Chương trình Quý Phái Nét Kiêu Sa, Tinh Hoa Trang Sức Ý

Chương trình áp dụng online & theo danh sách cửa hàng tại đây.
Mua trang sức ý Tặng đồng hồ Ý
Trang sức vàng Ý đồng giá từ 1399k
Ưu đãi trang sức đến 40%
2 ngày siêu ưu đãi 28 & 28/11 ngày siêu ưu đãi 27 & 28/11 Chỉ còn
Dây chuyền, trang sức ý, vỏ trang sức Dây chuyền, trang sức ý, vỏ trang sức ưu đãi 10%