Bộ lọc:

Thương hiệu
Chất liệu
Loại trang sức
Giá
Bộ sưu tập
Tuổi vàng
Loại đá chính
Giới tính
Màu chất liệu
Nhẫn Kim cương Vàng trắng 18K PNJ DDDDW060049
105.690.000 đ
Mua 1 giảm 2%, mua 2 giảm 5%*
Nhẫn Kim cương Vàng trắng 18K PNJ DDDDC000186
104.405.000 đ
Mua 1 giảm 2%, mua 2 giảm 5%*
Nhẫn Kim cương Vàng trắng 14K PNJ DDDDW004039
104.306.000 đ
Mua 1 giảm 2%, mua 2 giảm 5%*
Nhẫn Kim cương Vàng trắng 14K PNJ DDDDW002766
103.540.000 đ
Mua 1 giảm 2%, mua 2 giảm 5%*
Nhẫn Kim cương Vàng trắng 18K PNJ DDDDW003929
103.331.000 đ
Mua 1 giảm 2%, mua 2 giảm 5%*
Nhẫn Kim cương Vàng trắng 14K PNJ DDDDW001560
102.047.000 đ
Mua 1 giảm 2%, mua 2 giảm 5%*
Nhẫn Kim cương Vàng 18K PNJ DDDDC000184
101.896.000 đ
Mua 1 giảm 2%, mua 2 giảm 5%*
Nhẫn Nam Kim cương Vàng 18K PNJ DDDDC000502
101.837.000 đ
Mua 1 giảm 2%, mua 2 giảm 5%*
Nhẫn Kim cương Vàng trắng 14K PNJ DDDDW002013
101.280.000 đ
Mua 1 giảm 2%, mua 2 giảm 5%*
Lắc tay Kim cương Vàng trắng 14K PNJ DDDDW000057
99.502.000 đ
Mua 1 giảm 2%, mua 2 giảm 5%*
Nhẫn Kim cương Vàng trắng 14K PNJ DDDD004224
99.310.000 đ
Mua 1 giảm 2%, mua 2 giảm 5%*
Nhẫn Kim cương Vàng trắng 14K PNJ DDDDW002067
99.248.000 đ
Mua 1 giảm 2%, mua 2 giảm 5%*