Bộ lọc:

Thương hiệu
Chất liệu
Loại trang sức
Giá
Bộ sưu tập
Tuổi vàng
Loại đá chính
Giới tính
Màu chất liệu
Bông tai Vàng 18K đính ngọc trai Akoya PNJ PAXMY000058
9.217.000 đ
Mua Online giảm thêm đến 790.000đ
5 (1)
93 đã bán
Vòng tay Vàng trắng 14K đính ngọc trai Akoya PNJ PAXMW000029
24.206.000 đ
Mua Online giảm thêm đến 790.000đ
5 (1)
51 đã bán
Nhẫn Vàng trắng 14K đính Ngọc Trai Freshwater PNJ PFXMW000244
7.873.000 đ
Mua Online giảm thêm đến 790.000đ
5 (1)
16 đã bán
Nhẫn Vàng 14K đính ngọc trai Akoya PNJ PAXMX000002
11.234.000 đ
Mua Online giảm thêm đến 790.000đ
5 (1)
29 đã bán
Bông tai Vàng trắng 14K đính ngọc trai Freshwater PNJ PFXMW000277
7.790.000 đ
Mua Online giảm thêm đến 790.000đ
5 (1)
54 đã bán
Nhẫn Vàng 14K đính ngọc trai Akoya PNJ PA00X000003
11.212.000 đ
Mua Online giảm thêm đến 790.000đ
5 (1)
13 đã bán
Nhẫn Vàng trắng 14K đính ngọc trai Freshwater PNJ PFXMW000245
8.582.000 đ
Mua Online giảm thêm đến 790.000đ
5 (1)
27 đã bán
Nhẫn Vàng 14K đính ngọc trai Freshwater PNJ PFXMW000243
7.304.000 đ
Mua Online giảm thêm đến 790.000đ
5 (1)
12 đã bán
Nhẫn Vàng 18K đính ngọc trai Akoya PNJ PAXMY000042
12.488.000 đ
Mua Online giảm thêm đến 790.000đ
5 (1)
5 đã bán
Nhẫn Vàng 18K đính ngọc trai Akoya PNJ PA00Y000013
14.766.000 đ
Mua Online giảm thêm đến 790.000đ
5 (1)
7 đã bán
Nhẫn Vàng 14K đính ngọc trai Akoya PNJ PA00X000002
10.480.000 đ
Mua Online giảm thêm đến 790.000đ
5 (1)
16 đã bán
Mặt dây chuyền Vàng trắng 10K đính Ngọc Trai PNJ PMXMW000001 Chưa kèm dây chuyền
Mặt dây chuyền Vàng trắng 10K đính Ngọc Trai PNJ True Love PMXMW000001
4.282.000 đ
Mua Online giảm thêm đến 790.000đ
5 (1)
33 đã bán
Lắc tay Vàng 14K đính ngọc trai Freshwater PNJ PFPFY000017
7.137.000 đ
Mua Online giảm thêm đến 790.000đ
5 (1)
85 đã bán
Mặt dây chuyền Kim tiền Vàng 14K đính ngọc trai Freshwater PNJ PFXMY060000 Chưa kèm dây chuyền
Mặt dây chuyền Kim tiền Vàng 14K đính ngọc trai Freshwater PNJ PFXMY060000
3.790.000 đ
Mua Online giảm thêm đến 790.000đ
5 (1)
46 đã bán
Mặt dây chuyền Vàng 14K đính ngọc trai Akoya PNJ PAXMX000001 Chưa kèm dây chuyền
Mặt dây chuyền Vàng 14K đính ngọc trai Akoya PNJ PAXMX000001
6.577.000 đ
Mua Online giảm thêm đến 790.000đ
5 (1)
28 đã bán
Nhẫn Vàng 14K đính ngọc trai Akoya PNJ PAXMH000010
9.320.000 đ
Mua Online giảm thêm đến 790.000đ
5 (2)
4 đã bán
Bông tai Vàng 14K đính ngọc trai Akoya PNJ PAXMH000006
10.852.000 đ
Mua Online giảm thêm đến 790.000đ
5 (2)
95 đã bán
Mặt dây chuyền Vàng trắng 14K đính ngọc trai Akoya PNJ PAXMW000080 Chưa kèm dây chuyền
