB00Y000075
9.114.550đ
10.723.000đ (-15%)
5 (4)
45 đã bán
Mặt dây chuyền Vàng 18K đính đá Ruby PNJ RBXMY000561 Chưa kèm dây chuyền Mặt dây chuyền Vàng 18K đính đá Ruby PNJ RBXMY000561
Mặt dây chuyền Vàng 18K đính đá Ruby PNJ RBXMY000561
13.924.700đ
16.382.000đ (-15%)
5 (3)
32 đã bán
Mặt dây chuyền Vàng 18K đính đá Ruby PNJ RBRBX000001 Chưa kèm dây chuyền Mặt dây chuyền Vàng 18K đính đá Ruby PNJ RBRBX000001
Mặt dây chuyền Vàng 18K đính đá Ruby PNJ RBRBX000001
8.404.800đ
9.888.000đ (-15%)
5 (3)
36 đã bán
Mặt dây chuyền Vàng 18K đính đá Ruby PNJ RBXMY000552 Chưa kèm dây chuyền Mặt dây chuyền Vàng 18K đính đá Ruby PNJ RBXMY000552
Lắc tay Vàng 18K đính đá Ruby PNJ RBXMY000156
26.078.400đ
28.976.000đ (-10%)
5 (4)
186 đã bán
Mặt dây chuyền Vàng 18K đính đá Ruby PNJ RBXMY000556 Chưa kèm dây chuyền Mặt dây chuyền Vàng 18K đính đá Ruby PNJ RBXMY000556
Lắc tay Vàng 18K đính đá Ruby PNJ RBXMY000142
34.317.900đ
38.131.000đ (-10%)
5 (4)
144 đã bán
Vòng tay Vàng 18K đính đá Ruby PNJ RBXMY000210
39.959.100đ
44.399.000đ (-10%)
5 (5)
98 đã bán
Nhẫn Vàng 18k đính đá Ruby PNJ RBXMY000994
14.260.000đ
5 (5)
215 đã bán
Vòng tay Vàng 18K đính đá Ruby PNJ RBXMY000208
41.895.900đ
46.551.000đ (-10%)
5 (3)
88 đã bán
Nhẫn Vàng 18K đính đá Ruby PNJ RBXMY000992
13.793.000đ
5 (4)
221 đã bán
Nhẫn Vàng 18K đính đá Ruby PNJ RBXMY000993
12.646.000đ
5 (5)
310 đã bán
Lắc tay Vàng 18K đính đá Ruby PNJ RBXMY000145
30.648.600đ
34.054.000đ (-10%)
5 (3)
113 đã bán
Mặt dây chuyền Vàng 18K đính đá Ruby PNJ RBXMY000546 Chưa kèm dây chuyền Mặt dây chuyền Vàng 18K đính đá Ruby PNJ RBXMY000546
Nhẫn Vàng 18K đính đá Ruby PNJ RBXMY000950
15.407.000đ
5 (4)
295 đã bán
Mặt dây chuyền Vàng 18K đính đá Ruby PNJ RBXMY000549 Chưa kèm dây chuyền Mặt dây chuyền Vàng 18K đính đá Ruby PNJ RBXMY000549
Lắc tay Vàng 18K đính đá Ruby PNJ RBMXY000010
28.789.200đ
31.988.000đ (-10%)
5 (4)
250 đã bán
Nhẫn Vàng 18K đính đá Ruby PNJ RBXMY000956
10.649.650đ
12.529.000đ (-15%)
5 (12)
158 đã bán
Mặt dây chuyền Vàng 18K đính đá Ruby PNJ RBXMY000548 Chưa kèm dây chuyền Mặt dây chuyền Vàng 18K đính đá Ruby PNJ RBXMY000548
Nhẫn Vàng 18K đính đá Ruby PNJ RBXMY000951
13.760.000đ
5 (4)
333 đã bán
Nhẫn Vàng 18K đính đá Ruby PNJ RBXMY000952
14.124.000đ
5 (18)
220 đã bán
Mặt dây chuyền Vàng 18K đính đá Ruby PNJ RBXMY000544 Chưa kèm dây chuyền Mặt dây chuyền Vàng 18K đính đá Ruby PNJ RBXMY000544
Lắc tay Vàng 18K đính đá Ruby PNJ Nụ Tầm Xuân RBMXY000009
30.667.500đ
34.075.000đ (-10%)
5 (2)
66 đã bán
Vòng tay Vàng 18K đính đá Ruby PNJ RBXMY000188
35.215.200đ
39.128.000đ (-10%)
5 (3)
163 đã bán
Lắc tay Vàng 18K đính đá Ruby PNJ RBXMY000147
28.915.200đ
32.128.000đ (-10%)
5 (3)
147 đã bán
Lắc tay Vàng 18K đính đá Ruby PNJ RBXMY000143
31.753.800đ
35.282.000đ (-10%)
5 (2)
203 đã bán
Vòng tay Vàng 18K đính đá Ruby PNJ RBXMY000178
34.804.800đ
38.672.000đ (-10%)
5 (3)
302 đã bán
Nhẫn Vàng 18K đính đá Ruby PNJ RBXMY000818
14.000.000đ
5 (4)
500+ đã bán
Mặt dây chuyền Vàng 18K đính đá Ruby PNJ RBXMY000486 Chưa kèm dây chuyền Mặt dây chuyền Vàng 18K đính đá Ruby PNJ RBXMY000486
Dây cổ Vàng 18K đính đá Ruby PNJ RBXMY000006
45.433.800đ
50.482.000đ (-10%)
3 (3)
392 đã bán
 
1 2 3 4 5 6 7 8
  2 - 16