Chương trình tích luỹ điểm Friend Card (silver)

 

FRIEND CARD
“Mua càng nhiều tiền chiết khấu càng cao -
Tích lũy tiền chiết khấu không giới hạn”

1

NHANH CHÓNG THAM GIA – NHẬN NGAY ƯU ĐÃI:

Áp dụng cho khách hàng mua PNJ Silver.

 

2

DOANH THU SAU CHIẾT KHẤU:

- Doanh thu giao dịch của khách hàng (doanh thu sau chiết khấu) được tích lũy và quy đổi thành TIỀN CHIẾT KHẤU.

Doanh thu tích lũy Tiền chiết khấu
500.000đ 10.000đ

- Khách hàng được sử dụng tiền chiết khấu để giảm giá cho lần mua hàng tiếp theo.

Điều kiện sử dụng sau chiết khấu:

  • - Khách hàng có thể sử dụng tiền chiết khấu để giảm giá cho lần mua hàng tiếp theo hoặc cộng dồn tích lũy tiếp.
  • - Số tiền chiết khấu không được vượt quá 50% giá trị hóa đơn.
  • - Khách hàng có quyền sử dụng 01 phần tiền chiết khấu để thanh toán hóa đơn với số tiền chiết khấu là bội số của 10.000đ.
  • - Chương trình FriendCard không áp dụng song song với những chương trình khuyến mãi khác.