Chọn viên kim cương hoàn hảo

Bộ lọc

Kết quả

Hình ảnh SKU Hình dạng MM (Ly) Màu sắc Độ tinh khiết Chứng nhận
DD1103030.1049049 Tròn 0.00 F VVS1 Liên Hệ
DD1103020.3060060 Tròn 0.00 F IF Liên Hệ
DD1102020.3060060 Tròn 0.00 E IF Liên Hệ
DD1103030.3050051 Tròn 0.00 F VVS1 Liên Hệ
DD1103030.1040041 Tròn 0.00 F VVS1 Liên Hệ
DD1102020.3068068 Tròn 0.00 E IF Liên Hệ
DD1102030.3068068 Tròn 0.00 E VVS1 Liên Hệ
DD1102030.1037038 Tròn 0.00 E VVS1 Liên Hệ
DD1102030.1044045 Tròn 0.00 E VVS1 Liên Hệ
DD1103050.1045045 Tròn 0.00 F VS1 Liên Hệ
DD1103030.3049049 Tròn 0.00 F VVS1 Liên Hệ
DD1103031.3061061 Tròn 0.00 F VVS1 Liên Hệ
DD1102031.3063063 Tròn 0.00 E VVS1 Liên Hệ
DD1103030.1044044 Tròn 0.00 F VVS1 Liên Hệ
DD1104030.1035036 Tròn 0.00 G VVS1 Liên Hệ
DD1103030.1037037 Tròn 0.00 F VVS1 Liên Hệ