PNJ Sản phẩm sales

Hot deal tuần 4 25.01 - 31.01 ưu đãi 20% khi mua bộ trang sức Xem chi tiết thể lệ
604.000 đ
Ưu đãi 20% khi mua trọn bộ
431.000 đ
Ưu đãi 20% khi mua trọn bộ
1.345.000 đ
Ưu đãi 20% khi mua trọn bộ
635.000 đ
Ưu đãi 20% khi mua trọn bộ
945.000 đ
Ưu đãi 20% khi mua trọn bộ
825.000 đ
Ưu đãi 20% khi mua trọn bộ
375.000 đ
Ưu đãi 20% khi mua trọn bộ
Xem thêm, còn 1 sản phẩm
 
Xem thêm, còn 9 sản phẩm
Trang sức đá màu ưu đãi đặc biệt đến 30%
Trang sức Ý ưu đãi đến 15%
Xem thêm, còn 114 sản phẩm
Trang sức Vỏ, Dây chuyền ưu đãi đến 15%
Xem thêm, còn 86 sản phẩm