Bộ lọc:

Thương hiệu
Chất liệu
Loại trang sức
Giá
Bộ sưu tập
Tuổi vàng
Loại đá chính
Giới tính
Màu chất liệu
Mặt dây chuyền Vàng 14K đính ngọc trai Akoya PNJ PAXMX000002 Chưa kèm dây chuyền
Mặt dây chuyền Kim tiền Vàng 14K đính ngọc trai Freshwater PNJ PFXMY060000 Chưa kèm dây chuyền
Mặt dây chuyền Vàng 14K đính ngọc trai Akoya PNJ PAXMX000001 Chưa kèm dây chuyền
Mặt dây chuyền Vàng 14K đính ngọc trai Akoya PNJ PAXMX000001
5.593.000 đ
6.580.000 đ (-15%)
5 (2)
30 đã bán
Nhẫn Vàng 14K đính ngọc trai Akoya PNJ PAXMH000010
9.321.000 đ
Ưu đãi đến 15%
5 (2)
4 đã bán
Nhẫn Vàng 14K đính ngọc trai Akoya PNJ PAXMX000001
7.743.500 đ
9.110.000 đ (-15%)
5 (2)
30 đã bán
Bông tai Vàng 14K đính ngọc trai Akoya PNJ PAXMX000004
6.805.950 đ
8.007.000 đ (-15%)
5 (1)
35 đã bán
Mặt dây chuyền Vàng trắng 14K đính ngọc trai Akoya PNJ PAXMW000089 Chưa kèm dây chuyền
Mặt dây chuyền Vàng trắng 14K đính ngọc trai Akoya PNJ PAXMW000088 Chưa kèm dây chuyền
Mặt dây chuyền Vàng trắng 14K đính ngọc trai Akoya PNJ PADDW000007 Chưa kèm dây chuyền
Mặt dây chuyền Vàng trắng 14K đính ngọc trai Akoya PNJ PAXMW000078 Chưa kèm dây chuyền
Mặt dây chuyền Vàng 14K đính ngọc trai Akoya PNJ PAXMH000005 Chưa kèm dây chuyền
Mặt dây chuyền Vàng trắng 14K đính ngọc trai Akoya PNJ PADDW000006 Chưa kèm dây chuyền
Mặt dây chuyền Vàng trắng 14K đính ngọc trai Akoya PNJ PADDW000006
30.873.700 đ
36.322.000 đ (-15%)
5 (3)
18 đã bán
Mặt dây chuyền Vàng trắng 14K đính ngọc trai Freshwater PNJ PFXMW000233 Chưa kèm dây chuyền
Mặt dây chuyền Vàng 18K đính Ngọc trai Freshwater PNJ PFXMY000362 Chưa kèm dây chuyền
Lắc tay Vàng trắng 14K đính Ngọc trai Freshwater PNJ PFXMW000027
9.410.350 đ
11.071.000 đ (-15%)
5 (6)
29 đã bán
Mặt dây chuyền Vàng 14K đính Ngọc trai Freshwater PNJ PF00H000002 Chưa kèm dây chuyền
Nhẫn Vàng trắng 14K đính Ngọc trai Tahiti và Southsea PNJ PTMXW000005
19.685.000 đ
Ưu đãi đến 15%
5 (1)
6 đã bán
Mặt dây chuyền Vàng 18K đính Ngọc trai South Sea PNJ PSDDY000113 Chưa kèm dây chuyền
Mặt dây chuyền Vàng 18K đính Ngọc trai South Sea PNJ PSDDC000042 Chưa kèm dây chuyền
Mặt dây chuyền Vàng trắng 14K đính Ngọc trai Tahiti PNJ PTDDW000089 Chưa kèm dây chuyền Mặt dây chuyền Vàng trắng 14K đính Ngọc trai Tahiti PNJ PTDDW000089
Mặt dây chuyền Vàng trắng 14K đính Ngọc Trai Akoya PNJ XMW000086 Chưa kèm dây chuyền Mặt dây chuyền Vàng trắng 14K đính Ngọc Trai Akoya PNJ XMW000086
 
1 2 3 4 5 6 7 8
  2 - 14