Bộ lọc:

Thương hiệu
Chất liệu
Loại trang sức
Giá
Bộ sưu tập
Tuổi vàng
Loại đá chính
Giới tính
Màu chất liệu
Mặt dây chuyền Vàng 18K đính đá Ruby PNJ RBXMY000549 Chưa kèm dây chuyền Mặt dây chuyền Vàng 18K đính đá Ruby PNJ RBXMY000549
Mặt dây chuyền Vàng 18K đính đá Ruby PNJ RBXMY000549
9.095.000 đ
Mua Online giảm thêm đến 790.000đ
5 (12)
196 đã bán
Nhẫn Vàng trắng 14K đính đá Topaz PNJ TPXMW000022
8.135.000 đ
Mua Online giảm thêm đến 790.000đ
5 (2)
1000+ đã bán
Nhẫn Vàng trắng 14K đính đá Topaz PNJ TPXMW000009
7.663.000 đ
Mua Online giảm thêm đến 790.000đ
5 (2)
500+ đã bán
Mặt dây chuyền PNJ Vàng 18K đính đá Ruby Chưa kèm dây chuyền Mặt dây chuyền Vàng 18K đính đá Ruby PNJ RBXMY000150
Mặt dây chuyền Vàng 18K đính đá Ruby PNJ RBXMY000150
7.342.000 đ
Mua Online giảm thêm đến 790.000đ
5 (2)
1000+ đã bán
Nhẫn Vàng 18K đính đá Ruby PNJ RBXMY000559
8.548.000 đ
Mua Online giảm thêm đến 790.000đ
5 (8)
500+ đã bán
Nhẫn Vàng 18K đính đá Citrine PNJ CTXMY000206
8.381.000 đ
Mua Online giảm thêm đến 790.000đ
5 (5)
1000+ đã bán
Bông tai Vàng 18K đính đá Citrine PNJ CTXMY000032
4.955.000 đ
Mua Online giảm thêm đến 790.000đ
5 (8)
1000+ đã bán
Bông tai Vàng 18K đính đá Ruby PNJ RBXMY000031
8.982.000 đ
Mua Online giảm thêm đến 790.000đ
5 (2)
500+ đã bán
Bông tai Vàng trắng 14K đính đá Sapphire PNJ SPXMW000046
12.429.000 đ
Mua Online giảm thêm đến 790.000đ
5 (3)
148 đã bán
Nhẫn Vàng trắng 14K đính đá Topaz PNJ TPXMW000040
5.972.000 đ
Mua Online giảm thêm đến 790.000đ
5 (3)
259 đã bán
Nhẫn Vàng trắng 14K đính đá Sapphire PNJ SPXMW000068
9.940.000 đ
Mua Online giảm thêm đến 790.000đ
5 (3)
87 đã bán
Nhẫn Vàng trắng 14K đính đá Topaz PNJ TPXMW000043
5.696.000 đ
Mua Online giảm thêm đến 790.000đ
5 (3)
500+ đã bán
Nhẫn Vàng 18K đính đá Citrine PNJ CTXMY000220
15.208.000 đ
Mua Online giảm thêm đến 790.000đ
5 (3)
500+ đã bán
Nhẫn Vàng trắng 14K đính đá Topaz PNJ TPXMW000014
6.682.000 đ
Mua Online giảm thêm đến 790.000đ
5 (3)
500+ đã bán
Nhẫn Vàng trắng 14K đính đá Ruby PNJ Phượng Hoàng RBXMW000103
7.436.650 đ
8.749.000 đ (-15%)
5 (3)
77 đã bán
Dây cổ Vàng trắng 14K đính đá Ruby PNJ Phượng Hoàng RBXMW000004
8.982.000 đ
Mua Online giảm thêm đến 790.000đ
5 (3)
110 đã bán
Mặt dây chuyền Vàng trắng 14K đính đá Topaz PNJ TPXMW000164 Chưa kèm dây chuyền Mặt dây chuyền Vàng trắng 14K đính đá Topaz PNJ TPXMW000164
