Mix and match charm

Ưu đãi thêm 20k - Áp dụng cho đơn hàng từ 400k - 1 triệu
Ưu đãi thêm 30k - Áp dụng cho đơn hàng từ 1 - 2.5 triệu
Ưu đãi thêm 50k - Áp dụng cho đơn hàng từ 2.5k - 5 triệu