Chương trình Black Friday 2020 - Vén Màn Âu Lo, Đón Sale Siêu To

Thông báo

_mp_tex_the_end_promotion
Chương trình áp dụng online & theo danh sách cửa hàng tại đây.
Trang sức vàng ưu đãi đến 40%
Trang sức vàng đồng giá từ 1399k
Khách hàng mới ưu đãi đến 5%
2 ngày siêu ưu đãi 28 & 28/11 ngày siêu ưu đãi 27 & 28/11 Chỉ còn
Dây chuyền, trang sức ý, vỏ trang sức Dây chuyền, trang sức ý, vỏ trang sức ưu đãi 10%