Mặt dây chuyền Vàng trắng 14K đính ngọc trai Akoya PNJ PAXMW000080
11.029.000 đ
Mua Online giảm thêm đến 790.000đ
5 (1)
67 đã bán
Nhẫn Vàng trắng 14K đính ngọc trai Akoya PNJ PADDW000008
31.979.000 đ
Mua Online giảm thêm đến 790.000đ
5 (1)
12 đã bán
Nhẫn Vàng trắng 14K đính ngọc trai Akoya PNJ PADDW000007
52.824.000 đ
Mua Online giảm thêm đến 790.000đ
5 (3)
23 đã bán
Bông tai Vàng trắng 14K đính ngọc trai Akoya PNJ PAXMW000136
11.828.000 đ
Mua Online giảm thêm đến 790.000đ
5 (3)
95 đã bán
Bông tai Vàng trắng 14K đính ngọc trai Akoya PNJ PAXMW000135
12.087.000 đ
Mua Online giảm thêm đến 790.000đ
5 (3)
128 đã bán
Bông tai Vàng trắng 14K đính ngọc trai Akoya PNJ PAXMW000134
11.037.000 đ
Mua Online giảm thêm đến 790.000đ
5 (1)
154 đã bán
Bông tai Vàng trắng 14K đính ngọc trai Akoya PNJ PADDW000018
81.833.000 đ
Mua Online giảm thêm đến 790.000đ
5 (3)
19 đã bán
Dây cổ Vàng trắng 14K đính Ngọc trai Akoya PNJ PAXMW000048
37.619.000 đ
Mua Online giảm thêm đến 790.000đ
5 (1)
80 đã bán
Nhẫn Vàng trắng 14K đính ngọc trai Akoya PNJ PADDW000009
50.629.000 đ
Mua Online giảm thêm đến 790.000đ
5 (2)
20 đã bán
Mặt dây chuyền Vàng trắng 14K đính ngọc trai Akoya PNJ PAXMW000078 Chưa kèm dây chuyền
Mặt dây chuyền Vàng trắng 14K đính ngọc trai Akoya PNJ PAXMW000078
10.448.000 đ
Mua Online giảm thêm đến 790.000đ
5 (3)
181 đã bán
Mặt dây chuyền Vàng 14K đính ngọc trai Akoya PNJ PAXMH000005 Chưa kèm dây chuyền
Mặt dây chuyền Vàng 14K đính ngọc trai Akoya PNJ PAXMH000005
10.334.000 đ
Mua Online giảm thêm đến 790.000đ
5 (3)
69 đã bán
Mặt dây chuyền Vàng trắng 14K đính ngọc trai Akoya PNJ PADDW000006 Chưa kèm dây chuyền
Mặt dây chuyền Vàng trắng 14K đính ngọc trai Akoya PNJ PADDW000006
36.328.000 đ
Mua Online giảm thêm đến 790.000đ
5 (3)
17 đã bán
Bông tai Vàng trắng 14K đính ngọc trai Akoya PNJ PADDW000019
30.441.000 đ
Mua Online giảm thêm đến 790.000đ
5 (3)
35 đã bán
Nhẫn vàng trắng 14K đính ngọc trai Akoya PNJ PAXMW000122
9.356.000 đ
Mua Online giảm thêm đến 790.000đ
5 (3)
51 đã bán
Mặt dây chuyền Vàng trắng 14K đính ngọc trai Freshwater PNJ PFXMW000233 Chưa kèm dây chuyền
Mặt dây chuyền Vàng trắng 14K đính ngọc trai Freshwater PNJ PFXMW000233
3.152.000 đ
Mua Online giảm thêm đến 790.000đ
5 (3)
72 đã bán
Mặt dây chuyền Vàng 18K đính Ngọc trai Freshwater PNJ PFXMY000362 Chưa kèm dây chuyền
Mặt dây chuyền Vàng 18K đính Ngọc trai Freshwater PNJ PFXMY000362
8.925.000 đ
Mua Online giảm thêm đến 790.000đ
5 (1)
104 đã bán
