Chương trình mua sắm an toàn với hàng ngàn ưu đãi

SẮM TRANG SỨC VÀNG, NHẬN COMBO QUÀ TẶNG

Áp dụng cho hóa đơn Trang sức Vàng từ 10.000.000đ.
Xem chi tiết thể lệ

Mặt dây chuyền PNJ Vàng trắng 14K đính đá Topaz 78304.600 * Sản phẩm chưa bao gồm dây chuyền Mặt dây chuyền Vàng trắng 14K đính đá Topaz PNJ TPXMW000171
12.297.000 đ
Tặng Ecode Trang sức Bạc 150k
Mặt dây chuyền PNJ vàng trắng 14K đính ngọc trai Freshwater 82883.601 * Sản phẩm chưa bao gồm dây chuyền Mặt dây chuyền Vàng trắng 14K đính ngọc trai Freshwater PNJ PFXMW000065
16.105.000 đ
8.615.000 đ
Tặng Ecode Trang sức Bạc 150k
Mặt dây chuyền PNJ Vàng trắng 14K đính đá Topaz 70197.600 * Sản phẩm chưa bao gồm dây chuyền Mặt dây chuyền Vàng trắng 14K đính đá Topaz PNJ TPXMW000148
6.492.000 đ
Tặng Ecode Trang sức Bạc 150k
6.309.000 đ
Tặng Ecode Trang sức Bạc 150k