Bộ lọc:

Loại trang sức
Giá
Tuổi vàng
Giới tính
Màu chất liệu
Màu đá chính
Mặt dây chuyền Vàng trắng 14K đính Ngọc trai Tahiti PNJ PTDDW000050 * Sản phẩm chưa bao gồm dây chuyền
Bông tai Vàng trắng 14K đính ngọc trai Tahiti PNJ PTDDW000040
25.925.000 đ
Giảm ngay 333k + Tặng Ecode 1 triệu
Mặt dây chuyền Vàng trắng 14K đính Ngọc trai Tahiti PNJ PTDDW000084 Mặt dây chuyền Vàng trắng 14K đính Ngọc trai Tahiti PNJ PTDDW000084 * Sản phẩm chưa bao gồm dây chuyền
Mặt dây chuyền Vàng trắng 14K đính Ngọc trai Tahiti PNJ PTDDW000084
21.175.000 đ
Giảm ngay 333k + Tặng Ecode 1 triệu
Nhẫn Vàng trắng 14K đính Ngọc trai Tahiti PNJ PTDDW000096
41.558.000 đ
Giảm ngay 333k + Tặng Ecode 1 triệu & Ecode Watch 1 triệu
Bông tai Vàng trắng 14K đính Ngọc trai Tahiti PNJ PTDDW000045
16.413.000 đ
Giảm ngay 333k + Tặng Ecode 1 triệu
Mặt dây chuyền Vàng trắng 14K đính Ngọc trai Tahiti PNJ PTDDW000090 * Sản phẩm chưa bao gồm dây chuyền
Mặt dây chuyền Vàng trắng 14K đính Ngọc trai Tahiti PNJ PTDDW000090
24.077.000 đ
Giảm ngay 333k + Tặng Ecode 1 triệu
Nhẫn Vàng trắng 14K đính đá Tahiti Pearl PNJ PTDDW000101
27.080.000 đ
Giảm ngay 333k + Tặng Ecode 1 triệu
Mặt dây chuyền Vàng trắng 14K đính Ngọc trai Tahiti PNJ PTDDW000081 * Sản phẩm chưa bao gồm dây chuyền
Mặt dây chuyền Vàng trắng 14K đính Ngọc trai Tahiti PNJ PTDDW000081
21.759.000 đ
Giảm ngay 333k + Tặng Ecode 1 triệu
Mặt dây chuyền Vàng trắng 14K đính Ngọc Trai Tahiti PNJ PTDDW000092 * Sản phẩm chưa bao gồm dây chuyền
Mặt dây chuyền Vàng trắng 14K đính Ngọc Trai Tahiti PNJ PTDDW000092
20.903.000 đ
Giảm ngay 333k + Tặng Ecode 1 triệu
Mặt dây chuyền Vàng trắng 14K đính Ngọc trai Tahiti PNJ PTDDW000083 * Sản phẩm chưa bao gồm dây chuyền
Mặt dây chuyền Vàng trắng 14K đính Ngọc trai Tahiti PNJ PTDDW000083
36.826.000 đ
Giảm ngay 333k + Tặng Ecode 1 triệu & Ecode Watch 1 triệu
Mặt dây chuyền Vàng trắng 14K đính ngọc trai Tahiti PNJ PTDDW000080 * Sản phẩm chưa bao gồm dây chuyền
Mặt dây chuyền Vàng trắng 14K đính ngọc trai Tahiti PNJ PTDDW000080
35.327.000 đ
Giảm ngay 333k + Tặng Ecode 1 triệu & Ecode Watch 1 triệu
Mặt dây chuyền Vàng trắng 14K đính Ngọc trai Tahiti PNJ PTDDW000085 * Sản phẩm chưa bao gồm dây chuyền
Mặt dây chuyền Vàng trắng 14K đính Ngọc trai Tahiti PNJ PTDDW000085
36.721.000 đ
Giảm ngay 333k + Tặng Ecode 1 triệu & Ecode Watch 1 triệu
Nhẫn Vàng trắng 14K đính ngọc trai Tahiti PNJ PTDDW000039
23.271.000 đ
Giảm ngay 333k + Tặng Ecode 1 triệu
Nhẫn Vàng trắng 14K đính ngọc trai Tahiti PNJ PTDDW000090
38.208.000 đ
Giảm ngay 333k + Tặng Ecode 1 triệu & Ecode Watch 1 triệu