Bộ lọc:

Loại trang sức
Giá
Tuổi vàng
Giới tính
Màu chất liệu
Màu đá chính
Bông tai Vàng trắng 14K đính ngọc trai Tahiti PNJ PTDDW000040
25.957.000 đ
Mua 1 giảm 3%, mua 2 giảm 5%*
Mặt dây chuyền Vàng trắng 14K đính Ngọc trai Tahiti PNJ PTDDW000084 * Sản phẩm chưa bao gồm dây chuyền Mặt dây chuyền Vàng trắng 14K đính Ngọc trai Tahiti PNJ PTDDW000084
Mặt dây chuyền Vàng trắng 14K đính Ngọc trai Tahiti PNJ PTDDW000090 * Sản phẩm chưa bao gồm dây chuyền Mặt dây chuyền Vàng trắng 14K đính Ngọc trai Tahiti PNJ PTDDW000090
Mặt dây chuyền Vàng trắng 14K đính ngọc trai Tahiti PNJ PTDDW000080 * Sản phẩm chưa bao gồm dây chuyền Mặt dây chuyền Vàng trắng 14K đính ngọc trai Tahiti PNJ PTDDW000080
Nhẫn Vàng trắng 14K đính ngọc trai Tahiti PNJ PTDDW000039
23.271.000 đ
Mua 1 giảm 3%, mua 2 giảm 5%*
Bông tai Vàng trắng 14K đính ngọc trai Tahiti PNJ PTDDW000044
32.772.000 đ
Mua 1 giảm 3%, mua 2 giảm 5%*