Bộ lọc:

Thương hiệu
Giá
Tuổi vàng
Loại đá chính
Chất liệu
Giới tính
Loại trang sức
Màu chất liệu
Dây cổ Bạc đính đá STYLE By PNJ Active XMXMW000044
1.417.500đ
1.575.000đ (-10%)
44 đã bán
Lắc tay Bạc đính đá PNJSilver XMXMC060006
496.000đ
775.000đ (-36%)
45 đã bán
Bông tai Bạc đính đá PNJSilver XMXMC060004
766.500đ
1.095.000đ (-30%)
4 (2)
39 đã bán
Lắc tay Bạc đính đá PNJSilver XMXMC060005
766.500đ
1.095.000đ (-30%)
5 (2)
32 đã bán
Bông tai Bạc đính đá PNJSilver XMXMC060006
591.500đ
845.000đ (-30%)
5 (2)
26 đã bán
Mặt dây chuyền Vàng Trắng 14K đính Ngọc trai Freshwater PNJ PF00W060001 Chưa kèm dây chuyền Mặt dây chuyền Vàng Trắng 14K đính Ngọc trai Freshwater PNJ PF00W060001
Bông tai Vàng Trắng 14K đính Ngọc trai Freshwater PNJ PFXMW060005
3.833.600đ
5.990.000đ (-36%)
5 (4)
22 đã bán
Dây cổ Kim cương Vàng Trắng 14K PNJ DDDDW000576
52.842.400đ
66.053.000đ (-20%)
4 (2)
8 đã bán
Mặt dây chuyền Vàng 14K đính đá CZ PNJ ❤️ HELLO KITTY ZTMXY060003 Chưa kèm dây chuyền Mặt dây chuyền Vàng 14K đính đá Synthetic PNJ ❤️ HELLO KITTY ZTMXY060003
Đồng hồ Silvana Nữ SR12QRR35JR Dây Kim Loại 28 mm
9.845.000đ
19.690.000đ (-50%)
5 (3)
5 đã bán
Đồng hồ Silvana Nữ SR30QSP49S Dây Kim Loại 30 mm
9.845.000đ
19.690.000đ (-50%)
5 (3)
19 đã bán
Đồng hồ Silvana Nữ SR30QSP49CBL Dây Da 30 mm
8.995.000đ
17.990.000đ (-50%)
5 (3)
6 đã bán
Mặt dây chuyền Vàng 18K đính đá CZ PNJ XMXMY006016 Chưa kèm dây chuyền Mặt dây chuyền Vàng 18K đính đá CZ PNJ XMXMY006016
Mặt dây chuyền Vàng 18K đính đá CZ PNJ XMXMY006016
9.665.600đ
12.082.000đ (-20%)
5 (3)
59 đã bán
Bông tai Vàng 18K đính đá CZ PNJ XMXMY005522
6.357.600đ
7.947.000đ (-20%)
5 (4)
60 đã bán
Bông tai Vàng 18K đính đá CZ PNJ XMXMY005520
7.888.000đ
9.860.000đ (-20%)
5 (4)
61 đã bán
Bông tai Vàng 18K đính đá CZ PNJ XMXMY005519
8.269.650đ
9.729.000đ (-15%)
5 (4)
59 đã bán
Bông tai Vàng 14K đính đá Moon PNJ MOXMH000005
12.717.600đ
15.897.000đ (-20%)
5 (2)
19 đã bán
Nhẫn Vàng 18K đính đá CZ PNJ XMXMY008499
5.573.600đ
6.967.000đ (-20%)
5 (4)
88 đã bán
Nhẫn Vàng 18K đính đá CZ PNJ XMXMY007521
10.312.000đ
12.890.000đ (-20%)
5 (3)
25 đã bán
Mặt dây chuyền Vàng 18K đính đá CZ PNJ XMXMY006015 Chưa kèm dây chuyền Mặt dây chuyền Vàng 18K đính đá CZ PNJ XMXMY006015
Mặt dây chuyền Vàng 18K đính đá CZ PNJ XMXMY006015
10.621.600đ
13.277.000đ (-20%)
5 (3)
48 đã bán
Mặt dây chuyền Vàng 18K đính đá CZ PNJ XMXMY005537 Chưa kèm dây chuyền Mặt dây chuyền Vàng 18K đính đá CZ PNJ XMXMY005537
Mặt dây chuyền Vàng 18K đính đá CZ PNJ XMXMY005537
8.731.200đ
10.914.000đ (-20%)
5 (3)
34 đã bán
Bông tai Vàng 18K đính đá CZ PNJ XMXMY005058
8.921.600đ
11.152.000đ (-20%)
5 (4)
35 đã bán
Bông tai Vàng 18K đính đá CZ PNJ XMXMY005059
7.108.550đ
8.363.000đ (-15%)
5 (4)
76 đã bán
Nhẫn Vàng 14K đính đá Moon PNJ MOXMX000042
