Bộ lọc:

Thương hiệu
Chất liệu
Loại trang sức
Giá
Bộ sưu tập
Tuổi vàng
Loại đá chính
Giới tính
Màu chất liệu
Nhẫn Vàng trắng 10K đính đá ECZ PNJ XMXMW002303
6.836.000 đ
Mua Online giảm thêm đến 790.000đ
5 (1)
99 đã bán
Lắc tay Vàng 18K đính đá CZ PNJ XMXMY000699
25.456.000 đ
Mua Online giảm thêm đến 790.000đ
5 (3)
40 đã bán
Nhẫn Vàng 18K đính đá CZ PNJ XMXMY002385
6.630.000 đ
Mua Online giảm thêm đến 790.000đ
5 (4)
284 đã bán
Nhẫn Vàng trắng 10K đính đá ECZ PNJ XMXMW001733
4.085.000 đ
Mua Online giảm thêm đến 790.000đ
5 (36)
242 đã bán
Nhẫn Vàng trắng 10K đính đá ECZ PNJ XMXMW001096
3.864.000 đ
4.830.000 đ (-20%)
5 (3)
349 đã bán
Lắc tay Vàng 10K đính đá Disney|PNJ Mickey&Minnie ZTXMZ000001
10.970.000 đ
Mua Online giảm thêm đến 790.000đ
5 (1)
228 đã bán
Nhẫn Vàng 18K đính đá CZ PNJ XMXMY001266
7.492.000 đ
Mua Online giảm thêm đến 790.000đ
5 (3)
500+ đã bán
Nhẫn Vàng trắng 10K đính đá ECZ PNJ XMXMW001827
6.109.000 đ
Mua Online giảm thêm đến 790.000đ
5 (10)
259 đã bán
Bông tai Vàng trắng 10K đính đá ECZ PNJ XMXMW001779
5.698.000 đ
Mua Online giảm thêm đến 790.000đ
5 (1)
271 đã bán
Vòng tay Vàng trắng 10K đính đá ECZ PNJ XMXMW000065
14.284.000 đ
Mua Online giảm thêm đến 790.000đ
5 (2)
500+ đã bán
Bông tai Vàng trắng 10K đính đá ECZ PNJ XMXMW001777
4.785.000 đ
Mua Online giảm thêm đến 790.000đ
5 (1)
229 đã bán
Bông tai Vàng trắng 10K đính đá ECZ PNJ XMXMW001256
4.542.000 đ
Mua Online giảm thêm đến 790.000đ
5 (1)
290 đã bán
Bông tai Vàng 10K đính đá ECZ PNJ True Love XM00Y002012
4.672.000 đ
Mua từ 2 giảm 30%
5 (9)
140 đã bán
Nhẫn Kim cương Vàng trắng 14K PNJ DD00W002892
26.537.000 đ
Mua Online giảm thêm đến 790.000đ
5 (5)
118 đã bán
Vỏ nhẫn Kim cương Vàng trắng 18K PNJ 00DDW000260
24.907.000 đ
Mua Online giảm thêm đến 790.000đ
5 (2)
1000+ đã bán
Vỏ nhẫn Bạch kim đính Kim cương PNJ 00DDW000022
29.619.000 đ
Mua Online giảm thêm đến 790.000đ
5 (4)
101 đã bán
Vòng tay Vàng 14K đính đá CZ PNJ XMXMY001300
17.874.000 đ
Mua Online giảm thêm đến 790.000đ
5 (4)
155 đã bán
Bông tai Vàng trắng 10K đính đá ECZ PNJ XMXMW060565
6.990.000 đ
Mua Online giảm thêm đến 790.000đ
5 (1)
41 đã bán
Nhẫn Vàng trắng 10K đính đá ECZ PNJ XMXMW001408
5.652.000 đ
Mua Online giảm thêm đến 790.000đ
5 (3)
500+ đã bán
Bông tai Vàng 14K đính đá CZ PNJ XMXMY003306
6.284.000 đ
Mua Online giảm thêm đến 790.000đ
5 (1)
444 đã bán
Bông tai Vàng 10K đính đá ECZ Style by PNJ XMXMX000024
4.248.000 đ
Mua Online giảm thêm đến 790.000đ
37 đã bán
Nhẫn Vàng trắng 10K đính đá ECZ PNJ XMXMW002392
9.260.000 đ
Mua Online giảm thêm đến 790.000đ
5 (3)
54 đã bán
Nhẫn Vàng 18K đính đá CZ PNJ XMXMY001745
7.486.000 đ
Mua Online giảm thêm đến 790.000đ
5 (6)
467 đã bán
Mặt dây chuyền Kim cương Vàng trắng 14K PNJ DDDDW001107 Chưa kèm dây chuyền Mặt dây chuyền Kim cương Vàng trắng 14K PNJ DDDDW001107