Mặt dây chuyền Vàng trắng 14K đính đá Topaz PNJ TPXMW000164
4.567.000 đ
Mua Online giảm thêm đến 790.000đ
5 (2)
2000+ đã bán
Mặt dây chuyền Vàng 18K đính đá Ruby PNJ RBXMY000144 Chưa kèm dây chuyền Mặt dây chuyền Vàng 18K đính đá Ruby PNJ RBXMY000144
Mặt dây chuyền Vàng 18K đính đá Ruby PNJ RBXMY000144
9.824.000 đ
Mua Online giảm thêm đến 790.000đ
5 (4)
1000+ đã bán
Nhẫn Vàng 18K đính đá Ruby PNJ RBXMY000556
9.646.000 đ
Mua Online giảm thêm đến 790.000đ
5 (4)
1000+ đã bán
Mặt dây chuyền Vàng 18K đính đá Ruby PNJ RBXMY000156 Chưa kèm dây chuyền Mặt dây chuyền Vàng 18K đính đá Ruby PNJ RBXMY000156
Mặt dây chuyền Vàng 18K đính đá Ruby PNJ RBXMY000156
8.057.000 đ
Mua Online giảm thêm đến 790.000đ
5 (5)
500+ đã bán
Mặt dây chuyền Vàng trắng 14K đính đá Topaz PNJ TPXMW000159 Chưa kèm dây chuyền Mặt dây chuyền Vàng trắng 14K đính đá Topaz PNJ TPXMW000159
Mặt dây chuyền Vàng trắng 14K đính đá Topaz PNJ TPXMW000159
5.757.000 đ
Mua Online giảm thêm đến 790.000đ
5 (8)
1000+ đã bán
Nhẫn nam Vàng 18K đính đá Ruby PNJ RBXMY000626
27.351.000 đ
Mua Online giảm thêm đến 790.000đ
5 (9)
500+ đã bán
Nhẫn nam Vàng 18K đính đá Ruby PNJ RBXMY000628
23.881.000 đ
Mua Online giảm thêm đến 790.000đ
5 (17)
362 đã bán
Bông tai Vàng 18K đính đá Ruby PNJ RBXMY000033
9.683.000 đ
Mua Online giảm thêm đến 790.000đ
5 (5)
1000+ đã bán
Mặt dây chuyền PNJ Phượng Hoàng Vàng Trắng 14K đính đá Topaz Chưa kèm dây chuyền Mặt dây chuyền Vàng trắng 14K đính đá Topaz PNJ Phượng Hoàng TPXMW000177
Mặt dây chuyền Vàng trắng 14K đính đá Topaz PNJ Phượng Hoàng TPXMW000177
6.843.000 đ
Mua Online giảm thêm đến 790.000đ
5 (4)
500+ đã bán
Bông tai Vàng trắng 14K đính đá Topaz PNJ TPXMW000049
6.966.000 đ
Mua Online giảm thêm đến 790.000đ
5 (14)
1000+ đã bán
Bông tai Vàng 18K đính đá Ruby PNJ RBXMY000034
9.931.000 đ
Mua Online giảm thêm đến 790.000đ
5 (2)
500+ đã bán
Nhẫn Vàng 18K đính đá Citrine PNJ CTXMY000181
6.903.000 đ
Mua Online giảm thêm đến 790.000đ
5 (2)
1000+ đã bán
Mặt dây chuyền PNJ Sắc xuân vàng 18K đính đá Citrine Chưa kèm dây chuyền Mặt dây chuyền Vàng 18K đính đá Citrine PNJ Sắc Xuân CTXMY000153
Mặt dây chuyền Vàng 18K đính đá Citrine PNJ Sắc Xuân CTXMY000153
6.230.000 đ
Mua Online giảm thêm đến 790.000đ
5 (3)
1000+ đã bán
Vòng tay Vàng 18K đính đá Citrine PNJ Sắc Xuân CTXMY000023
25.323.000 đ
