Bộ lọc:

Thương hiệu (1)
Loại trang sức
Giá
Bộ sưu tập
Loại đá chính (2)
Màu chất liệu
Giới tính
Màu đá chính
532.000 đ
PNJSilver, Sinh nhật, Tình yêu, Ngày kỷ niệm, Các dịp lễ tết, Cho Nàng, Cảm xúc, Lắc

Lắc chân chất liệu Bạc cao cấp, gắn đá trắng

489 sản phẩm

592.000 đ
PNJSilver, Sinh nhật, Ngày kỷ niệm, Các dịp lễ tết, Cho Nàng, Cảm xúc, Vòng

Vòng tay Bạc Her time

138 sản phẩm

593.000 đ
PNJSilver, Sinh nhật, Tình yêu, Ngày kỷ niệm, Các dịp lễ tết, Cho Nàng, Cảm xúc, Vòng

Vòng tay Bạc Her time

202 sản phẩm

624.000 đ
PNJSilver, Sinh nhật, Tình yêu, Ngày kỷ niệm, Các dịp lễ tết, Cho Nàng, Lắc

Lắc tay My Princess PNJSilver

142 sản phẩm

1.001.000 đ
PNJSilver, Vòng

Vòng Tay Bạc My Princess PNJSilver

34 sản phẩm

534.000 đ
PNJSilver, Cảm xúc, Lắc

Lắc Tay Minimalist PNJSilver

119 sản phẩm

611.000 đ
PNJSilver, Sinh nhật, Tình yêu, Ngày kỷ niệm, Các dịp lễ tết, Cho Nàng, Lắc

Lắc Tay Minimalist PNJSilver

63 sản phẩm

458.000 đ
PNJSilver, Cảm xúc, Lắc

Lắc chân Bạc PNJSilver

113 sản phẩm

940.000 đ
PNJSilver, Sinh nhật, Tình yêu, Ngày kỷ niệm, Các dịp lễ tết, Cho Nàng, Lắc

Lắc Tay Bạc PNJSilver

62 sản phẩm

573.000 đ
PNJSilver, Sinh nhật, Tình yêu, Ngày kỷ niệm, Các dịp lễ tết, Cho Nàng, Cảm xúc, Lắc
Lắc Tay Bạc PNJSilver
186 sản phẩm

1.049.000 đ
PNJSilver, Sinh nhật, Tình yêu, Ngày kỷ niệm, Các dịp lễ tết, Cho Nàng, Lắc

Lắc Tay Bạc PNJSilver

147 sản phẩm

892.000 đ
PNJSilver, Tinh tế, Vòng

Vòng Tay Bạc PNJSilver

127 sản phẩm