Ngày hội Ưu đãi PNJ Silver – Summer Sale

Combo Trang sức Bạc Disney|PNJ ưu đãi đến 10%

Ưu đãi 5% khi mua từ 02 món Trang sức Bạc Disney|PNJ
Ưu đãi 10% khi mua từ 02 món Trang sức Bạc Disney|PNJ trong 1 bộ sưu tập

Xem thể lệ