Mua Online giảm thêm đến 790.000đ
5 (6)
500+ đã bán
Bông tai Vàng 18K đính đá Ruby PNJ RBXMY000041
9.640.000 đ
Mua Online giảm thêm đến 790.000đ
5 (6)
500+ đã bán
Nhẫn nam Vàng 18K đính đá Ruby PNJ RBXMY000597
23.843.000 đ
Mua Online giảm thêm đến 790.000đ
5 (6)
500+ đã bán
Bông tai Vàng 14K đính đá Ruby PNJ RBXMY000060
11.288.000 đ
Mua Online giảm thêm đến 790.000đ
5 (3)
500+ đã bán
Nhẫn Vàng 14K đính đá Ruby PNJ RBXMY000633
13.131.000 đ
Mua Online giảm thêm đến 790.000đ
5 (3)
500+ đã bán
Nhẫn Vàng trắng 14K đính đá Ruby PNJ RBXMW000105
13.151.000 đ
Mua Online giảm thêm đến 790.000đ
5 (2)
268 đã bán
Nhẫn nam Vàng 18K đính đá Sapphire PNJ SPXMY000292
39.803.000 đ
Mua Online giảm thêm đến 790.000đ
5 (6)
87 đã bán
Nhẫn Vàng trắng 14K đính đá Topaz PNJ TPXMW000033
8.903.000 đ
Mua Online giảm thêm đến 790.000đ
5 (5)
500+ đã bán
Nhẫn Vàng 18K đính đá Citrine PNJ CTXMY000201
6.802.000 đ
Mua Online giảm thêm đến 790.000đ
5 (2)
500+ đã bán
Nhẫn Vàng 14K đính đá Citrine PNJ CTXMY000235
17.089.000 đ
Mua Online giảm thêm đến 790.000đ
4 (2)
279 đã bán
Dây cổ Vàng 14K đính đá Moon Disney|PNJ Snow White & the Seven Dwarfs MOMXH000002
9.117.000 đ
Mua Online giảm thêm đến 790.000đ
5 (3)
35 đã bán
Nhẫn Vàng 14K đính đá Citrine PNJ Sắc Xuân CTXMY000321
7.515.000 đ
Mua Online giảm thêm đến 790.000đ
5 (2)
500+ đã bán
Dây cổ cưới Vàng trắng 14K đính đá Topaz PNJ True Love TPXMW000021
71.768.000 đ
Mua Online giảm thêm đến 790.000đ
5 (1)
67 đã bán
Bông tai cưới Vàng trắng 14K đính đá Topaz PNJ True Love TPXMW000169
14.071.000 đ
Mua Online giảm thêm đến 790.000đ
5 (3)
243 đã bán
Dây cổ Vàng 18K đính đá Ruby PNJ RBXMY000006
51.020.000 đ
Mua Online giảm thêm đến 790.000đ
5 (3)
352 đã bán
Nhẫn Vàng trắng 14K đính đá Sapphire PNJ SPXMW000050
12.438.000 đ
Mua Online giảm thêm đến 790.000đ
5 (2)
375 đã bán
Mặt dây chuyền Vàng 18K đính đá Ruby PNJ RBXMY000486 Chưa kèm dây chuyền Mặt dây chuyền Vàng 18K đính đá Ruby PNJ RBXMY000486
Mặt dây chuyền Vàng 18K đính đá Ruby PNJ RBXMY000486
14.294.000 đ
Mua Online giảm thêm đến 790.000đ
5 (2)
500+ đã bán
Nhẫn Vàng 18K đính đá Ruby PNJ RBXMY000818
14.127.000 đ
Mua Online giảm thêm đến 790.000đ
5 (2)
500+ đã bán
Lắc tay cưới Vàng trắng 14K đính đá Topaz PNJ True Love TPXMW000065
20.323.000 đ
Mua Online giảm thêm đến 790.000đ
5 (3)
348 đã bán
 
1 2 3 4 5 6 7 8
  2 - 16