9.009.920đ
14.078.000đ (-36%)
10 đã bán
Nhẫn Vàng Trắng 10K đính đá ECZ PNJ XMXMW003435
3.412.800đ
4.266.000đ (-20%)
5 (1)
37 đã bán
Nhẫn Vàng Trắng 14K đính Ngọc trai Tahiti PNJ PTDDW000129
20.334.600đ
22.594.000đ (-10%)
Giảm đến 20% khi mua từ 3 sản phẩm
5 (4)
10 đã bán
Nhẫn Vàng Trắng 14K đính Ngọc trai Tahiti PNJ PTDDW000128
40.887.900đ
45.431.000đ (-10%)
Giảm đến 20% khi mua từ 3 sản phẩm
5 (3)
12 đã bán
Mặt dây chuyền Vàng Trắng 10K đính đá ECZ PNJ XMXMW002395 Chưa kèm dây chuyền Mặt dây chuyền Vàng Trắng 10K đính đá ECZ PNJ XMXMW002395
Mặt dây chuyền Vàng Trắng 10K đính đá ECZ PNJ XMXMW002395
2.444.800đ
3.056.000đ (-20%)
5 (3)
119 đã bán
Mặt dây chuyền Vàng Trắng 10K đính đá ECZ PNJ XMXMW002393 Chưa kèm dây chuyền Mặt dây chuyền Vàng Trắng 10K đính đá ECZ PNJ XMXMW002393
Mặt dây chuyền Vàng Trắng 10K đính đá ECZ PNJ XMXMW002393
5.666.400đ
7.083.000đ (-20%)
5 (3)
174 đã bán
Lắc tay Vàng Trắng 10K đính đá ECZ PNJ XMXMW000403
18.144.950đ
21.347.000đ (-15%)
5 (5)
72 đã bán
Bông tai Vàng trắng 10K đính đá ECZ PNJ XMXMW002272
3.073.600đ
3.842.000đ (-20%)
5 (2)
143 đã bán
Bông tai Vàng trắng 10K đính đá ECZ PNJ XMXMW002270
2.904.800đ
3.631.000đ (-20%)
5 (3)
90 đã bán
Bông tai Vàng Trắng 10K đính đá ECZ PNJ XMXMW002235
4.787.200đ
5.984.000đ (-20%)
5 (4)
120 đã bán
Bông tai Vàng Trắng 10K đính đá ECZ PNJ XMXMW002141
3.989.900đ
4.694.000đ (-15%)
5 (2)
69 đã bán
Bông tai Vàng Trắng 10K đính đá ECZ PNJ XM00W001221
3.282.400đ
4.103.000đ (-20%)
5 (4)
106 đã bán
Đồng hồ Silvana Nữ ST28QRR14SRG Dây Satin 28 mm
7.695.000đ
15.390.000đ (-50%)
5 (2)
6 đã bán
Dây cổ Bạc đính đá STYLE By PNJ DNA ZTMXW000022
1.525.500đ
1.695.000đ (-10%)
5 (3)
23 đã bán
Bông tai Vàng trắng 10K đính đá ECZ PNJ XMXMW002271
3.370.400đ
4.213.000đ (-20%)
5 (4)
140 đã bán
Mặt dây chuyền Vàng Trắng 10K đính đá ECZ PNJ XMXMW002394 Chưa kèm dây chuyền
Mặt dây chuyền Vàng Trắng 10K đính đá ECZ PNJ XMXMW002394
2.181.600đ
2.727.000đ (-20%)
5 (3)
203 đã bán
Nhẫn Vàng Trắng 10K đính đá ECZ PNJ XMXMW003434
5.100.800đ
6.376.000đ (-20%)
5 (4)
61 đã bán
Lắc tay Bạc STYLE by PNJ Unisex 0000B060000
1.165.500đ
1.295.000đ (-10%)
5 (4)
36 đã bán
Dây cổ Bạc đính đá STYLE by PNJ Sunlover XMXMY060038
715.500đ
795.000đ (-10%)
5 (3)
45 đã bán
Dây cổ Bạc đính đá STYLE by PNJ Sunlover XMXMW060129
2.380.500đ
2.645.000đ (-10%)
5 (3)
11 đã bán
Dây cổ Bạc đính đá STYLE by PNJ Sunlover XM00Y060014
1.075.500đ
1.195.000đ (-10%)
5 (3)
19 đã bán
Dây cổ Bạc đính đá CZ STYLE by PNJ Unisex XM00B060000
1.345.500đ
1.495.000đ (-10%)
5 (2)
39 đã bán
Bông tai Bạc đính đá STYLE by PNJ Sunlover XMXMY060036
625.500đ
695.000đ (-10%)
5 (4)
26 đã bán
Bông tai Bạc đính đá STYLE by PNJ Sunlover XMXMY060035
517.500đ
575.000đ (-10%)
5 (4)
51 đã bán
 
1 2 3 4 5 6 7 8
  2 - 16