Bộ lọc:

Thương hiệu
Giá
Bộ sưu tập
Giới tính
Màu chất liệu
Kiềng bạc Ý PNJSilver 0000K060002
2.338.300 đ
3.490.000 đ (-33%)
Kiềng bạc Ý PNJSilver 0000K060007
3.075.300 đ
4.590.000 đ (-33%)
Kiềng bạc Ý PNJSilver 0000K060010
3.075.300 đ
4.590.000 đ (-33%)
Kiềng bạc Ý PNJSilver 0000K060001
2.003.300 đ
2.990.000 đ (-33%)
Kiềng Vàng trắng Ý 18K PNJ 0000W060188
27.845.790 đ
28.707.000 đ (-3%)
Kiềng Vàng Ý 18K PNJ 0000Z060089
16.509.400 đ
17.020.000 đ (-3%)
Kiềng Vàng trắng Ý 18K PNJ 0000W060171
28.551.950 đ
29.435.000 đ (-3%)
Kiềng Vàng Ý 18K PNJ 0000C060081
37.073.000 đ
Mua 1 giảm 5%, mua 2 giảm 10%
Kiềng Vàng trắng Ý 18K PNJ 0000W060153
33.259.360 đ
34.288.000 đ (-3%)
Kiềng Vàng Ý 18K PNJ 0000Z060104
19.498.940 đ
20.102.000 đ (-3%)
Kiềng Vàng Ý 18K PNJ 0000Y060022
25.032.000 đ
Mua 1 giảm 5%, mua 2 giảm 10%
Kiềng Vàng Ý 18K PNJ 0000Y060068
13.577.000 đ
Mua 1 giảm 5%, mua 2 giảm 10%
Kiềng Vàng trắng Ý 18K PNJ 0000W060193
24.769.920 đ
25.536.000 đ (-3%)
Kiềng Vàng trắng Ý 18K PNJ 0000W060180
21.989.900 đ
22.670.000 đ (-3%)
Kiềng Vàng trắng Ý 18K PNJ 0000W060150
33.913.140 đ
34.962.000 đ (-3%)
 
1 2 3 4 5 6 7 8