PNJSilver - Chương trình Mix Không Giới Hạn, Match Phong Cách Nàng

Bước 1: Chọn vòng
Bước 1: Chọn vòng
Bước 2: Chọn thêm 3 Charm để biến tấu
Bước 2: Chọn thêm 3 charm để biến tấu
Giá hiển thị là giá chưa giảm. Bạn sẽ được giảm giá khi tư vấn viên liên hệ xác nhận đơn hàng.

Charm cho vòng xỏ