PNJ Sản phẩm sales

Hot deal tháng 3
Sản phẩm giới hạn Giá đặc biệt 2490k
Flash sale Trang sức Bạc ưu đãi đặc biệt 50%
1.122.500 đ 2.245.000 đ (-50%)
*Sản phẩm số lượng có hạn*
1.422.500 đ 2.845.000 đ (-50%)
*Sản phẩm số lượng có hạn*
Trang sức Bạc ưu đãi đến 30%