Bộ lọc:

Thương hiệu
Chất liệu
Loại trang sức
Giá
Bộ sưu tập
Tuổi vàng
Loại đá chính
Giới tính
Màu chất liệu
Nhẫn Vàng trắng 10K đính đá ECZ PNJ XMXMW060978
4.290.000 đ
Mua Online giảm thêm đến 790.000đ
Bông tai Vàng 14K đính đá ECZ Disney|PNJ Tinker bell XM00C000342
3.524.000 đ
Mua Online giảm thêm đến 790.000đ
Dây cổ Vàng 10K đính đá ECZ STYLE By PNJ Nàng Thu XMXMY000500
10.560.000 đ
Mua Online giảm thêm đến 790.000đ
Nhẫn cưới Vàng 18K đính đá ECZ PNJ XM00Y002736
8.441.000 đ
Mua Online giảm thêm đến 790.000đ
5 (1)
45 đã bán
Dây cổ Vàng 14K đính đá ECZ Disney|PNJ Winnie The Pooh XMXMY000460
8.826.000 đ
Mua Online giảm thêm đến 790.000đ
5 (1)
24 đã bán
Mặt dây chuyền Vàng 10K đính đá ECZ PNJ Hoa của Mẹ XM00H000059 Chưa kèm dây chuyền
Mặt dây chuyền Vàng 10K đính đá ECZ PNJ Hoa của Mẹ XM00H000059
4.417.000 đ
Mua Online giảm thêm đến 790.000đ
43 đã bán
Mặt dây chuyền Vàng trắng 10K đính đá ECZ PNJ Hoa của Mẹ XMXMW001984 Chưa kèm dây chuyền
Mặt dây chuyền Vàng trắng 10K đính đá ECZ PNJ XMXMW001984
3.704.000 đ
Mua Online giảm thêm đến 790.000đ
5 (1)
43 đã bán
Nhẫn cưới Vàng trắng 10K đính đá ECZ PNJ XMXMW002529
4.149.000 đ
Mua Online giảm thêm đến 790.000đ
5 (1)
77 đã bán
Vòng tay Vàng trắng 10K đính đá ECZ PNJ XMXMW000720
19.221.000 đ
Mua Online giảm thêm đến 790.000đ
5 (1)
93 đã bán
Bông tai Vàng trắng 10K đính đá ECZ PNJ XMXMW060583
6.590.000 đ
Mua từ 2 giảm 30%
5 (1)
51 đã bán
Nhẫn Vàng trắng 10K đính đá ECZ PNJ XMXMW002533
5.534.000 đ
Mua Online giảm thêm đến 790.000đ
5 (1)
23 đã bán
Nhẫn cưới Vàng trắng 10K đính đá ECZ PNJ XM00W000954
4.466.000 đ
Mua Online giảm thêm đến 790.000đ
5 (1)
95 đã bán
Dây cổ Vàng trắng 10K đính đá ECZ PNJ XMXMW000248
6.913.000 đ
Mua từ 2 giảm 30%
5 (1)
30 đã bán
Lắc tay Vàng trắng 10K đính đá ECZ PNJ XMXMW000335
19.494.000 đ
Mua Online giảm thêm đến 790.000đ
5 (1)
25 đã bán
Mặt dây chuyền Vàng trắng 10K đính đá ECZ PNJ XMXMW060516 Chưa kèm dây chuyền
Mặt dây chuyền Vàng trắng 10K đính đá ECZ PNJ XMXMW060516
3.990.000 đ
Mua Online giảm thêm đến 790.000đ
5 (1)
26 đã bán
Bông tai Vàng trắng 10K đính đá ECZ PNJ XMXMW060567
6.590.000 đ
Mua Online giảm thêm đến 790.000đ
5 (1)
27 đã bán
Bông tai Vàng trắng 10K đính đá ECZ PNJ XMXMW060565
6.990.000 đ
Mua Online giảm thêm đến 790.000đ
5 (1)
41 đã bán
Vòng tay Vàng trắng 10K đính đá ECZ PNJ XMXMW000652
26.889.000 đ
Mua Online giảm thêm đến 790.000đ
5 (3)
64 đã bán
Nhẫn Vàng trắng 10K đính đá ECZ PNJ XMXMW002392
9.260.000 đ
Mua Online giảm thêm đến 790.000đ
5 (3)
54 đã bán
Vòng tay Vàng trắng 10K đính đá ECZ PNJ XMXMW000609
23.908.000 đ
Mua Online giảm thêm đến 790.000đ
5 (1)
90 đã bán
Mặt dây chuyền Vàng trắng 10K đính đá ECZ PNJ XMXMW001720 Chưa kèm dây chuyền
Mặt dây chuyền Vàng trắng 10K đính đá ECZ PNJ XMXMW001720
9.089.000 đ
Mua Online giảm thêm đến 790.000đ
5 (1)
51 đã bán
Dây cổ Vàng trắng 10K đính đá ECZ PNJ XMXMW000253
50.446.000 đ
Mua Online giảm thêm đến 790.000đ
5 (1)
80 đã bán
Mặt dây chuyền Vàng 10K đính đá STYLE by PNJ XMXMX000016 Chưa kèm dây chuyền
Mặt dây chuyền Vàng 10K đính đá STYLE by PNJ XMXMX000016
3.306.000 đ
Mua Online giảm thêm đến 790.000đ
5 (1)
48 đã bán