Bông tai vàng trắng 18K đính ngọc trai Akoya PNJ PAXMW000133
9.108.000 đ
Mua Online giảm thêm đến 790.000đ
5 (1)
62 đã bán
Nhẫn Vàng 18K đính Ngọc trai Freshwater PNJ PFXMY000330
11.367.000 đ
Mua Online giảm thêm đến 790.000đ
5 (1)
72 đã bán
Lắc tay Vàng trắng 14K đính Ngọc trai Freshwater PNJ PFXMW000027
9.545.500 đ
11.230.000 đ (-15%)
5 (6)
29 đã bán
Bông tai Vàng 14K đính Ngọc trai Freshwater PNJ PFXMX000004
5.696.000 đ
Mua Online giảm thêm đến 790.000đ
5 (5)
55 đã bán
Mặt dây chuyền Vàng 14K đính Ngọc trai Freshwater PNJ PF00H000002 Chưa kèm dây chuyền
Mặt dây chuyền Vàng 14K đính Ngọc trai Freshwater PNJ PF00H000002
3.343.000 đ
Mua Online giảm thêm đến 790.000đ
5 (3)
52 đã bán
Lắc tay Vàng trắng 14K đính Ngọc trai Freshwater PNJ PFPFW000002
8.250.000 đ
Mua Online giảm thêm đến 790.000đ
5 (6)
173 đã bán
Nhẫn Vàng trắng 14K đính Ngọc trai Southsea Akoya PNJ PSMXW000008
76.802.000 đ
Mua Online giảm thêm đến 790.000đ
5 (3)
4 đã bán
Bông tai Vàng trắng 14K đính Ngọc trai Freshwater PNJ PF00W000091
5.318.000 đ
Mua Online giảm thêm đến 790.000đ
5 (4)
14 đã bán
Mặt dây chuyền Vàng 18K đính Ngọc trai South Sea PNJ PSDDY000113 Chưa kèm dây chuyền
Mặt dây chuyền Vàng 18K đính Ngọc trai South Sea PNJ PSDDY000113
60.430.000 đ
Mua Online giảm thêm đến 790.000đ
5 (5)
10 đã bán
Mặt dây chuyền Vàng 18K đính Ngọc trai South Sea PNJ PSDDC000042 Chưa kèm dây chuyền
Mặt dây chuyền Vàng 18K đính Ngọc trai South Sea PNJ PSDDC000042
39.543.000 đ
Mua Online giảm thêm đến 790.000đ
5 (6)
8 đã bán
Dây cổ Vàng 10K đính ngọc trai FreshWater Disney|PNJ Beauty & The Beast PF00Y000023
9.979.000 đ
Mua Online giảm thêm đến 790.000đ
5 (4)
90 đã bán
Nhẫn Vàng 18K đính Ngọc trai Southsea PNJ PSDDC000031
40.420.000 đ
Mua Online giảm thêm đến 790.000đ
5 (5)
6 đã bán
Mặt dây chuyền Vàng trắng 14K đính Ngọc trai Tahiti PNJ PTDDW000089 Chưa kèm dây chuyền Mặt dây chuyền Vàng trắng 14K đính Ngọc trai Tahiti PNJ PTDDW000089
Mặt dây chuyền Vàng trắng 14K đính Ngọc trai Tahiti PNJ PTDDW000089
21.850.000 đ
Mua Online giảm thêm đến 790.000đ
5 (7)
33 đã bán
Bông tai Vàng trắng 14K đính Ngọc trai Freshwater PNJ PF00W000087
4.600.000 đ
Mua Online giảm thêm đến 790.000đ
5 (2)
115 đã bán
Mặt dây chuyền Vàng trắng 14K đính Ngọc Trai Akoya PNJ XMW000086 Chưa kèm dây chuyền Mặt dây chuyền Vàng trắng 14K đính Ngọc Trai Akoya PNJ XMW000086
Mặt dây chuyền Vàng trắng 14K đính Ngọc Trai Akoya PNJ XMW000086
8.987.000 đ
Mua Online giảm thêm đến 790.000đ
5 (2)
123 đã bán
 
1 2 3 4 5 6 7 8
  2 - 14