Mặt dây chuyền Kim cương Vàng trắng 14K PNJ DDDDW001107
47.477.000 đ
Mua Online giảm thêm đến 790.000đ
4 (3)
248 đã bán
Vỏ nhẫn Kim cương Vàng 18K PNJ 00DDH000050
26.900.000 đ
Mua Online giảm thêm đến 790.000đ
5 (5)
66 đã bán
Nhẫn Vàng 10K đính đá ECZ STYLE By PNJ XM00X000034
4.721.000 đ
Mua Online giảm thêm đến 790.000đ
5 (3)
74 đã bán
Vòng tay Vàng trắng 10K đính đá ECZ PNJ XMXMW000652
26.889.000 đ
Mua Online giảm thêm đến 790.000đ
5 (3)
64 đã bán
Hạt charm Vàng trắng 18K đính đá ECZ PNJ XMXMW000028
4.797.000 đ
Mua Online giảm thêm đến 790.000đ
225 đã bán
Vỏ nhẫn Kim cương Vàng trắng 18K PNJ 00DDW002699
36.000.000 đ
Mua Online giảm thêm đến 790.000đ
5 (3)
31 đã bán
Vỏ bông tai Kim cương Vàng trắng 18K PNJ 00DDW000209
28.015.000 đ
Mua Online giảm thêm đến 790.000đ
5 (2)
378 đã bán
Mặt dây chuyền Vàng trắng 10K đính đá ECZ Swarovski PNJ Sắc Hoa Tinh Khôi XMXMW000461 Chưa kèm dây chuyền Mặt dây chuyền Vàng trắng 10K đính đá ECZ PNJ Sắc Hoa Tinh Khôi XMXMW000461
Mặt dây chuyền Vàng trắng 10K đính đá ECZ PNJ Sắc Hoa Tinh Khôi XMXMW000461
6.380.000 đ
Mua Online giảm thêm đến 790.000đ
5 (2)
1000+ đã bán
Mặt dây chuyền Vàng trắng 10K đính đá ECZ PNJ XMXMW060508 Chưa kèm dây chuyền
Mặt dây chuyền Vàng trắng 10K đính đá ECZ PNJ XMXMW060508
3.790.000 đ
Mua Online giảm thêm đến 790.000đ
5 (3)
101 đã bán
Vỏ vòng Kim cương Vàng trắng 18K PNJ 00DDW000286
49.900.000 đ
Mua Online giảm thêm đến 790.000đ
5 (8)
29 đã bán
Nhẫn Vàng 18K đính đá CZ PNJ XMXMY004547
7.057.000 đ
Mua Online giảm thêm đến 790.000đ
5 (2)
441 đã bán
Bông tai Vàng trắng 10K đính đá ECZ Disney|PNJ Frozen XMXMW000919
5.068.000 đ
Mua Online giảm thêm đến 790.000đ
5 (3)
220 đã bán
Nhẫn Vàng 18K đính đá CZ PNJ XMXMY001792
7.471.000 đ
Mua Online giảm thêm đến 790.000đ
5 (2)
260 đã bán
Vỏ bông tai Kim cương Vàng trắng 18K PNJ 00DDW000138
22.257.000 đ
Mua Online giảm thêm đến 790.000đ
500+ đã bán
Vỏ bông tai Kim cương Vàng trắng 18K PNJ 00DDW000751
49.900.000 đ
Mua Online giảm thêm đến 790.000đ
5 (8)
132 đã bán
Nhẫn Kim cương Vàng trắng 14K PNJ DDDDW005364
26.106.000 đ
Mua Online giảm thêm đến 790.000đ
5 (2)
168 đã bán
Nhẫn Vàng trắng 10K đính đá ECZ PNJ XMXMW060775
7.950.000 đ
Mua từ 2 giảm 30%
5 (2)
31 đã bán
Mặt dây chuyền Vàng 14K PNJ XMXMY003449 Chưa kèm dây chuyền Mặt dây chuyền Vàng 14K đính đá CZ PNJ XMXMY003449
Mặt dây chuyền Vàng 14K đính đá CZ PNJ XMXMY003449
5.152.000 đ
Mua Online giảm thêm đến 790.000đ
5 (5)
230 đã bán
Vỏ nhẫn Bạch kim đính Kim cương 00DDW000009
26.088.000 đ
Mua Online giảm thêm đến 790.000đ
4 (1)
119 đã bán
Nhẫn Vàng 10K đính đá ECZ PNJ XMXMC000016
3.905.000 đ
5 (2)
500+ đã bán
Vỏ bông tai Kim cương ổ 4.5 ly Vàng trắng 18K PNJ 00DDW000833
27.256.000 đ
Mua Online giảm thêm đến 790.000đ
5 (2)
43 đã bán