Nhẫn Vàng trắng 10K đính đá ECZ PNJ XMXMW002217
3.986.500 đ
4.690.000 đ (-15%)
5 (2)
51 đã bán
Nhẫn Vàng trắng 10K đính đá ECZ PNJ XMXMW060772
3.992.000 đ
4.990.000 đ (-20%)
5 (5)
14 đã bán
Nhẫn Vàng trắng 10K đính đá ECZ PNJ XMXMW060776
3.032.000 đ
3.790.000 đ (-20%)
5 (2)
23 đã bán
Nhẫn Vàng trắng 10K đính đá ECZ PNJ XMXMW060775
7.950.000 đ
Mua từ 2 giảm 30%
5 (2)
31 đã bán
Nhẫn Vàng 10K đính đá ECZ STYLE by PNJ XM00X000033
6.265.000 đ
Mua Online giảm thêm đến 790.000đ
5 (2)
18 đã bán
Dây cổ cưới Vàng trắng 10K đính đá ECZ PNJ XMXMW000239
42.654.000 đ
Mua Online giảm thêm đến 790.000đ
5 (1)
48 đã bán
Mặt dây chuyền Vàng trắng 10K đính đá ECZ PNJ XMXMW001527 Chưa kèm dây chuyền Mặt dây chuyền Vàng trắng 10K đính đá ECZ PNJ XMXMW001527
Mặt dây chuyền Vàng trắng 10K đính đá ECZ PNJ XMXMW001527
3.154.350 đ
3.711.000 đ (-15%)
5 (12)
58 đã bán
Nhẫn Vàng trắng 10K đính đá ECZ PNJ XMXMW001947
5.425.000 đ
Mua từ 2 giảm 30%
5 (4)
29 đã bán
Nhẫn Vàng 10K đính đá ECZ PNJ XMXMC000016
3.905.000 đ
5 (2)
500+ đã bán
Dây cổ Vàng 14K đính đá ECZ Disney|PNJ Winnie The Pooh XMXMY000459
8.113.000 đ
Mua Online giảm thêm đến 790.000đ
5 (1)
67 đã bán
Dây cổ Vàng 10K đính đá ECZ STYLE By PNJ Nàng Thu XMXMY000501
6.047.000 đ
Mua Online giảm thêm đến 790.000đ
5 (1)
41 đã bán
Lắc tay Vàng 10K đính đá ECZ Disney|PNJ Alice In Wonderland XMXMH000040
5.023.000 đ
Mua Online giảm thêm đến 790.000đ
5 (1)
137 đã bán
Lắc tay Vàng trắng 10K đính đá ECZ PNJ Trịnh Collection XM00W000249
2.799.000 đ
Mua Online giảm thêm đến 790.000đ
5 (1)
312 đã bán
Lắc tay Vàng 10K đính đá ECZ PNJ XMXMC000108
24.505.000 đ
Mua Online giảm thêm đến 790.000đ
5 (1)
51 đã bán
Mặt dây chuyền Vàng trắng 10K đính đá ECZ PNJ XMXMW001928 Chưa kèm dây chuyền
Mặt dây chuyền Vàng trắng 10K đính đá ECZ PNJ XMXMW001928
4.510.000 đ
Mua Online giảm thêm đến 790.000đ
5 (1)
247 đã bán
Dây cổ Vàng trắng 10K đính đá ECZ Disney|PNJ Alice in Wonderland XMXMW000274
3.927.000 đ
Mua Online giảm thêm đến 790.000đ
5 (1)
114 đã bán
Lắc tay Vàng trắng 10K đính đá ECZ PNJ Trịnh Collection XMXMW000349
3.024.000 đ
Mua Online giảm thêm đến 790.000đ
5 (1)
293 đã bán
Bông tai Vàng trắng 10K đính đá ECZ PNJ XMXMW001737
4.498.000 đ
Mua Online giảm thêm đến 790.000đ
5 (1)
241 đã bán
Bông tai Vàng trắng 10K đính đá ECZ PNJ Trịnh Collection XMXMW001781
2.891.000 đ
Mua Online giảm thêm đến 790.000đ
5 (1)
245 đã bán
Dây cổ Vàng trắng 10K đính đá ECZ PNJ XMXMW000286
26.711.000 đ
Mua Online giảm thêm đến 790.000đ
5 (1)
18 đã bán
Dây cổ Vàng trắng 10K đính đá ECZ PNJ XMXMW000281
23.812.000 đ
Mua Online giảm thêm đến 790.000đ
5 (1)
58 đã bán
Dây cổ Vàng trắng 10K đính đá ECZ PNJ XMXMW000280
24.923.000 đ
Mua Online giảm thêm đến 790.000đ
5 (1)
82 đã bán
Dây cổ Vàng trắng 10K đính đá ECZ Disney|PNJ Alice In Wonderland XMXMW000275
3.998.000 đ
Mua Online giảm thêm đến 790.000đ
5 (1)
117 đã bán
Dây cổ Vàng 10K đính đá ECZ Disney|PNJ Alice In Wonderland XM00X000006
3.745.000 đ
Mua Online giảm thêm đến 790.000đ
5 (1)
73 đã bán
Dây cổ Vàng 10K đính đá ECZ Disney|PNJ Alice In Wonderland XM00X000005
3.798.000 đ
Mua Online giảm thêm đến 790.000đ
5 (1)
115 đã bán
 
1 2 3 4 5 6 7 8
  2 - 16