PNJ Sản phẩm sales

Sản phẩm giới hạn giá đặc biệt 2490k
Trang sức CZ ưu đãi đến 15%
Mặt dây chuyền Vàng 18K đính đá CZ PNJ XM00Y000113 * Sản phẩm chưa bao gồm dây chuyền
2.385.100 đ 2.806.000 đ (-15%)
Mặt dây chuyền Vàng 18K đính đá CZ XMXMY000390 * Sản phẩm chưa bao gồm dây chuyền Mặt dây chuyền Vàng 18K đính đá CZ PNJ XMXMY000390
2.980.100 đ 3.506.000 đ (-15%)
* Sản phẩm chưa bao gồm dây chuyền Mặt dây chuyền Vàng 14K đính đá CZ PNJ XMXMY000358
8.499.150 đ 9.999.000 đ (-15%)
Xem thêm, còn 6 sản phẩm
Trang sức Ý & dây chuyền ưu đãi đến 6%
Mặt dây chuyền Vàng Ý 18K đính đá CZ PNJ hình Phật Di Lặc XMXMC000079 * Sản phẩm chưa bao gồm dây chuyền Mặt dây chuyền Vàng Ý 18K đính đá CZ PNJ hình Phật Di Lặc XMXMC000079
10.929.380 đ 11.627.000 đ (-6%)
16.671.840 đ 17.736.000 đ (-6%)
18.822.560 đ 20.024.000 đ (-6%)
21.704.600 đ 23.090.000 đ (-6%)
Mặt dây chuyền Vàng Ý 18K PNJ 0000C000078 * Sản phẩm chưa bao gồm dây chuyền Mặt dây chuyền Vàng Ý 18K PNJ 0000C000078
4.041.060 đ 4.299.000 đ (-6%)
2.359.400 đ 2.510.000 đ (-6%)
5.636.240 đ 5.996.000 đ (-6%)
3.663.180 đ 3.897.000 đ (-6%)
Xem thêm, còn 64 sản phẩm
Trang sức Vỏ ưu đãi đến 15%
Xem thêm, còn 7 sản phẩm
Trang sức bộ Style By PNJ ưu đãi đến 20%
Xem thêm, còn 2 sản phẩm
Trang sức Style By PNJ ưu đãi 20%
Mặt dây chuyền Bạc đính đá STYLE by PNJ Spring Love NHMXW000003 * Sản phẩm chưa bao gồm dây chuyền
1.276.000 đ 1.595.000 đ (-20%)
Mặt dây chuyền Bạc STYLE by PNJ NHNHX000001 * Sản phẩm chưa bao gồm dây chuyền
428.000 đ 535.000 đ (-20%)
Xem thêm, còn 49 sản phẩm