Bộ lọc:

Loại trang sức
Giá
Tuổi vàng
Loại đá chính
Màu chất liệu
Giới tính
Màu đá chính
76.104.000 đ
PNJ, Sinh nhật, Tình yêu, Ngày kỷ niệm, Các dịp lễ tết, Cho Nàng, Dây cổ, Vàng 14K, 76.55400
5 sản phẩm

26.366.000 đ
PNJ, Sinh nhật, Tình yêu, Ngày kỷ niệm, Các dịp lễ tết, Cho Nàng, Cho Mẹ, Bông tai, Vàng 14K, 5.12257
35 sản phẩm

14.048.000 đ
PNJ, Sinh nhật, Tình yêu, Ngày kỷ niệm, Các dịp lễ tết, Cho Nàng, Bông tai, Vàng 14K, 14.79333
Bông tai Vàng trắng 14K đính đá Amethyst PNJ Thiên nhiên luôn là nguồn cảm hứng vô tận cho những nhà thiết kế trong việc sáng...
15 sản phẩm

7.342.000 đ
PNJ, Sinh nhật, Tình yêu, Ngày kỷ niệm, Cho Nàng, Cho Mẹ, Nhẫn, Vàng 18K, 7.76083

Giá bán mang tính chất tham khảo, phụ thuộc trọng lượng vàng và thuộc tính của đá. PNJ Shopping Online sẽ lấy sản phẩm với giá bán thực tế tại cửa hàng tương ứng trọng lượng vàng cụ thể báo lại cho khách hàng và hưởng chính sách ưu đãi trên online.

26 sản phẩm

15.702.000 đ
PNJ, Sinh nhật, Tình yêu, Ngày kỷ niệm, Cho Nàng, Cho Mẹ, Sản phẩm theo bộ
93 sản phẩm

5.914.000 đ
PNJ, Sinh nhật, Tình yêu, Ngày kỷ niệm, Cho Nàng, Cho Mẹ, Nhẫn, Vàng 18K, 6.69351

Giá bán mang tính chất tham khảo, phụ thuộc trọng lượng vàng và thuộc tính của đá. PNJ Shopping Online sẽ lấy sản phẩm với giá bán thực tế tại cửa hàng tương ứng trọng lượng vàng cụ thể báo lại cho khách hàng và hưởng chính sách ưu đãi trên online.

97 sản phẩm

3.750.000 đ
PNJ, Sinh nhật, Tình yêu, Ngày kỷ niệm, Cho Nàng, Cho Mẹ, Mặt dây chuyền, Vàng 18K, 3.13418

Mặt dây chuyền, Chất liệu Vàng 18K, Gắn đá Citrine. Giá bán mang tính chất tham khảo và không bao gồm giá bán dây chuyền.

110 sản phẩm

6.116.000 đ
PNJ, Sinh nhật, Tình yêu, Ngày kỷ niệm, Các dịp lễ tết, Cho Nàng, Cho Mẹ, Bông tai, Vàng 18K, 4.78200
25 sản phẩm

7.758.000 đ
PNJ, Sinh nhật, Tình yêu, Ngày kỷ niệm, Các dịp lễ tết, Cho Nàng, Cho Mẹ, Nhẫn, Vàng 18K, 6.81500

Giá bán mang tính chất tham khảo, phụ thuộc trọng lượng vàng và thuộc tính của đá. PNJ Shopping Online sẽ lấy sản phẩm với giá bán thực tế tại cửa hàng tương ứng trọng lượng vàng cụ thể báo lại cho khách hàng và hưởng chính sách ưu đãi trên online.

5 sản phẩm

4.017.000 đ
PNJ, Sinh nhật, Tình yêu, Cầu hôn, Quà cưới - Kỷ niệm ngày cưới, Ngày kỷ niệm, Các dịp lễ tết, Cho Chàng, Nhẫn, Vàng 14K, 5.50667
3 sản phẩm

6.038.000 đ
PNJ, Sinh nhật, Tình yêu, Ngày kỷ niệm, Các dịp lễ tết, Cho Nàng, Cho Mẹ, Bông tai, Vàng 18K, 5.71538

Giá bán mang tính chất tham khảo, phụ thuộc trọng lượng vàng và thuộc tính của đá. PNJ Shopping Online sẽ lấy sản phẩm với giá bán thực tế tại cửa hàng tương ứng trọng lượng vàng cụ thể báo lại cho khách hàng và hưởng chính sách ưu đãi trên online.

93 sản phẩm

25.062.000 đ
Freshwater, PNJ, Tình yêu, Quà cưới - Kỷ niệm ngày cưới, Ngày kỷ niệm, Cho Nàng, Dây cổ, Vàng 14K, 32.79643
14 sản phẩm

26.765.000 đ
South Sea, PNJ, Sinh nhật, Tình yêu, Ngày kỷ niệm, Cho Mẹ, Nhẫn, Vàng 18K, 12.12167

Giá bán mang tính chất tham khảo, phụ thuộc trọng lượng vàng và thuộc tính của đá. PNJ Shopping Online sẽ lấy sản phẩm với giá bán thực tế tại cửa hàng tương ứng trọng lượng vàng cụ thể báo lại cho khách hàng và hưởng chính sách ưu đãi trên online.

6 sản phẩm

5.718.000 đ
PNJ, Tình yêu, Quà cưới - Kỷ niệm ngày cưới, Ngày kỷ niệm, Nhẫn, Vàng 14K, 4.57000
1 sản phẩm

29.512.000 đ
PNJ, Cho Mẹ, Lắc, Vàng 14K, 27.11000

Lắc tay, chất liệu vàng 18K, gắn đá Ruby. Giá bán mang tính chất tham khảo

1 sản phẩm

13.869.000 đ
PNJ, Sinh nhật, Tình yêu, Ngày kỷ niệm, Cho Mẹ, Nhẫn, Vàng 18K, 9.98720

Giá bán mang tính chất tham khảo, phụ thuộc trọng lượng vàng và thuộc tính của đá. PNJ Shopping Online sẽ lấy sản phẩm với giá bán thực tế tại cửa hàng tương ứng trọng lượng vàng cụ thể báo lại cho khách hàng và hưởng chính sách ưu đãi trên online.

168 sản phẩm