Thông số

Thương hiệu:
PNJ
Chủng loại:
Nhẫn
Tuổi vàng:
Vàng 24K
Trọng lượng vàng tham khảo (phân vàng):
21.49549